Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Alders adviseert ministers over toekomst SchipholConvenant Alderstafel tot 2010

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 657 
|
 'Tafel van Alders' 
Alders adviseert ministers over toekomst SchipholConvenant Alderstafel tot 2010

14 juni 2007
Vandaag heeft de heer Alders zijn advies uitgebracht over de toekomst van Schiphol en de regio tot 2010.
De partijen in het overleg hebben zich gebogen over de vraag hoe een balans gevonden kan worden tussen enerzijds de ontwikkeling van Schiphol en anderzijds de duurzame bescherming en ontwikkeling van de omgeving.
Het advies, de onderliggende rapporten en de convenanten over hinderbeperkende- en leefbaarheidsmaatregelen zijn bijgevoegd en openbaar. De convenanten worden volgende week formeel getekend.
De deelnemers aan het overleg zijn Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, KLM, betrokken bestuurders van provincie en gemeenten verenigd in de BRS en vertegenwoordigers van Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol die de belangen van de bewoners en platforms behartigen. De ministeries van V&W en VROM zijn in het overleg ambtelijk vertegenwoordigd.

Voor alle documenten zie:


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Ton uit NULL

Ik heb veel waardering voor het enorm vele werk en de grote tijdinvestering van alle mensen die vanuit "de bewoners" bezig zijn met dit overleg. Het zal moeilijk zijn.
De resultaten zijn echter helaas niet goed.
Als we het hebben over vermindering van hinder, kan dat natuurlijk niet gerealiseerd worden door het aantal vluchten te vermeerderen.
Dát zal natuurlijk in eerste instantie aan de sektor en aan de politiek duidelijk gemaakt moeten worden.
Nu blijft bij iedereen de indruk hangen dat "de bewoners" akkoord zijn met die vermeerdering van de vluchten. Niét dus !
Vermíndering is geboden! Sta en ga ervoor.
Wellicht kan dat nog met nádruk als aanhangsel bij het convenant.
We hebben nog een wéék vóór de ondertekening plaats vindt.
Die slechte , rare indruk die nu gegeven wordt, moet beslist van tafel !Geplaatst door gerard uit NULL

Ton, de heer Griese riep een paar jaar geleden op deze site: 'die nachtvluchten over castricum moeten onmiddellijk stoppen'. Resultaat nu, geaccepteerd door diezelfde heer Griese, verlenging en verdichting van de nachtvluchten boven onze gemeente waardoor, het staat in het document van alders, de toch al onacceptabele dagelijkse nachthinder aanzienlijk wordt verhoogd. Wat de Gezamenlijke Platforms met ons voorhebben begrijp ik niet, maar ik ben méér dan boos , withet dus, op deze onbehoorlijke inmenging in ons domein door de andere omwonenden.

Geplaatst door angela uit limmen

Hoe is het mogelijk dat (lees ik in het convenant hinderbeperkende maatregelen) pilot 5 ineens in 2 delen is opgesplitst. A= alleen het verticaal verplaatsen van de zeer veel last ( en klachten!) veroorzakende nachtroute over Castricum/ Limmen. Wanneer is die pilot veranderd in een waardeloos en nutteloos experiment? En over B horen we niets meer?? En is B dan misschien de echte verplaatsing, zoals is bedoeld in de bewonersvoorstellen. Wie heeft die pilot omgezet en waarom is daar nooit iets over naar buiten gekomen?

Geplaatst door Olav uit NULL

Gerard, Het lijkt me dat je volkomen gelijk hebt.
Waarom is het niet mogelijk de conclusie te trekken dat het onmogelijk is een balans te vinden tussen enerzijds de ontwikkeling van Schiphol en anderzijds de duurzame bescherming en ontwikkeling van de omgeving?

We zijn dan terug naar af. Maar dat is zo gek nog niet. We moeten weten of een behoorlijk m.e.r. onderzoek tot de conclusie moet komen dat een Schiphol mat al zijn wensen wel of niet mogelijk is in de randstad met het behoud van leefbaarheid. En of de speciale omstandigheden van luchtvaart niet twee m.e.r. 's nodig maakt, een voor BRS Schiphol en een voor het luchtverkeer in het algemeen.

De huidige machinaties lijken me er op gericht een dergelijke politieke besluitvorming te voorkomen.

De enorme Schiphollobby ruilt Randstadbelang in voor Schipholbelang. Iedere twijfel aan de zindelijkheid daarvan heeft risico. Ze hebben geld genoeg voor machinaties waarmee je politieke discussies daarover kunt voorkomen. Het toverwoord is Polderen.

Zie daar: we praten er niet meer over en brengen het terug tot plaatselijke polderdiscussietjes. Met een "de meeste stemmen gelden" techniek binnen kleine belangengroepjes, kun je het gevaar van politieke beslissingen voorkomen, doordat je het geld hebt om met technische (intellectueele, zowel als vaktechnische) middelen overwicht te scheppen voor jouw belang en moeilijke vragen uit de weg te gaan.

Ouwerkerk en Alders wachten zich er wel voor terug te komen met een non-resultaat als bewijs van onvermogen. En geldt dat ook niet een beetje voor die paar discussanten die als '19 Platforms' menen te mogen spreken voor iedereen?

Daardoor vallen de wezenlijke zaken en de belangen van individuele burgers buiten beeld.