Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Amsterdamse werkgelegenheid op Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 950 
|
 Gemeente Amsterdam 
Amsterdamse werkgelegenheid op Schiphol

Het college van B&W gaat een aantal aanbevelingen volgen die zijn voortgekomen uit een onderzoek naar de werkgelegenheid op Schiphol. Bijna 10.000 Amsterdammers werken op Schiphol. Dat is ongeveer 20% van het totaal aantal mensen dat op Schiphol werkt.

Op voorstel van wethouder Krikke heeft het Onderzoeksbureau Regioplan onderzocht hoe het komt dat dit percentage de afgelopen jaren steeds gelijk is gebleven. Uitzendkrachten zijn overigens bij het onderzoek niet inbegrepen. Daar ligt het percentage trouwens hoger: ongeveer de helft van de 2000 uitzendkrachten komt uit Amsterdam. Ook de indirecte werkgelegenheid van naar schatting 50.000 arbeidsplaatsen die Schiphol genereert (toeleveringsbedrijven, hotel- en congreswezen etc.), is niet bij het onderzoek betrokken.


Uit het onderzoek blijkt onder meer dat niet alleen het gevraagde (vak)opleidingsniveau een belemmering vormt voor een goede match tussen vraag en aanbod, maar ook de onregelmatige werktijden. Driekwart van de banen op Schiphol valt niet in de range van 9-5 uur. Mogelijkheden om te variëren in werktijden, stipt op tijd komen (vaak een harde eis die na enkele ‘missers’ al tot ontslag leidt), niet beheersen van Nederlands en Engels en de vaak hoge eisen ten aanzien van representativiteit vormen voor het huidige Amsterdamse aanbod van werkzoekenden nog meer drempels om op Schiphol te werken.

Schipholbedrijven zijn ondanks de krapte op de arbeidsmarkt nog weinig genegen te investeren in moeilijker bemiddelbare werkzoekenden. Bovendien zijn de meeste werknemers op Schiphol aangewezen op de auto, en Amsterdamse werkzoekenden bezitten waarschijnlijk relatief minder auto’s dan die in de regio.


Aanbevolen wordt onder meer om intensievere contacten te leggen tussen Schipholbedrijven enerzijds en de gemeentelijke dienst Maatwerk en de Amsterdamse NV Werk anderzijds.


Maatwerk gaat de mogelijkheden inventariseren om werkzoekenden in te schakelen voor luchtvaartspecifieke functies. Ook zullen afspraken worden gemaakt met bedrijven op Schiphol om te komen tot ‘vervoersmanagement’. Daartoe zal eerst onderzocht worden wat de behoefte aan speciaal vervoer is en hoe initiatieven op dit vlak kunnen worden gestimuleerd. De raadscommissie buigt zich op 9 maart over dit onderwerp.


Mechtild Rietveld 5522042


© gemeente Amsterdam - 16-02-2000


Reacties op dit bericht