Platform Vlieghinder Kennemerland
 

BAS maakt klagen bijna onmogelijk

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 1649 
|
 NHD 
BAS maakt klagen bijna onmogelijk Download het gehele artikel 'BAS maakt klagen bijna onmogelijk '

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Frits uit Leiden

Ook nu is BAS niet schuldig aan het bijna onmogelijk maken van klagen.
Ze verwijst zonder meer en met grote graagte naar CROS, van wie ze het systeem heeft overgenomen. En wie was de baas bij CROS? Wel de voormannen van de PvdA nl. drs. Hans Ouwekerk en dr ir. Giap Tan.
De laatste is de zoveelste bestuurskundige van de politieke partij van het PLAN. Hij is gepromoveerd bij ter Veldt, jawel ook weer een PvdA-man. Het valt niet bij te houden hoeveel bestuurskundige hoogleraren deze partij onder haar leden telt. Verstand van besturen wel van de inhoud niet.
Daarbij kun je ook nog de boel bedonderen, he meneer prof. dr. Kemenade, weet u nog van die foto-rolletjes en die genocide daarin Srebrenica? Schaamtegevoel, ho maar daarvoor bent u politicus. Op zijn hoogst zelfmedelijden, zoals May-Weggen, die in huilen uitbarstte omdat de Bijlmerramp tijdens haar bewind gebeurde. Neen, geen tranen voor de slachtoffers.
Nogmaals, verstand van besturen wel van de inhoud niet. Dat moet wel mislukken. Daar is vast ook wel een proefschrift over te schrijven.

Goede morgen Nederland, zullen we er wat van leren? Helaas.

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Het is blijkbaar inderdaad zo opgezet, dat je de moed in de schoenen zinkt als je een of
meerdere klachten in wil dienen.
De pagina gaat tergend langzaam open, als ie al open wil. Dan nog die activatie-code.
Ja, duidelijk is hier sprake van het zo min mogelijk klachten ontvangen. Manipulatie is de luchtvaartsector immers niet vreemd !

Geplaatst door Ton uit NULL

Wie bedondert wie ?
3.514.731 klachten over hinder en overlast door vliegtuigen vanaf en naar Schiphol.
Blijven klagen natuurlijk, maar wat mij betreft is dit aantal al overtuigend genoeg om Schiphol te kwalificeren als het slechtste bedrijf voor mens en dier in de hele regio.
Bel eens op, heer Morren ( tel. 020-6015555).
Misschien leggen ze de hoorn wel neer als je aan het spreken bent.
Je weet maar nooit.

Geplaatst door Professor dr O.L.M. Bijvoet uit NULL

De reactie van Schiphol is feitelijk juist, maar desondanks misleidend.
Niet lang voordat het systeem over ging werd de methodiek grondig gewijzigd. De wijziging maakte het onmogelijk om op een naar de ervaring van de 'klager' bruikbare manier series rustverstoringen door te geven.

Daarvóór waren er gezinnen die hun systeem van melden dermate hadden verfijnd dat het iedere effect ven veranderd vlieggedrag boven een postcodegebied verbluffend goed weergaf. Met de toenmalige leiding van het klachtenbureau was het een plezier dit geverifieerd te zien. Daarvan is nu niets meer over. Ol het bureau zelf is in een anoniem, ontoegankelijk en onpersoonlijk bureaucratisch instrument veranderd.

Ik heb persoonlijk bij de toenmalige leiding van CROS bezwaar gemaakt tegen de gang van zaken. De reacties maakten het voor mij duidelijk dat de toenmalige verantwoordelijken zich van de bezwaren zoals nu door Collega Morren verwoord terdege bewust waren, maar dat deze gevolgen gewild en bedoeld waren.

Ook het onderbrengen van het bureau bij Schiphol, in plaats van, of het onafhankelijk te laten, of het te plaatsen bij de verkeersleiding, was een doelgerichte strategische manoeuvre in het kader van strategische management van informatie.

Wie mij kent weet dat ik niet gemakkelijk aanvaard dat overheidsinstanties bewust onbetrouwbaar handelen. Maar in dit geval heb ik geen andere keus.

Mijn deskundigheid als hoogleraar betrof wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van ingrepen op verstoring van gezondheid, iets wat verwant is aan studie van effecten van ingrepen in vliegverkeer op door de burger ervaren overlast.


Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Nog niemand het persbericht van Cros gezien? Het beleid wordt voortaan vastgesteld ZONDER de klachten van de veelklagers mee te nemen! Maw eerst voeren ze een beleid waardoor veelklagers ontstaan (concentratie van vliegverkeer) en vervolgens is het effect ze niet welgevallig en worden de klachten weggestreept en is het beleid automatisch een succes dat dan ook doorgezet kan worden. Applaus voor deze ongekende volksverlokkerij zoals zelden meegemaakt.
Een troost voor Cros: verleden jaar is 1 veelklager al afgehaakt en dit jaar ook weer eentje, door ernstige ziekte. Ze kunnen dus binnenkort een spectaculaire daling van het aantal klachten bekend maken. Een succes van het ontmoedigingsbeleid.

Geplaatst door Maaike uit Leiden

Ja, zij schrijven:

"De toename in het aantal klachten is voornamelijk afkomstig van klagers die in 2005 ook al klaagden. Het blijkt dat vooral de tien meest actieve klagers verantwoordelijk zijn voor de toename in het aantal klachten. Zij klaagden vooral meer over de Polderbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan. Wanneer deze tien klagers buiten beschouwing zouden worden gelaten, dan zou het aantal klachten zijn gedaald. Ook in het algemeen concentreert een zeer groot deel van de klachten zich (steeds meer) bij een klein groepje klagers. Zo was 92% van de klachten in het gebruiksjaar 2006 afkomstig van 9% van het totaal aantal klagers.

De relatie tussen vliegtuigbewegingen en klachten komt door de veelklagers minder sterk naar voren dan in het gebruiksjaar 2005. Het verdient dan ook de aanbeveling om in een volgende analyse deze groep apart te bekijken. Op die manier komt het klaagpatroon, van klagers die relatief weinig klachten indienen, beter naar voren. "

Veelklager zijn de enige de volhouden en een goed beeld van de situatie geven.

De overigen haken vroeg of laat af. Niet omdat de overlast voorbij is maar omdat ze murw gemaakt zijn.

In de praktijk zoals ik die ervaar blijkt er namelijk geen enkel direct verband tussen de klachten die mensen bij BAS deponeren en de vliegbewegingen van vliegtuigen. Je kan maanden, jaren, klagen. Maar de vliegtuigen blijven gewoon komen. En als het opeens een aantal dagen rustiger is, en je voorzichtig gaat geloven dat je inspanningen effect beginnen te sorteren, blijkt e.e.a. alleen maat het resultaat van een afwijkende windrichting.

Op een gegeven moment ga je je wel achter de oren krabben. Ga ik me helemaal in de overlast vastbijten en noteer ik elke lawaaimaker, of probeer ik het (uit zelfbehoud) los te laten en me bij de situatie neer te leggen.

Het zou me niet verbazen als Schiphol misbruik maakt van deze gezonde reactie. Geen mens houdt het jaren vol om consequent te klagen. Gewoon door gaan met de (economische groei). Klagers heb je overal en het houdt vanzelf op. De aanhouder wint!

Geplaatst door Angela uit NULL

Maaike, dat zou ook betekenen dat ook de aanhoudende klager wint. Dus mensen gewoon doorgaan en vol houden!

Geplaatst door Els uit Castricum

Vroeg fenomeen:

Toen ik vanmorgen Bas belde, om half zes, om te vertellen dat ik me in het aardbevinggebied van Nederland bevond, omdat er een paar vliegtuigen achter elkaar overbulderden, zodat het huis trilde en mijn bed ook, besefte ik, dat ik kort tevoren nog de vogels had horen jubelen. Wàt een heerlijk en blij en natuurlijk geluid. Maar na de eerste donderbus viel het he-le-maal stil, doodstil. Het leek of de vogels zich lam waren geschrokken en gevaar vermoedden.
Ze bleven stil en ik moest naar dat vre-se-lijke onnatuurlijke en dreigende geluid luisteren.
Ik blijf Bas bellen en wèl meteen als ik in de nacht wakker wordt gebruld zodat ik mijn frustraties even kan uiten.
Eh...ik heb eens gehoord van glijvluchten en hoger aanvliegen in de nacht. Wanneer gaat dat gebeuren? Want nu kreunen ze, fluiten ze, remmen ze en brullen ze nog net zo hard of wellicht nog harder. En dat in de nacht.

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Els, welgeteld 10 passages over Castricum tussen 5 en 6 uur vanmorgen beginnende om 5.21,5.24,5.26,5.29,5.31,5.33,5.35,5.46,5.49,5.56.... hoogte van overvliegen was tussen 1029 en 1319 meter
Voornamelijk KLM vluchten (6x)..

Nu maar weer hopen op noorderwind zodat het overdag rustig is...
Geplaatst door Els uit Castricum

Ja Victor, en dan te weten, dat mij gezegd is door iemand van Schiphol, dat de KLM toestellen tot de stillere behoren. Nou, die kunnen je echt een hartstilstand bezorgen door hun plotselinge en vreselijke lawaai, dat opeens in doodse stilte opdoemt. Gelukkig voor ons, is het nu weer even NORMAAL en stil en ongelukkig voor vele anderen, helaas niet.

Geplaatst door Ton uit NULL

Helaas niet, Els.
Onze inspanningen om de negatieve gevolgen van Schiphol te verminderen voor alle omwonenden blijven, hopelijk, gezámenlijke inspanningen.

Geplaatst door Ali uit Friesland

Het is jullie bekend dat het oplaten van ballonnen met snoepjes verpakt in aluminiumfolie verboden is?