Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Advies analyse vliegveld Lelystad klaar

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1199 
|
 destentor.nl 
Advies analyse vliegveld Lelystad klaar

FLEVOLAND - De Commissie voor de Milieueffectrapportage heeft donderdag haar advies over Lelystad Airport aan het verantwoordelijke ministerie aangeboden.

Deze onafhankelijke instelling meent dat -voordat er ja of nee gezegd kan worden over de uitbreidingsplannen-  eerst antwoord moet komen op de vragen ‘Wat zijn vanuit milieuoogpunt de beste vliegroutes’, ‘Zijn belangen vanuit veiligheid, geluid en natuur bij de keuze tussen vliegroutes met elkaar te verenigen’ en ‘Welke maatregelen kunnen milieueffecten beperken’. De commissie heeft op verzoek van staatssecretaris Wilma Mansveld deze onderzoeksvragen op papier zet.

Passagiersvliegtuigen
De exploitant van Lelystad Airport wil de luchthaven aanpassen zodat er grote passagiersvliegtuigen kunnen landen en vertrekken. Het streefdoel voor 2020 is om 25.000 commerciële vliegtuigbewegingen per jaar af te handelen. Het uiteindelijke doel is een doorgroei naar 45.000 vliegbewegingen per jaar.

Effect
De commissie wil dat uit het komende onderzoek duidelijk wordt wat het effect is van de ‘uitersten’ van de verschillende mogelijkheden. Met name de ligging ten opzichte van stedelijke en natuurgebieden en de nabijheid van vliegroutes van en naar Schiphol zijn er namelijk geen ‘makkelijke’ oplossingen. Zo kan het ontzien van het natuurgebied ‘Oostvaardersplassen’ of het mijden van het luchtruim rond Schiphol leiden tot extra geluidhinder in de woongebieden in Flevoland en aan de rand van de Veluwe.

De commissie meent ook dat duidelijk moet worden welke maatregelen hinder voor omwonenden en natuur effectief kunnen tegengaan en de luchtvaartveiligheid kunnen waarborgen.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door j.h.griese uit Amstelveen

De Commissie MER is een eerbiedwaardig orgaan. De Staatsecretaris gaf de onderzoeksvragen. Dat is betrekkelijk nieuw. In het verleden waren er eerder zeer kritische MER adviezen, die altijd weer gewoon in de onderste lade verdwenen. De Stas zou nog eens het MERadvies van 2002 /2004 uit haar la moeten halen en dat erg goed gaan lezen! Het is nu nog zeer actueel ivm de beoordeling van dat bijzonder slechte Aldersadvies , dat de Kamer nu in Dec moet gaan beoordelen.