Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Beetje fijnstof verhoogt al risico op longkanker

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 962 
|
 ad.nl 
Beetje fijnstof verhoogt al risico op longkanker

Langdurige blootstelling aan fijnstof verhoogt de kans op longkanker, zelfs bij concentraties lager dan de normen van de Europese Unie.
Dat blijkt uit een internationaal onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift The Lancet Oncology. Bij het onderzoek werden data gebruikt van de European Study of Cohorts for Air Polution Effect (ESCAPE). De coördinatie van ESCAPE ligt bij de Universiteit Utrecht.

Uit het onderzoek blijkt dat bij elke stijging van 5 microgram per kubieke meter aan deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer, de kans op longkanker toeneemt met 18 procent. Bij elke toename van 10 microgram per kubieke meter aan deeltjes kleiner dan 10 micrometer, stijgt deze kans met 22 procent. “Met name het aantal adenocarcinomen, een vorm van kanker die ook geregeld voorkomt bij niet-rokers, nam hierbij toe”, zegt Gerard Hoek, toxicoloog aan de Universiteit Utrecht.

Europese normen
Deze relatie tussen fijnstof en de kans op longkanker blijkt volgens het onderzoek ook te gelden voor concentraties lager dan de huidige normen van de Europese Unie: voor deeltjes kleiner dan 10 micrometer bedraagt deze 40 microgram per kubieke meter en voor deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer is dat 25 microgram per kubieke meter. De onderzoekers vonden geen grens waaronder het risico nul was. “Ons onderzoek laat zien dat ook de in Europa heersende concentraties van fijnstof een verhoogd risico geven op het ontwikkelen van longkanker”, aldus Hoek.

Onderzoek
De onderzoekers combineerden uitkomsten van zeventien cohortstudies in negen Europese landen, met in totaal circa 313.000 mensen. Bij het onderzoek werden schattingen gemaakt van de luchtvervuiling op het woonadres aan de hand van gestandaardiseerde metingen en geografische informatie over verkeer en landgebruik nabij het adres. Via kankerregisters werd bijgehouden wie nieuwe kankerdiagnoses kregen.

Noot redactie vlieghinder.nl
Hoewel bovenstaand artikel geen verband met vliegverkeer suggereert, blijkt deze vorm van luchtvervuiling wel degelijk ook door vliegverkeer/c.q luchthavens veroorzaakt kunnen worden. De destijd uitgevoerde MER is hier duidelijk over. Zie het hoofdstuk lucht en geur uit de milieueffectrapportage 2003.


Reacties op dit bericht