Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Agendapunten CROS vergadering 9 september

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 651 
|
 CROS 
Agendapunten CROS vergadering 9 september

Agenda voor de plenaire vergadering van de CROS van 9 september 2004, 14.00 Ð 16.30 uur

1. Opening en mededelingen
- terugtreden vertegenwoordiger cluster Noord de Heer B. van der Velden;
- status concept Besluitenlijst CROS plenair.

2. Concept-verslag CROS-plenair van 8 juli 2004 (Cros nr. 04-5-1)

3. Stichting Geluidsnet: presentatie door J. van Lieshout en R. Post van de Stichting Geluidsnet
(Cros nr. 04-5-2)

4. Notitie follow-up CROS Evaluatie 2004, voorstel voor beleidsconclusies en Ðaanbevelingen
(Cros nr. 04-5-3)

5. Notitie marsroute CROS evaluatie wet Luchtvaart (Cros nr. 04-5-4)

6. Startnotitie Werkgroep Mainport o.l.v. Gedeputeerde A. Moens (Cros nr. 04-5-5)
Deze notitie wordt nagezonden.

7. Stand van zaken Werkgroep Klachten (toelichting door mevrouw P. Bier)
- Plan van Aanpak Werkgroep Klachten 2004 Ð 2005; (Cros nr. 04-5-6)
- Klachtenreglement CROS (Cros nr. 04-5-7)

8. Stand van zaken Werkgroep Hinderbeperking (toelichting door mevrouw Ir P.F.E. Vitalis)
- notitie oplossingsrichtingen knelpunten wet Luchtvaart; (Cros nr. 04-5-8)
- notitie totstandkoming beoordelingskader slaapverstoring en mainport
(Cros nr. 04-5-9)

9. Stand van zaken Projectgroep Meten en Rekenen (toelichting door Ing. C. Schoonebeek)
- Notitie stand van zaken project Meten en Rekenen (Cros nr. 04-5-10)

10. Stand van zaken IKB (toelichting door mevrouw Ing. Y.Y.M. Marcus-Peereboom)

11. W.v.t.t.k.
- studiedag voor leden van de CROS;
- introductiebijeenkomst voor nieuwe leden van de CROS;
- Jaarverslag CROS 2003;

12. Rondvraag en sluiting


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Mike uit NULL

Is dit een besloten vergadering? Zo niet dan zou het toch fijn zijn als de notulen gepubliceerd worden, bijvoorbeeld op Internet.
Een publikatie geeft veel inzicht in de kennis en kunde van Cros. Dus Cros doe-e u best wat dit betreft.
Een mooi voorbeeld hoever men de plank kan misslaan is de publikatie van NLR, AAS (Schiphol) op Internoise-2004 over de prognose van de luchtvaartgeluid bij 5 banen.
zie op deze site: Schiphol noemt effect Polderbaan 'dramatisch'.
Eens kijken of Cros het echt durft of dat net is zoals die ene meneer op het congres in Nederland over geluid, toen hem werd gevraagd hoe hij de startvoorwaarden schiep voor het parabolic equation model. Hij bleef het antwoord schuldig na de voorlezing van de bijdrage. Hij ging hierna weer zitten als co-chair op het podium. Voor ingewijden Attenborough bekleedde de chair. Toen hem in de wandelgangen nadere uitleg werd gevraagd vertelde hij dat hij het niet wist en slechts het verhaal voor las. Dit is een medewerker van een instituut, wereldberoemd in Nederland.
Dus u kunt zich wel voorstellen dat ik zo mijn bedenkingen heb over het gebeuren in Nederland.

Geplaatst door Rob E uit NULL

doet mij voorkomen als "begraven in papier" zie een artikel in de volkskrant vandaag over de megaprojecten in nederland en de besluitvorming erom heen