Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Amsterdam dreigt met rechter om Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 733 
|
 NRC 
Amsterdam dreigt met rechter om Schiphol

Door NRC- redacteuren Tom Kreling Jos Verlaan

Den Haag, 19 sept. De gemeente Amsterdam stapt naar de rechter als minister Zalm (Financiën, VVD) een raadsbesluit dat privatisering van Schiphol blokkeert, voor vernietiging voordraagt bij de Kroon.

Dat schrijft Amsterdam in een brief aan Schiphol. Zalm heeft verantwoordelijk wethouder Asscher vorige week op de hoogte gesteld van zijn voornemen om zo’n procedure te starten als Amsterdam gebruikmaakt van zijn vetorecht op privatisering van Schiphol, aldus de gemeente in de brief.

Om privatisering mogelijk te maken, moeten de statuten van Schiphol gewijzigd worden. Daarvoor is een meerderheid van viervijfde van de aandeelhouders vereist. Amsterdam beschikt over 21,8 procent van het aandelenpakket en kan zo’n statutenwijziging dus blokkeren. Maar als de Kroon bij Koninklijk Besluit zo’n uitspraak van de gemeenteraad vernietigt, moet Amsterdam zich van stemming onthouden of de privatisering steunen. „Dat betekent de facto dat de minister aan Amsterdam voorschrijft hoe het zijn stemrecht op de aandelen Schiphol moet gebruiken.”

Amsterdam wil dat de raad van commissarissen van Schiphol aan Zalm vraagt zich onomwonden over zijn dreigement uit te spreken, zodat de gemeente „de gelegenheid heeft om zich tot de rechter te wenden”. Dat moet de raad voor 23 september doen, omdat privatisering van Schiphol op 30 september op de agenda van de vergadering van aandeelhouders staat. Tevens vraagt de gemeente Amsterdam om de statutenwijziging niet tijdens die vergadering in stemming te brengen.

Volgens Amsterdam moet de staat zich niet „in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur” gedragen. Door de Gemeentewet in te zetten als middel om de rechten van Amsterdam als aandeelhouder te beknotten, „maakt hij misbruik van zijn bevoegdheden, schendt gemaakte afspraken en handelt willekeurig”.

De gemeente bestrijdt de opvatting van Zalm dat er met privatisering van Schiphol een ‘dwingend nationaal belang’ gemoeid zou zijn. Volgens Amsterdam kan er weliswaar verschil van mening bestaan over de voor- en nadelen van privatisering van Schiphol. maar daarover wordt al sinds 2001 gesproken. „Er is geen enkele dwingende reden om nog vóór de Kamerverkiezingen die privatisering onomkeerbaar in gang te zetten.”


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Els uit Castricum

De geweldige slogan van Llink, de kleinste omroep met de grootste idealen n.l "verbeter jezelf en begin aan de wereld", zou ik de heer Zalm eens mee willen geven. En dan als toelichting " verbeter uzelf en kijk eens wie er met dat gedoe van die privatistering nou echt gebaat is". Al die mensen, die het zo goed weten wat er met Schiphol moet gebeuren zouden hier eens over na moeten denken. Wat zouden ze zichzelf kunnen verbeteren door te denken en hopelijk hard op uit te spreken, dat zo'n waanzinnig groot vliegveld in zo'n waanzinnig klein land, in een zo'n waanzinnig dichtbevolkt gebied helemaal op de schop moet. Laten ze de kans aangrijpen om zichzelf te verbeteren! Wat zou onze wereld en dan met name die voor vele honderdduizenden hier in ons land er vredig uitzien. Zoveel boosheid zou verdwijnen en velen zullen weer glimlachend op hun werk verschijnen!