Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Alderstafel Schiphol: experiment nieuw geluidsstelsel voortzetten

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1042 
|
 rijksoverheid.nl 
Alderstafel Schiphol: experiment nieuw geluidsstelsel voortzetten

Nieuwsbericht

De leden van de Tafel van Alders hebben staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu aangegeven het experiment met een nieuw stelsel voor het gebruik van Schiphol voort te zetten. De proef met dit nieuwe normen- en handhavingsstelsel is op 1 november 2010 gestart voor de duur van twee jaar. Afgesproken was dat het experiment halverwege zou worden geëvalueerd om te bepalen of de opzet van dit nieuwe stelsel voldoet aan de verwachtingen.  Op basis van deze tussentijdse evaluatie zet de Alderstafel nu het experiment voort. “De uitkomsten van het eerste jaar geven vertrouwen dat dit experiment zal leiden tot duidelijke kaders voor baangebruik en geluidbelasting in de omgeving waarbinnen de luchtvaart op Schiphol zich verder kan ontwikkelen”, zo stelt de voorzitter van het overleg Hans Alders.

De algemene conclusie van de tussentijdse evaluatie is dat gedurende het eerste jaar van het experiment grotendeels aan de afgesproken doelstellingen is voldaan. Daarnaast zijn er geen overschrijdingen geweest in de handhavingspunten van het huidige stelsel. Dit betekent dat het nieuwe stelsel geen grote verschillen in de lokale geluidbelasting in de omgeving tot gevolg heeft gehad. Hans Alders zal deze resultaten tijdens diverse bijeenkomsten nader toelichten.

Het tweede jaar van het experiment zal worden benut om een aantal zaken nader uit te werken en om te bekijken in hoeverre de lijn van de positieve resultaten van het eerste jaar zich voortzet.

Aan de Alderstafel overleggen vertegenwoordigers van omwonenden, lokale en regionale bestuurders, het Rijk en de luchtvaartpartijen over een balans tussen groei van de luchtvaart op Schiphol, hinderbeperking en kwaliteit van de leefomgeving. In 2010 heeft de Tafel van Alders aan de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat geadviseerd over begrenzing van het vliegverkeer op Schiphol, verdere ontwikkeling van regionale vliegvelden, de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel, het implementeren van hinderbeperkende maatregelen en investeringen in de omgevingskwaliteit.

De wens om te komen tot een nieuw geluidstelsel Schiphol dateert van begin 2008. Toen heeft de Tweede Kamer aangegeven het bestaande stelsel te complex te vinden en hierdoor niet te begrijpen voor omwonenden van Schiphol. Groot bezwaar van het bestaande stelsel met grenswaarden in zogenaamde handhavingspunten zijn de stuurmaatregelen die tot ongewenste situaties hebben geleid. In de praktijk kan het bestaande stelsel namelijk tot gevolg hebben dat vluchten moeten worden uitgevoerd op een baan waarvan juist veel méér mensen last kunnen hebben.

De essentie van het nieuwe geluidsstelsel is eenvoudig: regels die er voor moeten zorgen dat de luchtvaart op Schiphol de ruimte krijgt om met behoud van netwerkkwaliteit selectief te kunnen groeien. Daarbij moeten, zoveel als mogelijk, als eerste die start- en landingsbanen worden gebruikt waar de minste mensen hinder van kunnen ondervinden. Ook mogen niet meer banen tegelijk worden ingezet dan voor het verkeersaanbod strikt noodzakelijk is. In het verdere verloop van het experiment willen de overlegpartners komen tot een afgerond advies voor een nieuw stelsel dat het bestaande moet gaan vervangen. 

“Het experiment heeft ons dit eerste jaar een schat aan ervaring opgeleverd om de eisen van omwonenden en de noodzaak tot instandhouding van het wereldwijde netwerk van verbindingen op Schiphol bij elkaar te brengen in een nieuw stelsel. De ervaringen tot nu toe geven het vertrouwen dat we op de goede weg zijn. Met omwonenden van de Buitenveldertbaan worden momenteel gesprekken gevoerd over de inzet van de betreffende baan. Verder lopen nog de gesprekken over uitvoering van CDA’s (Continuous Descent Approaches)”, aldus de heer Van Ojik, vertegenwoordiger namens omwonenden.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Schipholland uit amsterdam

Spreekpop met wassen oren Alders heeft gesproken:
Wij, LVNL en Schiphol, vinden het in 2010 gestarte experiment een groot succes, want we kunnen nu eindelijk ONBEGRENSD de niet preferente Buitenveldertbaan maximaal inzetten!