Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Alders komt zelf uitleggen

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1612 
|
 Nieuwsblad voor Castricum 
Alders komt zelf uitleggen Download het gehele artikel 'Alders komt zelf uitleggen'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim uit Castricum

Wat valt er nog uit te leggen? Een slecht, mens vijandig product, dat met de bedenkers ervan, het afvalputje in kan.

Geplaatst door BS uit Castricum

Evenzo is de Vereniging Gezamenlijk Platforms voor, evenals 'de' IJmondgemeenten??

Wie proberen we met dit soort stukjes te manipuleren?

Dat onze plaatselijke politici in hun polderdrift niet weten wat ze doen (vgl het ' bankje spelen' van de Provincie) is bekend en verfoeilijk. Maar 'de' bewoners van de IJmondgemeenten kunnen het hier natuurlijk nooit mee eens zijn. Alders kan dit doordrammen, maar uitleggen aan de bewoners van deze gemeenten? Ik denk het niet.

Een ergerlijk stukje tekst.Geplaatst door E. von der Meer uit Castricum

Het artikel wordt afgesloten met de zin "Evenzo is de Vereniging Gezamelijke Platforms unaniem voor". Dit is echter geen correcte voorstelling van zaken. Nadat dit Alders advies door alle partijen aan de Alderstafel m.u.v. de gezamenlijke platforms van een positief advies was voorzien hebben de platforms Zwanenburg, Spaarndam en Uithoorn de andere platforms gevraagd om toch maar een positief advies uit te brengen. Dit heeft er toe geleid dat een meerderheid van de platforms (vooral uit de Haarlemmermeer) alsnog een positief advies zal gaan uitbrengen om bij de verder uitwerking toch maar aanwezig te kunnen zijn. Dit om zaken naar men denkt positief te kunnen beïnvloeden. De andere platforms (o.a. Amsterdam, Amsterdam-West, Amstelveen, Aalsmeer, Assendelft, Schermer, Wijk aan Zee, Zaanstad ,Velsen, Heemskerk, Castricum e.a.) zijn van mening dat dit wel zeer naïef is. Aan de Alderstafel werd namelijk afgesproken dat om zaken naderhand nog te kunnen wijzigen dit alleen zal kunnen gebeuren indien alle partijen aan het Alderstafel overleg het hier over eens zijn. Dit valt in het geval van VVA niet te verwachten. Van een unaniem advies is derhalve geen sprake.
Voorts kan men zich afvragen waarom er zoveel uitgelegd moet worden als zaken m.b.t. de rechtsbescherming/zekerheid van de bewoners aangaande maximale geluidshinder goed geregeld zijn dan wel op zijn minst vergelijkbaar met de huidige wettelijke stand van zaken. Blijkbaar is het allemaal wel erg ingewikkeld of misschien wel niet waar.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum


Het hier alsmaar hameren op funeste gevolgen
van het vervangen van sociale rechtvaardigheid door regionaal eigenbelang
en op de plicht dat de wet verkeersleiding opdraagt om verantwoord te zorgen
dat luchtvaart nergens fundamenteel schaadt aan leefbaarheid daar waar een mens woont,
blijkt, jammer genoeg, terecht, wat het eerste betreft
terwijl het tweede, voorlopig, lijkt te vallen op dovemansoren.

De geloofwaardigheid van de omwonenden
is door uitbreiding met een nieuwe groep platforms voor locale belangen,
of is het, van verzamelde ego's,
nu wel helemaal naar de knoppen.

Waar blijven de gemeentebesturen?
Ik hoop dat Castricum zich bij Uitgeest zal voegen
Ik geloof het nu pas als ik het zie.


Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Over Ego gesproken.......

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Er is hier altijd gewezen op de funeste gevolgen
wanneer je uitruil van regionale belangen
voorrang geeft op sociale rechtvaardigheid

en, wat sociale rechtvaardigheid betreft,
op de plicht dat de wet verkeersleiders er uitdrukkelijk
verantwoordelijk voor stelt en hen middelen verschaft om te zorgen
dat naast zorg voor capaciteit en veiligheid
luchtvaart nooit fundamenteel schaadt aan leefbaarheid daar
waar mensen recht hebben om te wonen.

Als je al uitruilt dan mag het niet de leefbaarheid zijn maar het recht om te wonen.

••

De eerste waarschuwing blijkt, jammer genoeg, tevergeefs,
want de eenheid tussen omwonenden is door uitbreiding met een tweede vereniging voor regionale belangen nu volledig verloren,
terwijl maatregelen voor gelijke bescherming voor regionale bewoners lijken te zijn ingeruild.

De tweede waarheid lijkt gesproken voor dovemansoren.
Toegegeven, politieke zaken zijn niet de competentie van regionale tafels, dus ook niet de Alderstafel.
Maar het gesprek aan die tafels mag mensen niet blind maken voor het algemeen belang.
Er is dus nog hoop dat dit bij het AO wordt ingebracht...

••

...maar dan niet in het kader van regionaal belang van een buitengebied
maar in het kader van een algemeen en fundamenteel burgerrecht op bescherming.

Waar blijven de gemeentebesturen?
Ik hoop dat Castricum zich bij Uitgeest zal voegen
Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Ik begrijp uw constatering niet, "want de eenheid tussen omwonenden is door uitbreiding met een tweede vereniging voor regionale belangen nu volledig verloren"
Inderdaad, het is een droeve zaak,dat de platforms uitelkaar werden gespeeld zeker, maar de nieuwe vereniging komt nu juist op voor wat u noemt: "sociale rechtvaardigheid" in de vorm van rechtsbescherming van locale normen: de juridische kant van de zaak en de dagelijkse beleving hiervan.
Zie o.a. de artikelen van Kuitenbrouwer-NRC- en Prof Berkhout, die o.a.schrijft: "Er zal niet meer gecontroleerd worden op de hoeveelheid lawaai (per locatie..toevoeging door Griese)"Daarmee is de afbraak van de wettelijke bescherming een feit geworden."
en: De Leefbaarheid van ca 1 miljoen mensen moet volgens afspraken lopen.."
(Zie voor deze Tegenstemmende Platforms de namen van de Platforms in de rubriek Schrijf.

Geplaatst door Rose uit Randstad

Binnenkort verwacht: een platvloerse klucht in het Kennemer Theater, met in de hoofdrol Hansje Alders. Naast acteur ook meestermanipulator. En natuurlijk erkend zakkenvuller.


Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

@ Griese

UITLEG:

Het oorspronkelijke platformoverleg (waaruit naderhand een vereniging van platforms is ontstaan) had tot doel dat daarin omwonenden met één mond konden aangeven hoe groot hun belang is bij een omgeving waarvan de leefbaarheid niet voortdurend of met regelmaat door luchtverkeer wordt geschaad.

Dat bleek indertijd al moeilijk omdat de oorzaken van overlast zo divers zijn dat bepaalde platforms hun eigen specifieke situatie soms niet voldoende herkennen. Voor dat laatste zijn vanzelf plaatselijke afspraken nodig, zoals de geluidswal in Hoofddorp.

Bij praten over Luchtvaartwet gaat het bij ‚omwonenden’ dan ook allereerst gewoon over BURGERS. Dan gaat het dan ook niet meer alleen over wat er gebeurt in bepaalde regio’s, maar om de verantwoordelijkheid van overheid voor een formele opdracht aan verkeersleiding, om met eigen deskundigen en middelen te zorgen dat dit kan en hoe. Waarschijnlijk steeds weer anders naar gelang de plaats en tijd.
Of er voor bepaalde luchthavens, bijvoorbeeld de regio Schiphol, aparte zaken nodig zijn, is dan van de tweede orde. Het is een consequentie, niet het uitgangspunt. Alderstafel hangt af van wetgeving, niet de wetgeving van de Alderstafel.


Men moet dan ook wel begrijpen dat burgers bij herzien van de Luchtvaart-Wetgeving niet veel hebben aan uitbreiding van de algemene overlegstuctuur met een platform voor ‚Regio Schiphol’. Het gaat niet om zielteswinnen voor partijen, maar om het algemeen belang.
KAN HET NIET UNANIEM DAN KAN HET NIET

••

Wat uw tweede vraag betreft. Natuurlijk heeft collega Berkhout gelijk heeft als hij stelt dat het opgeven van controleren op lawaai schadelijk is voor het algemeen belang. De commissie Everdijk vindt dat. Dat is gewoon waar. Het opheffen van het oude klachtenbureau voor BAS (daar heb je weer die S van Schiphol) was ook ook schadelijk voor het algemeen belang.

Op dit moment gaat het om het volgende :

„om de plicht dat de wet verkeersleiders er uitdrukkelijk
„verantwoordelijk voor stelt en hen middelen verschaft om te zorgen
„dat naast zorg voor capaciteit en veiligheid
„luchtvaart nooit fundamenteel schaadt aan leefbaarheid daar
„waar mensen recht hebben om te wonen.

Wij hebben ONGELIJK als we in de vraag om algemene bescherming, ook meteen een aantal voorschriften meenemen over hoe dat moet.
Berkhout is een goed onderzoeker en goed innovator. Hij zal het er mee eens zijn dat je de verkeersleiding daarvoor de middelen en de kans moet geven dat zelf uit te vinden en dat je ze donders goed op hun onafhankelijkheid en kwaliteit moet controleren. En een van de conclusies zal zijn dat het regionaal weer anders moet dan in het algemeen. Dat je bij luchthavens goede afspraken moet maken (rechten en plichten) maar dat je in daarbuiten vooral moet leren vliegen op geleide van bevindingen.
Datavoor hebben we wetgeving nodig en moeten we mensen, ook verkeersleiding, UITGESPROKEN VERANRWOORDELIJK DURVEN MAKEM.

Dat laatste geldt voor alle zorg georienteerde beroepen, voor dokters of advocaten. En binnenkort ook voor bankiers?

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

U bent het gelukkig op cruciale punten met mij eens.
Op 1 eveneens cruciaal punt trekt u een verkeerde conclusie
U schrijft: KAN HET NIET UNANIEM DAN KAN HET NIET.
Wij waren altijd voor unanimiteit.
Dat was nu juist steeds het Uitgangspunt van de oude VGP. Maar als een afsplitsing in eens wel met Alders meegaat om 1 minuut voor 12 N.B., met volstrekt verkeerde uitgangspunten, er waren er zelfs die dachten, dat de cruciale kwestie NHS-VVA nog bespreekbaar zou zijn.... Moet je dan maar het hoofd in de schoot leggen.....?
Niet dus. Het zou anders geweest zijn als het 1 platform betrof, maar het gaat hier om minstens de helft van de Platforms over de hele regio !
En die nieuwe vereniging BLRS geeft niet aan HOE die handhavig er dient te komen, als die maar minstens zo zo soliede is als de eerdere.
Verder staat in onze statuten: Het moet verbeteren w.b. Geluidhinder, Veiligheid..
schadelijke emissies, Kortom het hele LEEFMILIEU dien te verbeteren.Geplaatst door Els uit Castricum

Zou mijneer Alders zich niet eens ergens schamen, dat hij zijn medewerking verleent aan het schenden van mensenrechten en dat nog komt verdedigen ook?

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Het gaat er niet om wie het met wie eens is mijnheer Griese, het gaat om verantwoordelijkheid voor allen.

Wetgeving geldt voor allen
Ook plaatselijke afspraken zullen moeten vallen onder die ene paraplu

Wil discussies waarin het gaat om ik of mij of halfom gelijk nu staken.

Geplaatst door observer uit Nederland

Tot die conclusie kwam ik al.