Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Advies: Meld hinder door vliegverkeer

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 785 
|
 PVRC 
Advies: Meld hinder door vliegverkeer

Sinds de oprichting van het Platform Vlieghinder Regio Castricum in 2003 heeft PVRC opgeroepen om vooral gebruik te maken van de mogelijkheid om ondervonden overlast door vliegtuiglawaai te melden. Velen hebben dat ook daadwerkelijk gedaan, telefonisch of via de website van CROS, later BAS.

Het grote aantal hindermeldingen heeft de sector en de politiek zeer duidelijk gemaakt dat de ingebruikneming van de Polderbaan in 2003 de ruime regio Castricum, meer dan gemiddeld overlast van vliegverkeer heeft bezorgd.

Toen op 1 november 2008 het indienen van klachten over vliegverkeer via de website www.bezoekbas.nl ingrijpend veranderd was, heeft het bestuur van PVRC geadviseerd om hinder door vliegverkeer niet meer te melden bij BAS. De gewijzigde en ingewikkelde wijze van melden van overlast en de nieuwe manier van registreren had n.l. tot gevolg dat er in de praktijk veel minder hindermeldingen werden ingediend. De nieuwe manier van melden en registreren betekende ook dat de ‘oude’ cijfers niet meer te vergelijken waren met de ‘nieuwe’ cijfers.

Inmiddels is het melden van overlast via www.bezoekbas.nl aanzienlijk vereenvoudigd.
Na éénmalige registratie kan een hindermelding (= klacht) of een vraag via de website aan BAS worden doorgegeven. Een klacht kan worden gespecificeerd als een periodeklacht, een specifieke klacht of een overige klacht, waarbij onderscheid kan worden gemaakt naar ondervonden geluid, angst of vervuiling. Optioneel is de mogelijkheid om de klacht op een aantal aspecten te preciseren.

Het bezwaar uit 2009 dat de ‘nieuwe’ en de ’oude’ cijfers niet te vergelijken zijn, is niet meer actueel. De huidige wijze van registreren wordt immers sinds november 2008 toegepast.

Het bestuur van PVRC heeft het advies uit 2009 om hinder door vliegverkeer niet meer te melden bij BAS, heroverwogen en besloten om dit advies in te trekken.

Wij adviseren u daarom hinder door vliegverkeer te melden bij BAS: www.bezoekbas.nl  (vraag/melding indienen)


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Een verstandig besluit. Als het aantal klagers en klachten toeneemt, kan de luchtvaartsector niet (meer) beweren dat het met de overlast steeds beter gaat en dat er wel ruimte voor meer vliegbewegingen is.

Geplaatst door gerard uit Castricum

Nou, of de luchtvaartsector zich die klachten aantrekt? Ik waag het te betwijfelen. Ze worden pas nerveus als er volkswoede uitbreekt, maar daar zitten we heel ver vanaf.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@ Gerard. De luchtvaartsector zal ongetwijfeld het economische belang van de luchtvaart naar voren schuiven. Maar als het aantal klagers en klachten sterk toeneemt, heb je kans dat er iemand uit de Tweede Kamer vragen over gaat stellen. Ik zie het als een van de middelen eens anders tegen de groei van de luchtvaart aan te gaan kijken. Een andere kijk is het milieu en het onvermogen van de luchtvaart om de emissie van broeikasgassen terug te dringen.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

@Gerard, Wij als St SWAB adviseren ook nu en dan te klagen. Al is het alleen maar om de statistieken op peil te houden. NB de voor- loper van CROS, CGS gaf eens een boekje uit: Klaagmoe..als resultaat van een enqûete .. En wat de woede betreft Gerard, die loopt hier echt zeer op...Eerdaags hoop ik een document te posten hier,over hoe LVNL een potje maakt van dat idiote VVAstelsel. Niet strict preferentieel, maar gemaks- preferentieel. Probleem is nog steeds, dat het aantal burgers dat recht onder b.v. de Buitenveldertbaan woont nog steeds, veel minder is, dan zij die er niet onder wonen. Het is misdadig dat er nu en dan 3 tot 400 toestellen boven dichtbewoond gebied jakkeren waarvan meer dan de helft op of onder de 200 m vliegen. Fotos hier van beschikbaar !

Geplaatst door gerard uit NULL

@jhgriese. Ik bedoel volkswoede, niet woede.
Ik zie nog geen snelwegen of startbanen bezet worden door woedende burgers.
Zolang het papieren woede is, is er voor de sector weinig aan de hand, dat is van alledag en wordt het meeste met gewiekste PR gladgestreken. En dan zijn klachten gewoon getallen op papier, vooral bedoeld om stoom af te blazen. Zo werkt het overal in de wereld. Ik zeg niet dat je hinder niet mag melden, mar ik zeg wel dat je er weinig concreet effect van hoeft te verwachten.

Geplaatst door siempie uit Hoofddorp

@jhgriese:
"Niet strict preferentieel, maar gemaks- preferentieel."

Ah.... Ik dacht al even dat het aan mij lag. Sinds de invoering hiervan bestaan er opeens de meest uiteenlopende vliegroutes. Maar we focussen dus alleen op die waarvan we het weten (vooralsnog). Dus die vliegtuigen die opeens ook over je huis vliegen rekenen we voor het gemak maar even niet mee in de rapportages van een specifieke route (want die vliegen ze niet)......

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

@ Siempie:"strict preferentvliegen" je hebt kennelijk telepathische gaven! Ik verzond zojuist een mailbericht over deze kwestie. Vorig jaar presenteerde Alders zijn nieuwe stelsel. Ik vroeg hem: Er is toch geen sprake meer van strict preferent vliegen? U liet elders weten: "De groei zal moeten komen,van de 3 secundaire banen.. omdat de Kaag-en de Polderbaan bijna aan hun max zitten? Ik kreeg zowaar gelijk van hem, terwijl hij snel op iets anders overstapte. Maar Wat jij nu schrijft is voor mij relatief nieuw, Kan je voorbeelden noemen? Kan ook per telefoon 0297-582336