Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Alarmerende toename vliegtuigherrie Velsen Zuid

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 2072 
|
 Platform Velsen Overlast Schiphol 
Alarmerende toename vliegtuigherrie Velsen Zuid

Persbericht
Velsen-Zuid, 28 april 2011.

De vier geluidmeetposten van de gemeente Velsen hebben over 2010 een toename van de geluidsbelasting van vliegtuigen geregistreerd ten opzichte van 2009. Dat is alarmerend omdat het vliegverkeer op Schiphol in die periode met 3% is afgenomen. Bovendien zijn ook de vooruitzichten ongunstig, gezien de plannen om het aantal starts vanaf de Polderbaan richting Velsen te gaan verdubbelen.

Reeds enkele jaren beschikt de gemeente over eigen geluidmeetposten voor vliegtuiggeluid. Zij zijn geplaatst op locaties verspreid over de gemeente: in Velserbroek, Driehuis, Velsen-zuid en Velsen-Noord. Dat ondanks het verminderde vliegverkeer de geluidsbelasting toch is gestegen komt vermoedelijk door het advies van de Alderstafel. Dat is een overlegorgaan onder leiding van PvdA-coryfee Hans Alders, waarin luchtvaartsector, overheid en burgers participeren. Die Alderstafel heeft een nieuw handhavingstelsel voor vliegtuiggeluid voorgesteld. Daarmee wordt inmiddels geëxperimenteerd. In dat nieuwe stelsel is opgenomen een verdubbeling van het aantal starts vanaf de Polderbaan. Vanaf die baan lopen een tweetal drukke uitvliegroutes dwars over Velsen en Beverwijk. Daar zal de geluidsbelasting dus flink gaan toenemen. Vliegtuigen kunnen namelijk niet nog stiller worden gemaakt. Bovendien staat het Aldersadvies toe dat Schiphol tot 2020 nog mag groeien van de huidige 384.400 vliegbewegingen naar 510.000. Voor de periode na 2020 geldt zelfs geen enkele beperking meer. Geen prettig vooruitzicht dus, om van het veiligheidsrisico nog maar te zwijgen. Als enig lichtpuntje zal in een zogenaamde microklimaatstudie worden uigezocht hoe de startroutes over Velsen en Beverwijk zodanig kunnen worden aangepast dat deze gaan passen binnen het Rijksbeleid om zo min mogelijk over bewoond gebied te vliegen. Voor Velsen is het zaak dat scherp in de gaten te houden, temeer omdat anders de bouwplannen voor het gebied tussen Velserbroek en de A9 (plan Grote Buitendijk) wel eens zouden moeten worden geschrapt vanwege de ontoelaatbaar hoge geluidsbelasting van het vliegverkeer.

De meetresultaten over 2010, die liggen tussen 45 en 50 decibel Lden, laten zien dat deze op alle vier de meetposten hoger liggen dan de norm die de gemeente Velsen aanlegt. Die norm is gelijk aan het landelijke streefcijfer voor wegverkeer: maximaal 9% gehinderden. Uit onderzoek bij Schiphol is vastgesteld dat dat percentage optreedt bij 44 decibel Lden van vliegverkeer (Lden is een gemiddelde over een jaar, waarbij geluid in de avond en de nacht zwaarder wordt meegeteld). De gemeten waarden liggen dus nu al hoger dan de norm die Velsen aanhoudt. Terwijl het aantal starts op de Polderbaan nog gaat verdubbelen en Schiphol bovendien nog 33% mag groeien. Daarbij waarschuwt de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) dat boven een geluidsbelasting van 50 decibel Lden nadelige gezondheidseffecten kunnen worden verwacht. Een belangrijk signaal, temeer omdat een recent gepubliceerd onderzoek onder 4,6 miljoen Zwitsers een vergrote kans aantoonde op een hartaanval als gevolg van vliegtuiglawaai.

In de plannen voor een nieuw handhavingstelsel is ook voorzien dat de locale maxima voor geluidsbelasting van vliegtuigen zullen worden afgeschaft. Dat betekent dat het Rijk niet langer zal bewaken dat de vliegtuigherrie binnen aanvaardbare proporties blijft. Ook Schiphol zal dat niet gaan bewaken. Het zal zichzelf niet in de vingers willen snijden. Bovendien levert het meetnet van Schiphol (Nomos geheten) daarvoor niet de vereiste gegevens. Het is dus zaak dat Velsen de resultaten van de eigen geluidmeetposten scherp in de gaten blijft houden.

De resultaten van de meetposten zijn in te zien op www.milieudienst-ijmond.nl


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Bas van den Born uit NULL

De enige manier om het stiller te krijgen, is het voorkeurgebruik van de Polderbaan te
wijzigen. Dat is ook milieu vriendelijker.

Geplaatst door joop uit haarlem

Ik wil niet zeuren maar ik woon in oud-Schoten (Haarlem-Noord) En in vergelijking met vorig jaar is de geluidbelasting nog meer toegenomen. dat hadden ze voorspeld maar je gelooft het niet...en dan moet de zomer nog beginnen,
Om de minuut zo een herriebak het gaat maar door en door ik vraag me af waar gaan al deze vliegtuigen naartoe?