Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Benno Baksteen: De dingen op een rijtje

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1673 
|
 luchtvaart =nieuws= 
Benno Baksteen: De dingen op een rijtje

02-04-2005

Luchtvaart is fascinerend. Luchtvaart is altijd in beweging. Luchtvaart leeft. Luchtvaart is dientengevolge een nimmer opdrogende bron van grappige, interessante, verbazingwekkende of anderszins opvallende wetenswaardigheden. Het is dan op z’n minst verwonderlijk dat luchtvaart meestal negatief in het nieuws verschijnt. Luchtvaart zou alleen maar vervuilend en onveilig zijn, een onnodige vorm van transport welke beperkt of zelfs verboden zou moeten worden. We hebben immers de trein en de auto, toch?

Vergelijkingen te over tussen de verschillende vervoersmodaliteiten, waarbij het luchtvervoer niet zelden de zwarte piet krijgt toegeschoven. Ook op het gebied van accijnzen en heffingen ligt de luchtvaart onder vuur, en wordt zij afgeschilderd als een bevoordeelde, en dus oneerlijk concurrent. Met de oprichting van het Platform Nederlandse Luchtvaart (PNL) is een begin gemaakt met het weerleggen van onzin over luchtvaart in de media. En niet zonder resultaat. In haar zesjarig bestaan wordt het PNL in toenemende mate door pers, publiek en politiek ingeschakeld als deskundige en serieuze gesprekspartner en kennisbron en hebben de opvattingen van het PNL wortel geschoten in de roerige luchtvaartdiscussie.

Wat is nu precies de opvatting van het PNL? Heel simpel dit: voor een ontwikkelde moderne samenleving is verantwoorde en marktconforme beschikbaarheid van luchtvaart van levensbelang. Groei dan wel krimp van luchtvaart is een gevolg van de economische ontwikkeling van een land en de daarmee samenhangende toenemende dan wel krimpende vraag vanuit de samenleving. Besluiten aangaande de beschikbaarheid van luchtvaart dienen dan ook gebaseerd te zijn op de uitkomsten van vragen als ‘bestaat er een vraag vanuit de markt naar vervoer via de lucht?’ en als dat het geval is ‘hoe kunnen we deze vorm van transport zo verantwoord mogelijk uitvoeren?’. Blijkt het dat de samenleving niet wil vliegen, dan valt er ook niet veel uit te voeren. Willen we wel vliegen, om pakjes te vervoeren, of om op vakantie of naar een zakelijke afspraak te gaan, dan dient daarbij rekening gehouden te worden met mens en milieu. Met aspecten als veiligheid en geluid moet zeer zorgvuldig omgegaan worden. En ook de invloed op milieu en klimaat verdienen grote aandacht.

Al te vaak blijkt echter dat er door verschillende groeperingen en individuen, laten we zeggen, creatief omgegaan wordt met uitkomsten en analyses aangaande de luchtvaart. Onjuistheden en halve waarheden worden de media ingeslingerd, vooral met als doel de emotie van de Nederlandse burger te manipuleren. Op zich niet meer dan lastig, ware het niet dat de publieke opinie een belangrijke leidraad is in het politieke besluitvormingsproces. Door de pers en politiek te voorzien van deugdelijke luchtvaartinformatie, tracht het PNL deze schadelijke vicieuze cirkel te doorbreken. En, zoals gezegd, met succes.

In het begin van deze column is gezegd dat luchtvaart een nimmer opdrogende bron van vermeldenswaardige wetenswaardigheden is. Een willekeurige greep uit de enorme verzameling:

* De Nederlandse auto´s verbruiken op 1 dag net zoveel brandstof als de gehele General Aviation in een heel jaar.

* Hedendaagse vliegtuigen zijn 70% zuiniger dan de vliegtuigen uit de jaren ’60. De KLM heeft tegenwoordig per passagier nog geen vier liter brandstof nodig per 100 kilometer. In autotermen: de KLM loopt 1 op 28. Een modern vliegtuig als een Boeing 777 gebruikt vaak zelfs niet meer dan 1 liter brandstof per 45 kilometer. En dat alles bij snelheden van 800 km/uur en meer. Kerosine is ook nog eens een hele schone brandstof, waardoor de vervuiling per passagier per kilometer lager is dan de vervuiling die een treinpassagier veroorzaakt.

* Moderne toestellen zijn 75% (20 decibel) stiller dan hun voorgangers in de jaren ’60. Ontwikkelingsafdelingen voorspellen een verdere daling met 6 dB uiterlijk 2010 en 10 dB uiterlijk 2020.

* Van alle mensen die aangeven geluidshinder te ondervinden als gevolg van transport woont 14% langs een spoorlijn, 79% langs een weg en 7% in de buurt van een luchthaven.

* De oppervlakte van het gebied waarin sprake is van geluidsbelasting door een vliegtuig, wordt de noise footprint genoemd. Deze is vele malen kleiner dan een vergelijkbare noise footprint behorende bij een passerende hoge snelheidstrein. In tegenstelling tot een vliegtuig veroorzaakt een trein immers geluidsbelasting gedurende het gehele traject van vertrekpunt tot eindbestemming. De geluidsbelasting die veroorzaakt wordt door een vliegtuig daarentegen is beperkt tot de start en de landing.

* De luchtvaart levert werk aan 24 miljoen mensen. Verwacht wordt dat dat aantal in 2010 tot 33 miljoen gestegen zal zijn. Iedere miljoen passagiers op Europese luchthavens levert 4000 banen op.

* Uitgedrukt in waarde wordt meer dan 40% van de vervoerde goederen door de lucht vervoerd.

* 3,5% van de totale CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten. Hiervan komt zo’n 25% op het conto van elektriciteitscentrales, 23% wordt veroorzaakt als gevolg van huishoudelijk gebruik, 19% door industrieën, 12% door wegverkeer, 1% door de scheepvaart en 3% door luchtvaart. De luchtvaart veroorzaakt derhalve 3% van 3,5% = 0,105% van de totale CO2-uitstoot.

* In 2004 verongelukten 8 toestellen per 10 miljoen vluchten, waarbij 428 mensen omkwamen. Dit op een totaal van 1,8 miljard reizigers. In 1945 viel eenzelfde aantal slachtoffers te betreuren, maar toen reisden er slechts 9 miljoen mensen per vliegtuig.

* Van ruim 1000 Nederlanders die in 2001 zijn ondervraagd, beoordeelt 90% het veiligheidsniveau van de luchtvaart als acceptabel. Een enkeling noemt luchtvaart als bron van zorg in de woonomgeving. Omwonenden van luchthavens noemen luchtvaart iets vaker als bron van zorg, maar ervaren over het algemeen een even grote mate van veiligheid in hun woonomgeving als mensen die niet in de buurt van een vliegveld wonen.

Tot zover deze greep uit de omvangrijke verzameling luchtvaartfeiten. Voor de één een eye-opener, voor de ander wellicht een bekend verhaal. Hoe dan ook een basis voor beleid, in tegenstelling tot emotie en onjuiste perceptie welke nu te vaak ten grondslag liggen aan het Nederlandse luchtvaartbeleid.

Benno Baksteen
Voorzitter Platform Nederlandse Luchtvaart


Reacties op dit bericht

Geplaatst door leo uit de kwakel

General Aviation is "de kleine luchtvaart", privé-jets, heli's , vliegclubs etc.

Geplaatst door Gerard uit NULL

* De Nederlands auto's vervoeren veel meer dan 365 keer zoveel passagiers als de general aviation (kleine luchtvaart) per jaar. Ofwel: Baksteen vergelijkt appels met peren.

* het is géén verdienste van alleen de vliegtuigbouwers dat er effecienter met energie wordt omgesprongen. Auto, scheepvaart, verlichting, zelfs de CV, ze zijn allemaal aanzienlijk zuiniger geworden sinds de jaren 60.

* Een auto is deur-tot-deur vervoer, een vliegtuig niet. Moet je ze ook niet vergelijken. Of wil je voortaan met het vliegtuig naar je werk?

* Heeft Baksteen al eens uitgerekend hoeveel kerosine er wordt verbruikt en hoeveel rotzooi er wordt uitgestoot op het taxiritje naar de kolderbaan? 10 tot 20 liter per passagier-kilometer, komt denk ik dichter in de buurt. Vergelijk dat eens met een een touringcar. En het verbruik tijdens de start? Want dié chemische uitstoot en díé herrie krijgen wij over ons uitgestort.

* Weet Baksteen hoeveel liter een touringcar per passagier-kilometer gebruikt? Dan vergelijk je al wat beter! Nog wel een verschilletje: velen in onze regio gaan wél per touringcar naar hun werk.

* Het gaat er om wat er in ónze woonomgeving wordt geloosd. Dát óns belang.

En zo kan je nog wel een tijdje doorgaan. Wie ????

Geplaatst door Gerard uit NULL

O ja, nog wat 70% stiller? Db is een logaritmische schaal, dat kán je niet in procenten uitdrukken, dat zou zelfs Baksteen moeten weten. Bksteen kijkt wel 40 jaar terug, om nog wat vooruitgang te kunnen melden. Natuurlijk is de techniek in 40 jaar verbeterd. Vergelijk liever met de staus van de jaren 90. Je mag blij zij met een verbetering 3 tot 6 dB ten opzicht van toen, als al. Maar, het vliegverkeer is wel even een factor véél toegenomen, daarom praat je over een héél ander type hinder. 20 dB (of 6d dB) luider, een paar keer per dag, is toch wat anders dan 200 keer per dag. Al is de herrie per overkomst dan wat minder, het blijft irritante herrie die je niet te vaak achereen kunt ondergaan zonder gek te worden. En dáár gaat het in de discussie om!
40 (15) jaar geleden vloog men ver van Schiphol (bij ons 35 km) niet zo laag aan als nu, dat heel laag vliegen geef misschien wel méér herrie aan de grond dan het hoger aanvliegen van de jaren 90. Mooi weer spelen met verkeerd gebruikte getallen, daar is Baksteen sterk in.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Baksteen zelf heeft ze niet op een rijtje als je het mij vraagt. Doorzichtige kromme vergelijkingen zijn het. Als ik het goed begrijp pleit Baksteen er eigenlijk voor om de mainport Schiphol af te schaffen. Het overgrote deel van de passagiers op Schiphol moet hier helemaal niet zijn en heeft daar ook niet om gevraagd. Wegwezen dus. Als Schiphol aan de vraag van de samenleving (en dat is de onze dus de binnenlandse vraag) voldoet is dat voldoende volgens Baksteen.

Geplaatst door W.Scholten uit Leimuiden

Baksteen is een leugenaar die wat hij beweert dat anderen doen ("Onjuistheden en halve waarheden worden de media ingeslingerd"), zelf juist doet.

Zie ook: http://home.hccnet.nl/l.s/k/varia/castricum.html

Terug naar Baksteen's laatste brabbelverhaal:
- "Van alle mensen die aangeven geluidshinder te ondervinden als gevolg van transport woont 14% langs een spoorlijn, 79% langs een weg en 7% in de buurt van een luchthaven."

En wat voor soort klachten zijn dat? Van het soort: "Ik wordt elke nacht om 5 uur wakker gemaakt door treinen/autoverkeer"? Zal niet veel voorkomen. "Ik hoor regelmatig auto's en dat is wel eens irritant"? Dat zal al meer in de buurt komen. De aard van klachten i.v.m. vliegverkeer is veel en veel ernstiger. Zoals hierboven Gerard zei: Dit is appels en peren vergelijken.


- "noise footprint genoemd. Deze is vele malen kleiner dan een vergelijkbare noise footprint behorende bij een passerende hoge snelheidstrein"

Onzin, want je kunt geluidswallen neerzetten. Vliegtuigen: minstens 20km lang een herrie op een gebied van minstens 5km breed (bagger navigatie apparatuur zorgt voor kilometers spreiding extra). Dat geeft dus voor een enkele uitvliegroute van schiphol minstens 100km2, neem 100m afstand tussen de geluidswallen waartussen de trein rijdt, dan kan die met 100km2 een afstand van 1000km afleggen. Kul verhaal weer van Baksteen.

- "3,5% van de totale CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten"

Nee, 100%. De rest die hij bedoelt is een gesloten opname/afgave systeem waarin verandering komt door "uitstoot" van CO2. Let wel dat in een gesloten systeem het zinloos is te spreken van uitstoot anders dan van injecteren in dat systeem (waarmee de balans wordt beïnvloedt). Baksteen moet snel terug naar school.

Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan over al zijn beweringen.


Een walgelijk stelletje leugenaars zijn al die PNL figuren. Zij zijn overigens niet de enigen, PNL werkt samen met een aantal andere organisaties onder de noemer "De groene rekenkamer". Lees eens het Groenboek.pdf door en huiver over de domheid en leugens van die mensen. Het stuk over zure regen is enorm amusant (want het laat zien dat ze niet kunnen redeneren).


Voor diegenen die ook geinteresseerd zijn in het "ontmaskeren" van de leugens van PNL/groenerekenkamer e.d., stuur me eens een email.


Groeten,

Wouter Scholten
Voorzitter Instutuut voor analyse van lulkoek verhaaltjes

Geplaatst door Vos uit Uitgeest

De heer Baksteen heeft er een handje van
om zo nu en dan, als ie weer eens met dicht
geknepen billetjes komt te zitten, vanwege
de terechte kritiek op de luchtvaart, de meest
kwalijke onzin als een 'Baksteen uit de lucht
te doen laten vallen'. Deze man moet absoluut
niet serieus worden genomen!

Geplaatst door Evert Hassink uit Amsterdam/Groningen

Voor wie meer wil lezen dan de oppervlakkige en eenzijdige verhalen van het PNL staan er op de milieudefensie website onder luchtvaart, publicaties, een aantal infobladen over luchtvaart en het klimaatprobleem.
Vliegtuigen stoten meer uit dan CO2 en de luchtvaart zorgt vooral voor vakanties op steeds verdere stranden.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Onder de Polderbaan

DEEL 1

* De Nederlandse auto´s verbruiken op 1 dag net zoveel brandstof als de gehele General Aviation in een heel jaar.

Benno B. op de PNL-site in een ander artikel:
“Ten onrechte wordt de general aviation vaak gezien als puur recreatief. Met 8% is dit slechts een heel klein gedeelte van het vliegverkeer.”
(http://www.pnl.nl/pubfiles/M041014 Column luchtvaartnieuws BBA.doc)* Hedendaagse vliegtuigen zijn 70% zuiniger dan de vliegtuigen uit de jaren ’60. De KLM heeft tegenwoordig per passagier nog geen vier liter brandstof nodig per 100 kilometer. In autotermen: de KLM loopt 1 op 28. Een modern vliegtuig als een Boeing 777 gebruikt vaak zelfs niet meer dan 1 liter brandstof per 45 kilometer. En dat alles bij snelheden van 800 km/uur en meer. Kerosine is ook nog eens een hele schone brandstof, waardoor de vervuiling per passagier per kilometer lager is dan de vervuiling die een treinpassagier veroorzaakt.


In 1860 was vliegen zelfs onmogelijk.
De auto’s zijn sinds de jaren ’60 ook veel en veel zuiniger geworden, heden ten dage zijn er zelfs electrische wagens. Een auto kan meer dan 1 persoon bevatten waardoor het verbruik per inzittende zomaar kan oplopen tot 1 op 80. In vliegtuigtermen: heel erg veel stiller.
Met andere woorden: appels en peren vergelijken en dat ook nog es doen over verschillende tijdperken heen is statistische wartaal uitslaan.


* Moderne toestellen zijn 75% (20 decibel) stiller dan hun voorgangers in de jaren ’60. Ontwikkelingsafdelingen voorspellen een verdere daling met 6 dB uiterlijk 2010 en 10 dB uiterlijk 2020.

Zie ook het vorige punt. De jaren ’60 zijn op geen enkele wijze relevant in dit soort vergelijkingen. Het is geen ijkpunt, het is slechts een vergelijk. Laat Baksteen “bewijzen” dat het externe groepsrisico per 1 januari 2005 niet groter is dan dat het in 1990 was.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Onder de Polderbaan

DEEL II


* Van alle mensen die aangeven geluidshinder te ondervinden als gevolg van transport woont 14% langs een spoorlijn, 79% langs een weg en 7% in de buurt van een luchthaven.

En hiermee wil Baksteen iets aantonen? Dat er behalve vliegverkeer nog meer bronnen zijn van geluidsoverlast? Of dat er maar een bron van geluidsoverlast is (vliegverkeer) en dat de slachtoffers soms bij een spoorlijn dan wel weg wonen? Nog meer irrelevante onzin dus. In een overbevolkt land (qua infrastructuur) zal je altijd overlast houden van zaken. Een snelweg in zee leggen heeft echter niet zo veel zin, een luchthaven daarentegen…

* De oppervlakte van het gebied waarin sprake is van geluidsbelasting door een vliegtuig, wordt de noise footprint genoemd. Deze is vele malen kleiner dan een vergelijkbare noise footprint behorende bij een passerende hoge snelheidstrein. In tegenstelling tot een vliegtuig veroorzaakt een trein immers geluidsbelasting gedurende het gehele traject van vertrekpunt tot eindbestemming. De geluidsbelasting die veroorzaakt wordt door een vliegtuig daarentegen is beperkt tot de start en de landing.

Ergens op de PVRC-site staat een linkje naar een kaart met daarop de geluidsbelasting per transportvorm (RIVM dacht ik). Daarop is goed zichtbaar dat de vlek die Schiphol teweeg brengt zo’n beetje de gehele Randstad bedekt. De intensiteit van de geluidsbelasting is ook een andere. Kortom, onze Benno kent echt geen onderscheid tussen de verscheidene soorten fruit.


* De luchtvaart levert werk aan 24 miljoen mensen. Verwacht wordt dat dat aantal in 2010 tot 33 miljoen gestegen zal zijn. Iedere miljoen passagiers op Europese luchthavens levert 4000 banen op.

Als je 800.000 vluchten omzet in de fabricage van fietsen dan schept dat ook vast erg veel banen.
Daarnaast is juist de massaliteit van het vliegen een reden om doortastend te automatiseren. Het ‘ticketless flying’ is reeds onderwerp van gesprek sinds 1990 bij de KLM. Een kleine stap is gemaakt door het kunnen inchecken via Internet en anders de terminals in de vertrekhal. De ‘core-business’ wordt verder en verder geautomatiseerd. Economy of scale is van belang, groei heeft derhalve niets te maken met werkverschaffing.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Onder de Polderbaan

DEEL III


* Uitgedrukt in waarde wordt meer dan 40% van de vervoerde goederen door de lucht vervoerd.

Ook een mooie. Diamanten, om maar eens wat te noemen, verstuur je niet per olietanker. Kortom, goederen met een relatief hoge waarde gaan per vliegtuig. Dat zegt veel meer over de aard van de goederen dan over de toegevoegde waarde van luchtvaart.

* 3,5% van de totale CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten. Hiervan komt zo’n 25% op het conto van elektriciteitscentrales, 23% wordt veroorzaakt als gevolg van huishoudelijk gebruik, 19% door industrieën, 12% door wegverkeer, 1% door de scheepvaart en 3% door luchtvaart. De luchtvaart veroorzaakt derhalve 3% van 3,5% = 0,105% van de totale CO2-uitstoot.

Van deze gegevens wil ik graag de bron kennen want ik geloof het eenvoudigweg niet. Bovendien zou ik graag geen mondiale vergelijking zien maar een regionale. Mexico stad kan je ook niet vergelijken met Amsterdam.


* In 2004 verongelukten 8 toestellen per 10 miljoen vluchten, waarbij 428 mensen omkwamen. Dit op een totaal van 1,8 miljard reizigers. In 1945 viel eenzelfde aantal slachtoffers te betreuren, maar toen reisden er slechts 9 miljoen mensen per vliegtuig.

Zoals ik eerder schreef: bewijs met een statistisch causaal model eerst maar es dat Schiphol niet de waarde van 1990 overstijgt en dan praten we verder over het optimaliseren van de veiligheid, bijvoorbeeld door Schiphol in zee te deponeren zodat de miljoenen tonnen niet over het Randstedelijk gebied hoeven te vliegen.

* Van ruim 1000 Nederlanders die in 2001 zijn ondervraagd, beoordeelt 90% het veiligheidsniveau van de luchtvaart als acceptabel. Een enkeling noemt luchtvaart als bron van zorg in de woonomgeving. Omwonenden van luchthavens noemen luchtvaart iets vaker als bron van zorg, maar ervaren over het algemeen een even grote mate van veiligheid in hun woonomgeving als mensen die niet in de buurt van een vliegveld wonen.

Lekker concreet allemaal. “een enkeling”, “iets vaker”. Hoe representatief was dat onderzoek?

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Onder de Polderbaan

DEEL IV


”Tot zover deze greep uit de omvangrijke verzameling luchtvaartfeiten. Voor de één een eye-opener, voor de ander wellicht een bekend verhaal. Hoe dan ook een basis voor beleid, in tegenstelling tot emotie en onjuiste perceptie welke nu te vaak ten grondslag liggen aan het Nederlandse luchtvaartbeleid.”


En nu pas blijkt de echte hufterigheid van Benno B.
Nadat ie halve waarheden poneert komt ie met een tergende opmerking dat het beleid gebaseerd is op een onjuiste perceptie en emotie.
Waar blijkt dat uit Benno? Vooralsnog is jouw lobby volstrekt geslaagd en is jelui geen strobreed in de weg gelegd. En uit de lucht is alles fraai, wiens perceptie is hier nou eenzijdig?

Overigens is het zijn goed recht te liegen en te manipuleren. Het echte vlieg tuig zit in Den Haag, dat zonder slag of stoot de lobby accepteert.


Geplaatst door Gerard uit NULL

Goh, in als je het zo bekijkt is mijn 7-persoons voyager toch nog een zuinige auto. Met zijn 1 op 9 gebruikt ie volbezet slechts 1 liter per 63 passagierskilometers. 125% zuiniger dan 'de KLM' met zijn 1 op 28....

Geplaatst door W.Scholten uit Leimuiden

Over Baksteen:

-- Overigens is het zijn goed recht te liegen en te manipuleren.

In prive kring wel, op websites, en in publicaties zeker niet. Dan zouden kranten en websites alles zomaar mogen beweren omdat dat interessanter leesvoer zou opleveren. Is dus niet zo. Dit soort figuren kan en moet worden aangepakt.

Ik heb nog eens nagedacht over figuren als Cerfotaine en Baksteen die continu glashard liegen. Zie b.v. mijn webpagina in de link in mijn eerdere reactie boven, voor bewijs dat de veelgebruikte beweringen van Baksteen en zijn PNL vriendjes, dat er in NL meer wordt uitgegeven aan geluidsisolatie en meer geklaagd dan in de rest van de wereld samen een grove leugen is.

Dito geldt voor de eeuwige leugen van Baksteen/PNL, Cerfontaine, Kroes, over "emotionele argumenten" van anderen. Die gebruiken ze juist zelf!


Dan vraag ik me af: Hoe durven dit soort figuren die leugens keer op keer te herhalen? Denken ze dat niemand die beweringen nagaat? Grotendeels is dat inderdaad zo, want nergens heb ik de genoemde geluidswaarden, de cijfers over klachten en isolatie etc. geanalyseerd gezien dan op mijn eigen webpagina's. Waarom niet?

Maar goed, je moet er toch vanuit gaan dat mensen die leugens ooit aanpakken. Kan Baksteen/Cerfo/Kroes dit niet schelen? Want het zijn nu bewezen leugenaars...

Toen bedacht ik het volgende: Cerfontaine en Baksteen zijn sociopaten. Hebben geen gevoelens, kunnen charmeren (behalve bij mensen die ze doorzien zoals ik), hebben lak aan de gevoelens van anderen, kan het geen moer schelen wat anderen van ze denken en hebben een 'ik ben fantastisch' complex.

Zie b.v.
http://home.datawest.net/esn-recovery/artcls/socio.htm

Met dat in mijn gedachte werd het gedrag van Cerfo dat ik gezien had in in tv reportages opeens volkomen duidelijk...

Opeens wordt ook het gedrag van andere bedrijfsleiders duidelijk: Het profiel van een sociopaat is perfect geschikt voor dat soort mensen, dus zullen die daar ook vaak terechtkomen.

Groeten,

Wouter

Geplaatst door W.Scholten uit Leimuiden

Correctie:

-- Het profiel van een sociopaat is perfect geschikt voor dat soort mensen

Ik bedoel natuurlijk:
++ Het profiel van een sociopaat is perfect geschikt voor dat soort posities