Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Alternatief groeiplan Schiphol

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1237 
|
 BN De Stem 
Alternatief groeiplan Schiphol


Vrijdag 19 januari 2007 - SCHIPHOL – Schiphol zou onder voorwaarden mogen doorgroeien van 420.000 naar 500.000 vliegbewegingen per jaar.

 


Een deel van de vluchten moet worden verplaatst naar andere vliegvelden. De hinder voor omwonenden dichtbij de luchthaven mag niet toenemen, terwijl woongebieden op grotere afstand een betere bescherming krijgen tegen geluidsoverlast. Dat is de kern van een alternatief groeiplan dat vertegenwoordigers van omwonenden op tafel hebben gelegd in onderhandelingen met de luchtvaartsector over de toekomst van Schiphol. Opvallend element is dat de initiatiefnemers akkoord gaan met een groei naar 500.000 vluchten per jaar, maar dan moet die bovengrens wel wettelijk worden vastgelegd.

De plannen van het demissionaire kabinet moeten een groei mogelijk maken naar 600.000 vluchten. Voorwaarde is dat de regio en de luchtvaartsector een akkoord sluiten over hinderbeperkende maatregelen. Met het alternatief groeiplan zetten de bewoners in het overlegorgaan Commissie Regionaal Overleg Schiphol de discussie op scherp.

De bewoners willen dat een nationaal luchthavensysteem wordt ontwikkeld, waardoor vluchten die niet noodzakelijk zijn voor de overstapfunctie van Schiphol stapsgewijs kunnen worden verplaatst naar andere vliegvelden.

 


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav uit NULL

Is het mogelijk het door de bewoners ingediende alternatief groeiplan op deze site te laten lezen?

Het is reeds lang dat men er voor pleit dat naast het, in planologisch opzicht met de luchthaven verbonden gebieden (binnen- en/of buitengebied), preventief (door beperkingen, convenanten en dergelijke) terugdringen van overlast, ook aandacht geeft aan een curatieve, dat is zorggerichte benadering. Ik heb dat zelf ook vele malen gedaan.
Daarmee moet de niet als Lden of Lnight registreerbare en met de via het TVG of anderszins toegestane vliegquotum gegenereerde overlast zo goed mogelijk geregisseerd worden door de LVNL.
Dit heeft niets te maken met milieu, noch met verantwoordelijkheid van luchtvaartbedrijven, maar alles met zindelijke taakuitoefening door de LVNL. Deze heeft daartoe recht op de diensten van een laboratorium dat zich uitsluitend en niet gestuurd door de sector kan richten op ondersteuning van ruimtelijke optimalisering van het te sturen vliegaanbod.

Het voornoemde bericht wekt de indruk dat deze roep om zorg voor de hier en daar maar niet overal overbelaste periferie eindelijk luid en duidelijk is doorgedrongen.
Als dat zo is is dit belangrijk genoeg om aan de omwonenden mee te delen. Als het nog vroeg is is dat nog belangrijker, want dan kunnen ze hun stem tijdig laten horen.

Misschien heeft BN alleen de klok gehoord, maar dan willen we dat ook graag weten.