Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Beleidsagenda Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1123 
|
 Eurlings 
Beleidsagenda Schiphol

Klik op onderstaande link:


Reacties op dit bericht

Geplaatst door O.L.M. Bijvoet uit Castricum

In een eerste reactie kan ik niet anders dan teleurgesteld reageren.

In deze voornemens lijkt de minister zich niet te verheffen boven het niveau van het voorafgaand beleid, in die zin dat er weinig zaken in staan waaruit concrete bezorgdheid blijkt voor het waarborgen van de sociale en gemeenschapsaspecten die een echt nieuw begin zouden moeten kenmerken.

In zijn voornemens lees ik zelfs geen echte bezorgdheid over de redenen waarom het de geldende interpretaties van de problematiek en de bestaande handhavingsmethodieken niet hebben voorkomen dat op afstand van schiphol grote overlast en navenante ontevredenheid ontstaan. Dit laat terecht ruimte voor twijfel of de aanpassingen die het denkt te beloven, andere dan verbale resultaten zullen opleveren. Een echt nieuwe aanpak zie ik hier (nog?) niet.

Ik wil tenslotte verwijzen naar mijn en andere inspraakreacties zoals weergegeven in het overzicht aan het begin van deze site. Ik hoop vurig dat de door de minister aangekondigde studies (4.4) over 'luchtverkeersdienstverlening' als beleidsinstrument inderdaad zullen leiden in een richting zoals beschreven onder punt 3 van onze inspraakreactie, maar dan zo spoedig als mogelijk (zie daarvoor onder 'Inspraakreacties op startnotitie m.e.r. korte en middellange termijn Schiphol').

Ik wil ook hopen dat de komende milieu effect onderzoeken een wetenschappelijk meer verantwoord beeld opleveren van de verhouding tussen wat de gehanteerde internationale rekenmethodes wel en wat ze niet kunnen betekenen als instrument voor het beoordelen van aanvaardbaar vertrekkend en, in het bijzonder, toegeleid vliegverkeer (zie punt 2).

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Er lijken helaas meerdere zeer defensieve signalen van minister Eurlings te zijn. Mijn persoonlijke waarneming is dat de ambtenaren weer veel bepalen
Daarbij komt, dat VROM weer veel te weinig tegenspel aan VenW lijkt te geven.
Het is te hopen, dat de Kamer voldoende tegenspel zal geven.Geplaatst door Gerard uit NULL

mijn gevoel is met Eurlings is ;(

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Jan, de Kamer? Je verwacht toch niet teveel van P. de Krom om maar es iemand te noemen...?

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Nee, De standpunten VVD zijn meer dan bekend. Die blijven kiezen voor het grote graaien. Bovendien is er daar grote tweespalt. VVDer Oud Staatssecretaris R Linschoten pleitte in Buitenhof gisteren voor meer Vertrouwen.........!?
Maar je weet toch, dat er een nieuw kabinet zit, die een andere koers voorstaat?
In de gesprekken met de Kamerfracties bleek, dat zij de meeste van onze standpunten deelden. Dat zal nu dus moeten blijken........

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Jammer dat ik niet religieus ben anders zou ik bidden Jan. Hopen kan altijd nog maar mijn gevoel zegt dat Eurlings niet de politieke moed heeft Schiphol te houden aan regelgeving. De angst voor verandering bij het CDA zal de PvdA tegenhouden. De enige hoop die ik vestig is die op de CU. We kennen echter de verhoudingen in het kabinet. De tegenstellingen in de kamer in deze, tussen de oppositiepartijen, zullen ook niet leiden dat vermindering van hinder.

Des te belangrijker dat de burger zich laat horen. Complimenten dus maar weer es voor deze site en alle vrijwilligers die meewerken aan de PVRC.

Geplaatst door O.L.M. Bijvoet uit Castricum


LEF


De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Tineke Huizinga,
zei gisteren op de afsluitdijk:


VERNIEUWEN VRAAGT LEF !


Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Het is te hopen Olav, dat ze dat haar Minister Eurlings ook laat weten.........
Het blijft weer gissen bij dit CDA...

Geplaatst door Olav uit Castricum

Jan,

Wat het eerst betreft; Je hebt me begrepen!

Ten aanzien van je tweede: Het gaat om mensen en om het hele kabinet. Over de urgentie van randstad wordt treffend geschreven: de minister coördineert maar de regering regeert.

Het grote werken aan de toekomst overstijgt niet alleen partijbelang, maar ook ministeries, of het nu V&W is, of VROM of Economische Zaken. Dus geen gedraai meer. Laat LEF maar vallen in de ministerraad.

'Lef' is jiddisch, uit ons aloude mokum. Afgeleid van het hebreeuwse 'leb' betekent het.... 'hart' !