Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Alderstafel bereikt akkoord over proef met nieuw geluidsstelsel Schiphol

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 723 
|
 Hoofddorpse Courant 
Alderstafel bereikt akkoord over proef met nieuw geluidsstelsel Schiphol

Door: Frits Verhagen | dinsdag 24 augustus 2010 20:02
SCHIPHOL - De luchtvaartsector, regionale bestuurders én omwonenden hebben vorige week aan de zogeheten Alderstafel een akkoord bereikt over een proef met een nieuw geluidsstelsel voor de luchthaven Schiphol. Die proef moet in november van start gaan. Oud-minister Hans Alders maakte dat vorige week namens de overlegcommissie bekend.
Namens de bewonersgroepen rond Schiphol was Kees van Ojik opnieuw de delegatieleider. De Zwanenburgse oud-huisarts voerde ook de onderhandelingen die leidden tot het Alders-akkoord van 1 oktober 2008. Die overeenkomst ging uit van een groei van Schiphol tot maximaal 510.000 vluchten per jaar in combinatie met geluidbeperkende maatregelen voor de regio en de ‘uitplaatsing’ van chartervluchten naar de regionale luchthavens in Lelystad en Eindhoven.

In die overeenkomst werden ook afspraken gemaakt over een nieuw geluidsstelsel. Iedereen was het erover eens dat het oude systeem niet meer voldeed en dat er hoognodig een nieuw stelsel moest komen. Van Ojik: “Ik dacht dat het hooguit een paar maanden hoefde te duren om het eens te worden over voorwaarden waaronder er een proef kon worden gestart. Maar het is bijna twee jaar touwtrekken geweest.”

Volgens de Zwanenburger is in de publiciteit ten onrechte de suggestie gewekt dat er nu al een nieuw geluidsstelsel wordt ingevoerd. “Dat beeld klopt helemaal niet. Wij hebben alleen afspraken gemaakt over een proef. Dat gaan we na een jaar evalueren. Als na dat jaar blijkt dat het nieuwe systeem helemaal niet werkt, dan wordt er niks ingevoerd en zijn we weer terug bij af. Dan blijft alles bij het oude. Voor ons bewoners is het een harde voorwaarde dat de bescherming van de omgeving in het nieuwe systeem gelijkwaardig moet zijn aan de huidige situatie. Als dat niet lukt, gaat het feest gewoon niet door.”

Van Ojik wijst erop dat de kans dan groot is dat het hele Aldersakkoord uit 2008 in duigen valt. “Bij de presentatie op 1 oktober 2008 heeft Alders heel duidelijk gezegd dat de overeenkomst één en ondeelbaar is. Dat betekent dat je alle onderdelen moet uitvoeren zoals samen is afgesproken. Als je daar op één van die onderdelen niet aan voldoet, vervalt meteen het hele akkoord.”

Eén van de maatregelen uit het afgesproken pakket om het vlieglawaai terug te dringen is het vergroten van het aantal stille glijvluchten. Dat houdt in dat vliegtuigen niet hun motor gebruiken om te landen maar al ‘glijend’.de grond bereiken. De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) onderzoekt nog of deze doelstelling haalbaar is. Zo zou het om veiligheidsredenen vrijwel onmogelijk zijn om overdag per glijvlucht op Schiphol te landen.

Volgens Kees van Ojik is de uitkomst van het onderzoek van de LVNL van groot belang. “Stel dat de conclusie van de LVNL is dat het onmogelijk is om meer glijvluchten te realiseren, dan komt het Aldersakkoord daarmee in zijn geheel weer op losse schroeven te staan. Want in de overeenkomst is dit wel degelijk een hard punt. Dat kun je dan niet zomaar even opzij schuiven.”

Volgens de Zwanenburger hebben alle partijen aan de onderhandelingstafel hun eigen ‘lovebaby’s’. “De luchtvaartbranche heeft ook punten die ze heilig hebben verklaard. Voor ons bewoners is die lovebaby in elk geval dat de overlast voor omwonenden in geen geval mag toenemen.”


Reacties op dit bericht

Geplaatst door jhgriese uit amstelveen

Welaan: Onze voorspelling: Die gelijkwaardige bescherming zal men niet bereiken, zoals veel deskundigen al lieten weten. En als LVNL over glijvluchten moet besluiten.... Daar is de capaciteit heilig !

Geplaatst door Bas van den Born uit NULL

LVNL: Zo zou het om veiligheidsredenen vrijwel onmogelijk zijn om overdag per glijvlucht op Schiphol te landen.
alsof het vliegtuig het verschil tussen dag en nacht ziet......wat een kletskoek

Geplaatst door Gerard uit Castricum

idd. Het is niet om de veiligheid, maar om de piekcapaciteit dat CDA overdag niet zal kunnen. Maar dat mag je natuurlijk niet hardop zeggen. En inderdaad, als je heel veel vliegtuigen wilt accomoderen met CDA, dan kan de separatie (veiligheid) niet gewaarborgd worden. Toch wel knap, dit verdraaien van feiten.