Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

B en W stemmen in met covenanten Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 605 
|
 Amstelveens Nieuwsblad 
B en W stemmen in met covenanten Schiphol

AMSTELVEEN - Het college van B en W stemt in met het ‘Convenant hinderbeperkende maatregelen Schiphol’ en het ‘Convenant leefbaarheid’. Beide convenanten bevatten maatregelen voor de korte termijn zoals die vorige week maandag aan de Alders-tafel afgesproken zijn. Vorige week schreef deze krant reeds over het toestaan van verdere groei voor Schiphol.

,,Het gaat bijvoorbeeld om hinderbeperkende maatregelen voor de nacht,” aldus wethouder Remco Pols (verkeer, PvdA). ,,Vluchten die relatief meer lawaai produceren, worden ‘s nachts ontmoedigd doordat ze meer moeten betalen dan vliegtuigen die minder lawaai produceren.”

,,Ook is een eerste stap gezet om het nachtregime met drie kwartier te verlengen, waarbij de nachtelijke route wordt gevolgd bij het uitvliegen vanaf de Polderbaan. Een andere maatregel voor overdag is het verleggen van de uitvliegroute van de Polderbaan in westelijke richting.”

,,Daarnaast is sprake van een maatwerkaanpak om de overlast van overvliegende vliegtuigen te verminderen (de zogenoemde microklimaat aanpak) en aandacht voor de vertrekroutes van de Aalsmeerbaan. Ook is er sprake van onderzoek naar de oorzaken en oplossingen voor de overlast van grondgeluid in Amstelveen. Ten slotte is er bijzondere aandacht voor de positie van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en het Amsterdamse stadsdeel ZuiderAmstel.”

,,Om samenhangende duurzame oplossingen te vinden voor de invloed van Schiphol in deze gebieden wordt begonnen met een bestuurlijke taskforce, onder leiding van Amstelveen. Naast vertegenwoordigers van de genoemde gebieden nemen rijk, provincie Noord-Holland, Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LNVL) en KLM deel aan de taskforce.”

,,De compenserende maatregelen voor de leefbaarheid gelden vooral voor Amstelveen Noord en zullen samen met de bewoners worden ingevuld.”

De gemeente Amstelveen acht de inhoud van het pakket hinderbeperkende maatregelen bepalend bij de beslissing om in te stemmen met de afspraken aan de Alders-tafel voor de korte termijn. Dat betekent dat de gemeente kan leven met het advies van commissie Alders aan de minister van verkeer en waterstaat om Schiphol te laten groeien naar 480.000 vluchten op jaarbasis tot 2010. ,,Schiphol wilde 500.000 vluchten hebben, maar heeft er 480.000 gekregen,” aldus Pols.

,,Groei van Schiphol valt onder verantwoordelijkheid van het rijk. De gemeente Amstelveen heeft, mede namens buurgemeenten Aalsmeer en Uithoorn, altijd als uitgangspunt gehanteerd dat Schiphol alleen kan groeien als ook de hinder wordt beperkt en heeft dan ook ingezet op maximaal haalbare overlastbeperkende maatregelen. Dit uitgangspunt heeft het college vastgesteld op 13 juni 2006.”
,,Dit pakket voor de korte termijn geeft uitdrukking aan het uitgangspunt van Amstelveen om te zoeken naar de balans tussen het economische belang van de groei en de benodigde hinderbeperking van Schiphol.” Pols noemt het ,,heel bijzonder, dat ook de bewoners hebben ingestemd met deze afspraken.” ,,Ik zie het als een eerste stap op weg in een lang proces naar herstel van vertrouwen tussen Schiphol en de omgeving.”

De afspraken aan de Alders-tafel vormen een eerste stap in een proces waarin gesproken wordt over de groei van Schiphol op de middellange termijn in relatie tot hinderbeperkende maatregelen voor de regio op de middellange termijn. Voor B en W zijn de afspraken die nog gemaakt gaan worden over de middellange termijn van groot belang.

Sinds 20 december 2006 is er overleg van de Alders-tafel Schiphol. Deze Alders-tafel gaat over maatregelen die de geluidshinder rond Schiphol kunnen terugdringen en de leefbaarheid in de omgeving van de luchthaven op zowel de korte als de middellange termijn kunnen vergroten. Deelnemers aan het overleg zijn de luchthavenpartijen (Schiphol, KLM) Luchtverkeersleiding Nederland, de regionale bestuurders verenigd in de BRS (Bestuurlijke Regie Schiphol) waar Pols de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn vertegenwoordigt, het overlegplatform CROS namens omwonenden en het rijk.

Vindplaats: http://www.amstelveensnieuwsblad.nl


Reacties op dit bericht

Geplaatst door gerard uit NULL

Ik begrijp niet welk recht de gemeente Amstelveen heeft om te beslissen over meer en langer herrie in de slaapkamers van de bewoners van de gemeente Castricum!

Geplaatst door leo uit de kwakel

** Ik kan me niet voorstellen dat er een situatie zou ontstaan waarin bijv. de IJmond-gemeentes zouden beslissen over meer en langer herrie in de slaapkamers van de bewoners van de gemeenten Jacobswoude of De Ronde Venen.

** De keuze voor wethouder Pols in de VVD-rijke gebieden ten zuiden van de luchthaven als woordvoerder voor gemeentes aldaar zal nimmer leiden tot minder hinder.