Platform Vlieghinder Kennemerland
 

BAS jaarrapportage en jaaroverzichten 2019 zijn beschikbaar

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 541 
|
 bezoekbas.nl 
Schiphol-overview.png
Banenstelsel Schiphol vanaf 2003
Credit: Wikipedia

De jaarrapportage 2019 gaat over de periode 1 november 2018 t/m 31 oktober 2019 en geeft een totaalbeeld van o.a. de melders, meldingen, baangebruik en overige bijzonderheden. Op vrijdag 13 maart 2020 zouden de belangrijkste bevindingen uit deze rapportage gepresenteerd worden in een vergadering van het Regioforum bij de Omgevingsraad Schiphol, maar deze vergadering kon helaas geen doorgang vinden gezien de huidige ontwikkelingen rondom het Corona-virus in Nederland.

De jaaroverzichten zijn afzonderlijke rapportages en geven een totaalbeeld per cluster. In de bijlagen behorend bij de rapportages kunt u de overzichten per plaats openen.


Klikhier om de Jaarrapportage 2019 te openen.

Klik hier om de presentatie van de Jaarrapportage te openen

Jaaroverzichten per cluster:

Hier het cluster Aalsmeerbaan

Hier het cluster Buitenveldertbaan

Hier het cluster Kaagbaan

Hier het cluster Polderbaan

Hier het cluster Zwanenburgbaan

Hier vindt u een animatie van de ontwikkeling van de melders over de afgelopen 10 gebruiksjaren

Bekijk bericht op "bezoekbas.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Vol trots presenteren wij BAS niet representatieve vermindering klachten in statistieken en niets zegende cijfertjes!
Hoe kunnen ze dit representatief noemen? Hoe lang heeft die pro Schiphol site er wel niet uitgelezen........

B.V. Polderbaan afname van meldingen 4%..... tja hoe zou dat tot stand komen!
Pure populaire roeptoeterij door dat bas!

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Sorry : uitgelezen moet zijn uitgelegen.

Geplaatst door Marc uit Almere

Veel mensen stoppen met klagen, want het heeft weinig effect. Volgens mij is het inmiddels wel duidelijk welke impact Schiphol heeft voor omwonenden (Inmiddels zo’ beetje half Nederland). Daar hebben we een jaaroverzicht echt niet voor nodig. Misschien maar eens een landelijke enquête uitzetten, waarin als bijlage de magistrale negatieve gevolgen voor mens en milieu worden genoemd afgezet tegen het beperkte economische gewin, en men een werkelijke mening kan geven, op basis van schokkende feiten.

Geplaatst door Frans uit Wapenveld

Bas is een lachwekkende organisatie. Produceert ongeloofwaardige en gemanipuleerde cijfers

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Ik had al gevreesd voor een dergelijk leugenachtige presentatie vanuit BAS. Daar had ik in mijn cursus al op gewezen, en er is blijkbaar niets veranderd.

De huidige crisis laat zien hoe slecht men een noodsituatie inschat en zich kan inleven in wat een ander doormaakt, als men er zelf niet mee te maken heeft.

Niet omwonenden kunnen zo rustig door blijven vliegen, net zoals personen, die niet in de ziekenhuizen voor het leven van anderen vechten met gevaar voor eigen leven, door kunnen gaan met elkaar opzoeken en zelfs feesten.

Gelukkig is wel een kentering zichtbaar t.a.v. zorgmedewerkers, maar voor omwonenden en het vliegprobleem en het klimaatprobleem gaat dit helaas nog niet op.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Frans. Heeft u van die manipulaties bewijzen en voorbeelden?

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

@Jaap,

Die manipulatie bestaat bv uit het alleen vermelden vd top 25 melders vd steden en dorpen..............lijkt het weer minder he......
Mijn dorp waar ook melders wonen is niet eens vermeld!

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

De belangrijkste conclusie uit dit rapport is dat het aantal melders voor het vierde opeenvolgende jaar is toegenomen en dat de grootste toename zich bevindt ten zuiden van Schiphol. De animatie laat zien hoe groot het probleem inmiddels is. De ellende strekt zich uit over grote delen van Noord en Zuid Holland alsmede Utrecht. M.a.w. de in Nederland dichtst bevolkte gebieden zijn getroffen. Details over windrichting en onderhoud van banen geeft slechts aan dat alternatief baangebruik resulteert in verplaatsing van de ellende en nooit in een structurele vermindering. Preferentieel baangebruik kan daarmee, als volledig achterhaald concept, ook de prullenbak ik.

Geplaatst door Frans uit Wapenveld

@jaap,

Een paar voorbeelden:
Als je te vaak hinder meldt, meer dan 500 keer per ‘gebruiksjaar’, dan worden de meldingen niet is de statistieken opgenomen, als ‘veelmelder’ wordt je er dus uitgefilterd.
Ik kan de meldingen vanuit mijn woongebied niet terugvinden in de statistieken. Te ver weg van Schiphol kennelijk! Terwijl we hier toenemend last hebben van vliegtuiglawaai.
In het 4e kwartaal kon je vanaf oktober maandenlang niet melden. Het systeem lag eruit (te onveilig i.v.m. privacy melders). Het duurde nogal lang voordat het nieuwe meldingssysteem er was en toen het er was haperde het wekenlang fors. Dit gegeven in nergens vermeld in de rapportage 4e kwartaal 2019.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Frans. In de kwartaalrapportages worden de veelmelders er niet uitgefilterd, in de jaarrapportages wel, maar BAS legt op bladzijde 23 van de jaarrapportage uit waarom dat gebeurt. Daar worden ook de aantallen inclusief veelmelders genoemd. Over de manier waarop dat gebeurt kun je verschillend denken, maar uit statistisch oogpunt kan ik er begrip voor opbrengen dat je de veelmelders niet onverkort in de officiële statistieken meeneemt; een zeer beperkte groep melders zou de cijfers van de klachten te zeer kunnen beïnvloeden.
Aan de set met rapportages ontbreekt nog de Bijlage met klachten en melders per plaats gesorteerd per cluster. Daar heb ik BAS een tijdje geleden al op attent gemaakt. Aannemende dat die alsnog geplaatst wordt kunt u daar de aantallen voor Wapenveld terugvinden.
Het verdient inderdaad niet de schoonheidsprijs dat de site van BAS niet veilig genoeg was, maar de mogelijkheid om te blijven klagen is blijven bestaan; per e-mail of per telefoon en dat heeft duidelijk op de site gestaan. Als je zo naar de cijfers over het 4de kwartaal kijkt, krijg ik niet de indruk dat hierdoor aanzienlijk minder geklaagd is. In totaliteit nam het aantal klachten met 2,7% af, maar het aantal melders nam met 20% toe. Mogelijk door dubbeltellingen omdat er per e-mail geklaagd werd en niet via de accounts van BAS.
En verder vind ik dat BAS in de animatie inzichtelijk uitlegt hoe de voetafdruk van Schiphol de afgelopen jaren gegroeid is.
Hiermee heb ik niet willen zeggen dat ik alles wat BAS doet of zegt perfect vind. Zo vind ik bijvoorbeeld dat BAS vaak de indruk wekt dat een toename van klachten en klagers aan incidentele zaken te wijten zijn, zoals baanonderhoud of bijzondere weersomstandigheden . Dat is niet zo; de toename van overlast is structureel en wordt pas minder als er minder vliegbewegingen komen. En verder vind ik het veel te lang duren dat er weer een definitieve website komt; de huidige is een tijdelijke. En het beantwoorden van vragen duurt tegenwoordig weken. Maar het gaat mij te ver dat BAS met de cijfers knoeit.

Geplaatst door Frans uit Wapenveld

Beste @Jaap,

Bedankt voor de uitleg. Dat geeft een ander beeld en ik denk er nu positiever over. Ik hoop dat BAS het melden van klachten gebruikersvriendelijk gaat maken (dat is er met het nieuwe meldingssysteem niet makkelijker op geworden). ik ga ze dat binnenkort voorleggen.

MvG,

@Frans

Geplaatst door Jaap uit Bussum