Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Aldersoverleg Schiphol houdt vast aan afschaffen wettelijke geluidsnormen in woongebieden.V

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1706 
|
 Vz VGP 
Aldersoverleg Schiphol houdt vast aan afschaffen wettelijke geluidsnormen in woongebieden.V

Persbericht

Schiphol regio - De wettelijke maxima voor vliegtuiglawaai in de woongebieden bij Schiphol worden afgeschaft. In plaats daarvan komen globale afspraken en toezeggingen om de geluidhinder te beperken. Dat is de kern van het advies van Alders aan de ministers van VROM en V&W.

Het advies heeft tot gevolg dat de bewoners geen enkele zekerheid meer hebben over de hoeveelheid vliegtuiglawaai die zij maximaal in hun wijk te verduren kunnen krijgen. Voor voorzitter Von der Meer van de Vereniging Gezamenlijke Platform (VGP) is deze uitkomst onaanvaardbaar. Hij stapt uit het overleg.

Het huidige stelsel van handhavingspunten en bijbehorende geluidsnormen werkt. Dat verbeteringen niettemin nodig zijn wordt door alle partijen onderschreven. Concrete voorstellen van de bewoners om het huidige stelsel aan te passen, zijn door de partijen aan de Alderstafel – de luchtvaartsector, de regionale overheid en het Rijk – echter niet serieus onderzocht.

De afspraken en toezeggingen om de geluidhinder vanwege het vliegverkeer te beperken vormen bovendien op geen enkele wijze een randvoorwaarde voor de groei van het vliegverkeer. Onvoorwaardelijke toezeggingen zijn er te weinig en bij tal van afspraken wordt een substantieel voorbehoud gemaakt. Zo is de afspraak om een plafond te stellen aan het totaal aantal vluchten tevens afhankelijk van de mogelijkheid om de rest van de vluchten op een ander vliegveld af te handelen. En bij de afspraak om de minst hinderlijke banen te gebruiken geldt wel als voorbehoud dat het niet ten koste mag gaan van de benodigde capaciteit.

Het gevolg van het nieuwe stelsel is dat de handhaving van de bijbehorende afspraken en toezeggingen praktisch onmogelijk wordt: er is altijd een voorwaarde of voorbehoud waarom de afspraak of toezegging niet behoefde te worden nageleefd. Von der Meer: ‘Dit nieuwe stelsel verplicht de sector nergens toe; en dus zal de geluidhinder niet worden beheerst en niet worden beperkt.’

Het afschaffen van de wettelijke maxima in de woongebieden heeft ook tot gevolg dat de plaatselijke geluidhinder uit het zicht raakt van de (landelijke) politiek. De aandacht zal logischerwijs niet meer zijn gericht op de geluidsbelasting in de verschillende woonwijken. Na verloop van tijd weet niemand meer welke geluidbelasting in welk gebied aanvaardbaar werd geacht. Het risico dat de geluidhinder zich daarna sluipend uitbreidt naar relatief rustige woonwijken is in het nieuwe stelsel levensgroot. Von der Meer: ‘Aan een stelsel dat de bewoners volstrekt aan de sector overlevert ga ik mijn naam niet verbinden. Onaanvaardbaar’.

Erwin von der Meer

Voorzitter Vereniging Gezamenlijke Platforms

Zie ook:


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Tricae uit Amstelveen

Helaas hebben 'ze' weer met de schijn van inspraak de politiek en de publieke opinie proberen te manipuleren, zodat iedereen weer een regeringsperiode in slaap is gesust.
Hopelijk doet Amsterdam als aandeelhouder haar plicht.
Meedoen aan bewonersplatforms lijkt invloedrijk maar is het niet en zal het ook nooit zijn.
Bedrijven gedreven door winstbejag kunnen het beste op diezelfde houding worden aangepakt. Het spijt me voor de inzet van von der Meer, maar meedoen is alleen maar goed voor Schiphol.

Stem op partijen die de Vliegtax handhaven/verhogen en zorg door o.a juridische procedures dat er zoveel mogelijk kosten moeten worden gemaakt en hinder terug.

Geplaatst door Els uit Castricum

Bravo Erwin!

Het is waarschijnlijk het allerbeste wat je tot nu toe hebt kunnen doen. Wie weet, gaat hierdoor een klein lampje branden in den Haag en worden er vragen gesteld aan mijnheer Eurlings. Dan staan we toch nog opeens op de kaart.

Geplaatst door L.R.Aalegeiz uit Spaarndam

En als dat niet gebeurt Els, dat lampje...?

Geplaatst door Els uit Castricum

In dat geval hang ik op de laatste dag van de maand, de vlag halfstok met een zwarte wimpel eraan.
Maar.....het lampje begint te flikkeren want op het radionieuws werd het nieuws vermeld en ook op de nieuwspagina van mijn computer.
Ik heb hoop!!!!

Geplaatst door Nico uit Den Haag

Omwonenden, maar ook gemeenten lopen nu nog grotere risico's door deze beperkte handhaving met 35 'virtuele meetpunten' los te laten. Deze 'virtuele meetpunten' zijn slechts 35 punten in het landschap rond Schiphol waar de geluidslast wordt berekend! Deze berekeningen zijn zo wie zo onbetrouwbaar. Hierover zijn alle geleerden het eens. De natuurkundige dr. Jan Terlouw was als Eerste Kamerlid en lid van de commissie Baarda ook verbaasd over de knulligheid van deze berekeningen - in termen van de secor heten dat 'meetpunten'. Hoe bizar. Op een typisch politieke wijze en dus kortzichtige wijze worden de gezondheid en het welzijn van omwonenden ondergeschikt gemaakt aan het belang van de sector.
We hebben tal van voorbeelden dat zelfs criminele middelen niet geschuwd worden en waarbij een paar instituten instrumenteel is en geld mee verdient!

Geplaatst door Fred Gerrets uit Amsterdam

Geachte heer von der Meer, BRAVO

Ik sta volkomen achter uw besluit. Elke keer opnieuw worden we door Schiphol in de luren gelegd en elke keer stinkt de politiek er weer in.
Het begon in mei met testvluchten over de Aker.
Na 8.000 van de 10.000 tests werd besloten te stoppen.
Volgens mij niet vanwege de vele klachten, maar omdat ze genoeg wisten.
De testbaan heheft plaatgemaakt voor een definitieve baan.
En dat is hier in de Aker goed te merken. Ook nu, zaterdaavond om 20.45 stijgen vliegtuigen om de minuut op, draaien weg over de Aker, waardoor er geen moment rust is.
Een deken van lawaai hangt constant over de Aker.
In het oorlogsrecht is het verboden mensen te martelen door middel van geluid.
Ik weet dat het hard klinkt, maar in principe doet Schiphol hetzelfde, met alle gevolgen voor
woonplezier en gezondheid.

Sterkte met uw activiteiten, eindelijk iemand die het niet klakkeloos overneemt!!

Met vriendelijke groet

Fred Gerrets


PS. Lees ook artikel van zaterdag in de Volkskrant op pagina 3, rechtsboven aan.
Van Bert Hoogendorp: "Nonvaleur" Spreekt mij erg aan

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

"In het oorlogsrecht is het verboden mensen te martelen door middel van geluid.
Ik weet dat het hard klinkt, maar in principe doet Schiphol hetzelfde, met alle gevolgen voor woonplezier en gezondheid."

Het is dan ook een vorm van Staatsterreur!