Platform Vlieghinder Kennemerland
 

“Belasting invoeren op kerosine”

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 1148 
|
 NHD 
“Belasting invoeren op kerosine” Download het gehele artikel '“Belasting invoeren op kerosine”'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Boterbloem uit Amstelveen

Uiteraard is dit een goed voorstel van Brinkhorst. Nog beter zou het zijn, als hij van Geel gaat steunen, om de extra bescherming die het kabinet zegt te willen geven aan de buitengebieden ook wettelijke te regelen. Aan windowdressing als monitoren (schaamlap) e.d. hebben we geen enkele behoefte.
Jan GrieseGeplaatst door OB uit Castricum

Uit de Telegraaf

Brinkhorst zei begrip te hebben voor de ongerustheid van de luchtvaartmaatschappijen. „Maar anderzijds vind ik dat een volwassen bedrijfstak de zoektocht naar duurzaamheid serieus moet nemen.” Een kerosinetax kan volgens hem hierbij een extra prikkel zijn. De belasting moet volgens hem ook gelden voor niet-Europese luchtvaartmaatschappijen.

De Europese Unie zou de inkomsten kunnen gebruiken om schone innovatie in de luchtvaartindustrie te bevorderen. Kenners geven het idee weinig kans. Een soortgelijk voorstel is eerder gestrand op verzet van landen als Groot-Brittannië, maar ook vakantielanden als Malta en Griekenland zien er niets in. Zo'n belastingmaatregel kan in de EU alleen met unanimiteit worden aangenomen. „Het zal moeilijk worden”, erkende de D66-bewindsman, maar Europa moet het voortouw nemen. Het is volgens hem „niet doenlijk” om het wereldwijd te regelen.

Brinkhorst kreeg met zijn voorstel de hoon van de aanwezige topmannen uit de luchtvaart over zich heen. President-directeur Van Wijk van KLM zei dat het niet de bedoeling van Europees beleid kan zijn om de concurrentiepositie van Europese maatschappijen aan te tasten. „Als de regelgevers een last opleggen die hoger is dan elder verliezen we de mogelijkheid om onze concurrentiekracht te behouden”, voegde Air France-topman Spinetta daaraan toe. Hij wees daarbij op de heftige concurrentie met vervoerders uit het Midden-Oosten, die behoorlijke staatssteun genieten. Ook Schiphol-directeur Cerfontaine had kritiek op het voorstel.

-----------------------------

Zonneklaar:

Belang van aandeelhouders weegt voor de bedrijven zwaarder dan het maatschappelijk belang

Verder:

Bot deed een beroep op Air France-KLM om de identiteit van de Nederlandse vervoerder niet te laten verdwijnen. Het merk KLM moet volgens hem zo sterk zijn dat geen directeur het in zijn hoofd haalt om het te schrappen.

Bovendien is het behouden van het merk KLM goed voor het draagvlak voor Europa in Nederland, aldus Bot, herinnerd aan het 'nee' van de kiezer tegen de EU-grondwet. „We moeten onze nationale symbolen koesteren, maar met een Europese dimensie.”.

Zijn Franse collega Douste-Blazy, ook met het Franse nee tegen de Europese grondwet in zijn achterhoofd, roemde het koppel Air France/KLM om dezelfde reden. „Zorgen voor vrede en welvaart is niet genoeg. We moeten het nut van Europa laten zien.”


Weet U het nog over die "Conferentie X":

Voor de sector gaat het eigenbelang boven Europees belang.

Bot zegt:
het moet duidelijk zijn dat het het plezier in de eigen IDENTITEIT van mensen ook de basis is voor Europa.

De Ondernemers zeggen:
Het moet duidelijk zijn dat europa alleen iets betekent zolang als het 't economisch NUT van je onderneming bevordert


"To do the right thing for the wrong reason"
T.S. Elliot, Murder in the Cathedral


Geplaatst door Rob uit NULL

Wat eeng eleuter allemaal. In Nederland is de diesel goedkoper dan in bv Duitsland, toch kunnen er ook in Duitsland vrachtvervoerders bestaan.
In Ierland is de Venootschapsbelasting stukken lager dan in Nederland, ook hiert zie je dat neit het gehele bedrijfsleven Nederland heeft verlaten.
Het is typisch voor de sector, iedere vorm van verandering anders dan groei is in geen enekel vorm gewenst.
Ik denk dat het tijd wordt een lijst samen te stellen van firma's met onbehoorlijk bestuur.
Als hint;

Schiphol Group
KLM/Air France/Martin-Air/Transavia groep
LVNL..

gaarne aanvullen lijkt me.
Zodra de lijst 10 manen heeft de verschillende ondernemingen eens benaderen, ik heb daar wel een paar vragen welke ik zou willen stellen.