Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Beantwoording vragen van PvdA Castricum

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 750 
|
 College van Castricum 
Beantwoording vragen van PvdA Castricum

Onderstaand vindt u de antwoorden die het College van Castricum heeft gegeven op gestelde vragen van PvdA Castricum. De vragen zijn ook in de brief opgenomen.

In die brief wordt ook verwezen naar een brief van de heer Van Schoor, CROS-vertegenwoordiger. Ook die vindt u onderstaand.

 


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Haarlem

CONCLUSIE

Wanneer ik mij niet vergis is dit een accoord dat tot stand gekomen is door samenwerking tussen alle partijen, met uitzondering van de regio’s die aan het accoord worden opgeofferd (Kennemerland en Bollenstreek) en zonder dat de validieit van het belangrijkste instrument, het als zodanig aanwijzen van geluidspreferente landingsbanen, op zijn waarde is getest.

Uit de berichten van het college van Castrium (21 sep 2010) en van de Leidse Milieuwethouder 22 sep 20101) op deze site blijkt dat de getroffen regio’s misschien naar de vorm wel, maar feitelijk niet, in staat zijn geweest te bereiken dat het advies van de commissie Alders de rededelijkheid van hun bezwaren kenbaar maakt:

• En dat het Aldersadvies daardoor beide regios’s opoffert binnen een experiment gericht op het beoordelen van regionale maatschappelijke effecten van maatregelen ten behoeve van algemeen economisch belang,
• Terwijl men zelfs binnen dit experiment nalaat maatregelen te nemen die het mogelijk maakt nadelige maatschappelijke effekten binnen de betrokken regio’s te evalueren.
• Zodat het vrijwel vaststaat dat de uitkomst van het experiment ten onrechte tot de conclusie moet leiden dat de ten behoeve van algemeen economisch belang genomen maatregelen geen waarneembare maatschappelijke schade hebbben aangericht in de betrokken regio’s

De enige manier waarop ik nog kan begrijpen hoe dit mogelijk is, is de zekerheid dat: [1] geen van de personen die betrokken zijn bij het beoordelen van deze situatie in staat is alle elementen grondig te begrijpen en in een soort afkeer van de complexiteit aannemen dat "men" dat wel zal hebben gedaan en [2] de discussie vaak werd vervuid door zaken die er niets toe doen: zoals persoonsgerichte verwijten en politieke verdachtmakerij.

TERECHT CONTROVERSIEEL

Het is dus hoog nodig dat verantwoordelijken afstand nemen van dit dossier en in het nieuwe kabinet een nieuwe, maar verantwoorde start gemaak wordt met een betere taakopvatting.

Olav Bijvoet
mede-Oprichter en Eerste Voorzitter PVRC