Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Arnold Burlage: Dijken- en bruggenbouwers… pas op!

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1083 
|
 Zakenreisnieuws 
Arnold Burlage: Dijken- en bruggenbouwers… pas op!

Op de lagere school maakten ze ons al wijs, dat wij in Nederland de dijken en bruggenbouwers waren van de wereld. Tot ik - pas aangetreden in de journalistiek - op reportage een bezoek bracht aan Vietnam. Wat direct opviel: een prachtig al eeuwenoud dijklandschap, het leek de Betuwe wel. We kunnen dat kunstje dus niet alleen, bedacht ik meteen. Later met mijn reizen over de wereld ontdekte ik meer van dat soort voorbeelden. Een daarvan was de luchtvaart.

Inderdaad, Nederland behoorde tot de luchtvaartpioniers, gaf in die bedrijfstak nu ook al bijna een eeuw mede de toon aan…Lees meer ...


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Burlage slaat de plank alleen mis met de mensen die hij voordraagt. De ervaring van de 'mastodonten' gaan niet op in de huidige luchtvaartomgeving:

milieu is tegenwoordig wel van belang, de complexiteit van luchtvaart is enorm toegenomen en daarmee ook de afhankelijkheden, het risico groeit, de relatieve vervuiling stijgt exponentieel.

Wat te denken van zieners als Wubbo Ockels, Roel Pieper, etc. Hou es op met die blazers, maak es een gezonde sector of kap met de gehele sector maar hou op met pappen en nathouden.

Geplaatst door SRB uit NULL

we kunnen ook stoppen met pamperen van gehinderden, en ze gewoon negeren..wellicht een economisch aantrekkelijk alternatief, voor sommigen is het toch nooit goed. prettig weekend allen, geniet van de wind (dan hoor je de vliegtuigen minder, blijkt uit onderzoek..)

Geplaatst door gerard uit NULL

Stoppen met pamperen lijkt me een goed idee. Kan de sector eindelijk eens stoppen met zijn scheve PR- en hallelujaverhalen. Ieder minuscule (vaak slechts schijnbare) verbetering wordt nu als glorieuze 'zie ons eens'-overwinning gebracht, maar van een verslechtering hoor je niets. (voorbeeld landend verkeer Polderbaan, en, recent, Floriande).
Er verandert toch niets zolang als enige echte onderwerp op Schiphols' agenda het volhouden van een visieloos groeiscenario staat. Men zal hoe dan ook de regie houden of overnemen. Nog steeds is de sector tot in de vezels met die aanpak vergiftigd.
Enne ... de noodzaak voor hatelijkheden, gericht aan gehinderden, zie ik niet zo. Zulke opmerkingen passen, lijkt me, niet bij mensen van uw statuur.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Inderdaad, alleen Aalegeiz, Geen Pieper svp, maar b.v. Winsemius,Prof. Jaap de Wit UVA , en zo zijn er nog wel meer te vinden, al mag het clubje uiteraard ook luchtvaart deskundigen omvatten. Iets voor Mr Dr Hans Buurma o.a.

Geplaatst door jan uit NULL

Rekenfouten.
Onder valse voorwendselen aanleggen van de Polderbaan.(bekentenissen liggen er)
Zeer kritisch wetenschapelijk onderbouwd negatief oordeel over de vliegtuigsector van TU-Delft
Manupileren aan de Alderstafel (groep bewonersvertegenwoordigers lopen van narigheid weg)
Ja SBR je hoort echt in dit rijtje thuis jouw kinderen en kleinkinderen zullen echt trots op u zijn.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

PS: Deze Jan ben ik, jan Griese, niet voor de goede orde. Alweer gelardeerd met insinuaties zonder bewijzen. SRB lijkt zich kennelijk niet te realiseren, dat de wereld om hem heen veranderde,net als Burlage lid van de asfaltlobby, die een weekje ging zeilen te Corfu,en daar wat herinneringenmet eenpiloot ophaalde ("Ons soort mensen")

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Burlage lijkt me nu typisch een aanhanger van de Asfaltlobby. Hij ging een weekje zeilen te Corfu. Haalde daar herinneringen op met een piloot ("Ons soort mensen")? Burlage zag niet dat intussen de wereld drastisch veranderde....
Citaat uit interview met directeur Nijhuis van Schiphol, uit artikel Rook gordijnen van Peter Siebe,ook op deze site : "Als deze crisis (kredietcrisies -JG-)voorbij is, zullen de wereld en de Luchtvaart steeds te maken hebben met klimaatcrisis en met de effecten van toenemende schaarste aan fossiele brandstoffen. Daar moeten we ons op voorbereiden." Aan de slag dus denk ik dan met veel meer aandacht voor broodnodige innovatie , waar we deels ook ons geld mee kunnen verdienen!

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Haarlem

Is er nieuws onder de zon?
Zie, in het archief, en, verwonderlijk?, afkomstig vanuit de bewoners, het volgende evaluatievoorstel:

AANSPRAKELIJK EN VERANTWOORDELIJK
dat als sturend element een
Sociaal Economische Raad Luchtvaart (SEAL) heeft

Het voorstel pleit voor een op de Luchtvaart gericht STUUR- en BELEIDS-INSTRUMENT
een (Luchtruim beheersschap),
bestaande uit:

(A) een Facilitair Kennisinstituut met
(B) Raad van Toezicht;(SEAL)

A) FACILITAIR KENNISINSTITUUT (WAARIN OOK IKB OPGENOMEN);
Dit integreert werk van bestaande kenniscentra (v.b.: KDC, IKB, RIVM, NLR, CDV, TNO);
Het is praktijkgericht (denken met je handen; participeren AAS en KLM)
en heeft dubbele taak-stelling:;
[1] Korte termijn ter ondersteuning van dagelijkse praktijk (ondersteunen LVNL);
[2] Lange Termijn Ondersteunen van maatschappelijke integratie (ondersteunen inrichting AAS en Luchtvaart)
• Het heeft een Raad van Bestuur die de bijdragen uit deelnemende instituten coördineert en integreert en op zijn beurt geleid en getuurd wordt vanuit SEAL, een raad van Tioezicht.;

(B) RAAD VAN TOEZICHT = (SEAL SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD LUCHTVAART)
Deze Integreert leden uit universitaire gremia, uit sociaal economische beleidsinstituten (zie bijdrage Burlage, maar ook het archiefstuk zelf)
De raad wordt ondersteund door vertegenwoordiging uit RvB en Werkt via opdrachten aan RvB


De Politiek stuurt [met behulp van ministeries, bijgestaan informatie uit SEAL] door heldere, vastomlijnde wet en regelgeving ten aanzien van
• Luchtvaartindustrie ( AAS, Luchthavens etc.) ) en
• Luchtverkeer (LVB - LVNL), tezamen te noemen de Sector

Het is interessant dat Burlage uitkomt daar waar omwonenden begonnen,
met uitzondering van één feit: bij het voorstel van de omwonenden is niet alleen sprake van economisch beleid maar van sociaal-economisch beleid.
Dit is een wezenlijke aanvulling, daar waar het gaat om aan het gremium van deelnemende deskundigen.
Het voorstel vormt ook een onderdeel van het eerste van de indertijd aangeboden beleidsvoorstellen (verbetervoorstellen), genaamd "ALS EEN GOED INSTRUMENT", dat door mij is ingediend en als toenmalig voorzitter van het PVRC in overleg met 11 platforms geschreven.

Geplaatst door gerard uit NULL

Probleem blijft m.i. dat de sector in de praktijk steeds de regie ofwel neemt (vb: kennisinstituut) of zelfs overneemt (vb: IKB -> BAS) en daarmee zelf in feite kan bepalen in hoeverre het aspect 'sociaal' al of niet echt zal worden meegewogen. Tot nu toe is dat aspect in de praktijk steeds de sluitpost en wordt het vooral voor de Bühne gebruikt, zolang de manoeuvreer- en groeiruimte maar niet in gevaar komen. Als een maatregel maar een splintertje (zelfs potentiële) capaciteit kost is de beer los. Ik vrees dat de mindset van de sector op dit punt nog niet is meegegaan met de tijd. Hoe dat te doorbreken?

Geplaatst door Olavt uit Haarlem

door Volhouden op de manier die je van anderen verwacht.

Geplaatst door Jaap de Groot uit Bussum

@ SRB Het is economisch bezien riskant als een bedrijfstak (relatief) erg groot en dominant wordt. Je wordt er als land te afhankelijk van. De bedrijfstak kan steeds meer zijn wil opleggen en fluctuaties in die bedrijfstak kunnen steeds minder goed door andere bedrijfstakken worden opgevangen. Dus ook uit economische perspectief is het verstandig de groei van de luchtvaart te temperen en aan risicospreiding te doen.