Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Benno Baksteen: De Nederlandse luchthavencapaciteit

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1961 
|
 Luchtvaart =nieuws= 
Benno Baksteen: De Nederlandse luchthavencapaciteit

Het kabinet heeft een lange termijnverkenning naar de toekomst van Schiphol na 2020 vastgesteld. Daarin worden vier opties genoemd waarbij wat kanttekeningen gemaakt kunnen worden. De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft Minister Eurlings bij de totstandkoming van de lange termijnverkenning geadviseerd. In haar advies concludeert de Raad dat er sprake moet zijn van een continue afweging van twee belangen: economie (met bijbehorende infrastructurele bereikbaarheid) en milieu.

De Raad neemt definitief afscheid van de ”mythe van de dubbeldoelstelling” en de “vaste milieurandvoorwaarden van 2003”. Een logisch standpunt; de echte wereld verandert immers ook continu dus ook de afweging tussen economie en milieurandvoorwaarden. Over de omvang van Schiphol concludeert de Raad bovendien dat die niet wordt bepaald door het bedrijf Schiphol. Die omvang volgt uit de doorlopende afweging tussen de twee genoemde nationale belangen.

Optie 1, aanpassing van het banenstelsel op de huidige locatie
Voor de aanpassing van het huidige banenstelsel is een ruimtelijke reservering voor de aanleg van een parallelle Kaagbaan noodzakelijk. De bevoegdheid daarvoor ligt nu bij de provincie. Zij heeft echter al aangegeven die reservering niet te willen verlengen. Dat brengt ons al gelijk bij een belangrijke vraag. Gaat de provincie nu toch over een mogelijke capaciteitsontwikkeling van Schiphol? De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft het juiste antwoord gegeven: dat is geen zaak van de provincie maar van de nationale overheid.

Optie 2, het gebruik van de regionale luchthavens Eindhoven en Twente als overlooplocaties
Regionale luchthavens hebben een regionale functie. Dat betekent dat daar alleen vliegverkeer kan worden gefaciliteerd dat point-to-point verbindingen biedt en dus geen direct onderdeel uitmaakt van het netwerkverkeer van Schiphol. Het verplaatsen van vliegverkeer naar regionale luchthavens heeft directe gevolgen voor het huidige gebruik van die luchthavens en de overige Nederlandse luchtvaartterreinen waaronder veel (zakelijke) general aviation. Onderzoek door het Platform Nederlandse Luchtvaart leert dat een groot deel van de general aviation-activiteiten zich niet laat verplaatsen van de huidige locatie. De belangrijkste reden daarvoor is het gebrek aan gelijkwaardige alternatieven in de omgeving. Als die general aviation-activiteiten in de knel komen op hun huidige locatie zal meer dan de helft ervan ophouden te bestaan. Kortom, het elders faciliteren van verkeer dat nu nog op Schiphol wordt afgewikkeld maar beter op zijn plaats zou zijn op regionale luchthavens is een goede keus, mits er voldoende capaciteit wordt geschapen voor alle vormen van luchtvaart op de Nederlandse luchtvaartterreinen.

Optie 3, een ‘nul-variant’
De nul-variant gaat uit van het bevriezen van het aantal vliegbewegingen. Voor de lange termijn wordt het aantal bewegingen definitief vastgesteld op het maximale aantal dat men denkt af te spreken voor de middellange termijn. Deze optie houdt geen rekening met het gegeven dat luchtvaart infrastructuur is en dat de omvang van luchtvaart dus meebeweegt met economische ontwikkelingen. Bij een groeiende economie wordt deze nul-variant vanzelf een krimpoptie. Dat kan er dan toe leiden dat Schiphol haar functie van netwerkhub verliest en een gewone regionale luchthaven wordt die wellicht nog een veertigtal Europese verbindingen biedt en niet veel meer dan dat.

Optie 4, een ‘ruimtelijke krimpoptie’
De ruimtelijke krimpoptie gaat uit van het zoeken van alternatieven voor met name het luchtverkeer dat niet aan de mainport gebonden is. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan buitenlandse luchthavens. Deze optie lijkt neer te komen op het ‘over de schutting gooien’ van de lasten. Helaas ontdoen we ons op deze manier niet van de lasten maar juist van de infrastructurele lusten. Een voorbeeld daarvan is Luik. Bij het niet-doorgaan van de oost-west baan van Maastricht Aachen Airport verdween hoogwaardig pakketvervoer naar Luik met voor inmiddels drieduizend mensen werkgelegenheid. Met de komst van de tickettax verdwijnen daar nu ook passagiersvluchten naartoe. De Belgische buren hebben dus de lusten, de inwoners van Zuid Limburg juist de lasten, omdat ze onder de aan- en uitvliegroutes van Luik wonen.

Conclusie
Al met al lijkt de verstandigste aanpak een combinatie van de eerste twee opties. Onze economie blijft groeien. Dat willen we ook. Onze behoefte naar luchtvaartinfrastructuur en daarmee de vraag naar onze totale nationale luchthavencapaciteit groeit dus ook. Niet alleen op Schiphol maar ook in de regio. De eerste stap voor de lange termijn moet dan ook zijn het in stand houden van de luchthavencapaciteit die Nederland nu heeft, inclusief de militaire luchtvaartterreinen zoals Soesterberg en Twente. De tweede stap dat we eindelijk onder ogen zien dat luchtvaart gewoon infrastsructuur is. De derde stap volgt dan vanzelf: elk vervoerssyteem heeft knooppunten nodig om relatief dunne vervoersstromen toch een plek te kunnen bieden en daarmee wordt zowel de rol van netwerk- als van point-to-point verkeer helder. Dat leidt dan weer tot duidelijkheid over de functie van Schiphol en over de rol van regionale luchthavens. Ingewikkelder dan dit is het niet. Helaas echter hebben sommige deelnemers aan het debat meer belang bij problemen dan bij oplossingen.

Benno Baksteen
Voorzitter Platform Nederlandse Luchtvaart


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Observer uit Nederland

Die Benno toch.....Gewone Infrastructuur?
Dan ook gewoon belasting betalen op je kerosine."
"Helaas echter hebben sommige deelnemers aan het debat meer belang bij problemen dan bij oplossingen." Benno projecteert
"Als die general aviation-activiteiten in de knel komen op hun huidige locatie zal meer dan de helft ervan ophouden te bestaan."
Dat zou geweldig zijn. Schiphol liet de lowcost en charters groeien als kool vooral in de nachtelijke uren! Qua percentage staat Schiphol wb Low cost en charters met stip boven aan de lijst vaneuropese luchthavens
Prof de Wit toonde dat al eerder aan. Die low cost zorgde anvankelijk voor liberalisering vande prijzen, maar is nu doorgeschoten.
Voorlopig optie 3 dus, De nul varinant.
Of te wel: Minder meer groei

Geplaatst door Els uit Castricum

Vannacht droomde ik, dat wij allen, de geterroriseerden door Schiphol, de handen ineen sloegen om een film te maken!
We plakten alle leugens, feiten, misleidingen, valse beloftes, chem strepen en de bewolking die daarna ontstond, de stervende ijsberen, het afgebroken stuk ijs aan de Zuidpool, en het doordrammen van alle extra vluchten achter elkaar en lieten knetterende vliegtuiggeluiden er dwars doorheen horen.
We noemden de film "Fit-nee" want na zoveel lawaai kun je niet meer fit zijn. En op de aftiteling kwam te staan: "stop de Schipholisering!"
Toen werd ik wakker en zag mijn vlag halfstok in een hoekje klaar staan voor maandag de 31e.
"Gut," dacht ik, "dat ik op mijn oude dag nog een "actievoerder" zou worden had ik nóóóóit gedacht!"

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Die Benno Baksteen toch........
Doet zijn naam echt eer aan....
Zijn uitspraken en opmerkingen komen als een
baksteen uit de lucht vallen...

Geplaatst door Ton uit NULL

Verkeerde uitgangspunten en vooronderstellingen als "onze ekonomie blijft groeien, en dat willen we ook" leiden tot verkeerde wensen en verwachtingen.

Geplaatst door Kees uit NULL

Als de heer Baksteen zegt dat luchtvaart "gewoon" infrastructuur is dan moeten ook alle "gewone" wetten worden nageleefd die gelden in een "gewone" leefomgeving, en niet niet zoals nu het geval is dat Schiphol een status apparte heeft.

Geplaatst door OB uit Castricum

VRIJHEID NIET VERWARREN MET KEUZEVRIJHEID

Het document "verkenningen"
en in het verlengde daarvan hier Benno Baksteen
verwarren vrijheid met keuzevrijheid

De werkelijkheid mist hier zijn doel:
mist de vraag: waar gaan we heen, wat willen we met ons leven en dat van anderen?

Het enige dat hier geboden wordt is een serie opties binnen een benauwd economisch model.

Wanneer onze overheden zich niet meer kunnen bevrijden uit een dergelijk enghartig beleid

dan vraag ik me af welk doel een overheid nog heeft.

Geplaatst door Rose uit Randstad

Els, neem voor Fit-nee ook eens wat opnamen van de Nederlandse 'bossen' rond Hoenderloo.

Het lijkt hier en daar wel een platgewalst rampengebied.

En o ja, neem de microfoon mee. Als je een beetje 'geluk' hebt hoor je ook daar de vliegtuigen.Geplaatst door Observer uit Nederland

Rose, Wordt ons mooiste natuurgebied Nationaal Park de Hoge Veluwe nu ook al bedreigd?

Geplaatst door Rose uit Randstad

Beste Observer,
Ik heb het over de bossen buiten het Nationaal Park. Het ziet er op veel plekken zorgwekkend en triest uit.

Geplaatst door Els uit Castricum

Nou, beste mensen, als onze film af is van Fit-nee dan gaan we er een maken over Nederland in zee. Dát Nederland kunnen we hopelijk weer mooi opbouwen. Het oude Nederland is toch al verkwanseld aan de projectontwikkelaars en de luchtvaart. Dus die kunnen dat nog verder gaan aantasten.

Geplaatst door Observer uit Nederland

Rose, Het gaat hier om vliegtuiggeluid, maar toch een vraag: Wat dan zijn de oorzaken van platgewalst rampengebied en de zorgwekkende en triestheid ?
Ik hoor graag

Geplaatst door Rose uit Randstad

Observer, ik haakte in op de volgende passage uit de opmerkingen van Els:

"We plakten alle leugens, feiten, misleidingen, valse beloftes, chem strepen en de bewolking die daarna ontstond, de stervende ijsberen, het afgebroken stuk ijs aan de Zuidpool, en het doordrammen van alle extra vluchten achter elkaar en lieten knetterende vliegtuiggeluiden er dwars doorheen horen."

Geen idee hoe al die bomen zijn afgeknapt, zal de harde wind zijn geweest die in toenemende mate over Nederland raast.

Kortom, ook de natuur in onze directe omgeving heeft last van de eenzijdige aandacht voor 'de economie'. Een gezonde boom knapt niet zo snel af.

En het is toch intriest, dat je in dat beetje resterende natuur ook nog vliegtuiggeluid moet horen.