Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Behoud de meerderheid…!(Belangrijk advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat)

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 917 
|
 Raad V & W 
Behoud de meerderheid…!(Belangrijk advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat)

In het advies ‘Behoud de meerderheid…’ geeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat aan dat er goede redenen zijn om over te gaan tot het naar de beurs brengen door de overheid van een minderheidsbelang in NVLS. Tegelijkertijd beveelt de Raad het kabinet aan om als overheid ook in de toekomst tenminste een 51%-belang in NVLS te behouden. De overwegingen van de Raad hiervoor zijn onder meer:

• Bescherming van het zogenaamde mainportbelang van de luchthaven is niet effectief mogelijk via wet- en regelgeving;

• Alleen behoud van een meerderheidsbelang biedt de overheid afdoende bescherming tegen een ongewenste overname van NVLS;

• Behoud van een meerderheidsbelang voorkomt dat als uiterste consequentie in noodgevallen intrekking van de exploitatievergunning nodig is; inzet van dat middel is een (te) bot wapen.

In de toetsingsrapportage ‘Privatisering Schiphol’ komt de Raad tot de conclusie dat het kabinetsvoornemen in hoofdlijnen bijzonder positief scoort op de proceschecklist en de algemene adviezen die de Raad in het adviesrapport ‘Hoezo marktwerking…?’ heeft opgesteld voor de borging van publieke belangen en effectief trajectmanagement bij veranderingen in de marktordening van vitale infrastructuurgebonden sectoren.


Commentaar: PVRC

Wat is de Raad voor Verkeer en Waterstaat? De Raad stelt zich voor met een goed verhaal, zie -> Hier. Hoewel…, met de huidige roergangers op V & W? In ieder geval: ‘The Plot Thickens!’

_____________________________________________________________________

Overheid dient meerderheidsbelang in Luchthaven Schiphol te behouden Zie -> Persbericht
Downloaden en bestellen advies ‘Behoud de meerderheid’ Zie -> Advies
Rapport ‘Privatisering Schiphol’ (pdf) Zie -> Rapport


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav uit NULL

Ook hier dus omzichtigheid.
Zie ons eerdere commentaar, klik daarvoor -> Hier
Het luchtruim is een publiek bezit; het kan onder milieuvoorwaarden ter beschikking staanvan, maar nooit beheerd worden door ondernemingen die een beperkter en eigen belang dienen.