Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Advies Alders in oktober

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 1068 
|
 NHD 
Advies Alders in oktober Download het gehele artikel 'Advies Alders in oktober'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Op beide punien stem ik met Stallen in. Ten eerste is het een politieke zaak, niet een die met enkele experimenten rond Schiphol kan worden opgelost. Ten tweede behoort een zaak die zo'n grote invloed heeft op het welbevinden in grote delen van de randstad in het openbaar en transparant te worden behandeld, niet door kleine, plaatselijke groepen die via onduidelijke experimenten geconfronteerd worden met tegengestelde belangen. Daarom herhaal ik mijn eerdere commentaar.

ALDERS STAAT VOOR EEN ONMOGELIJKE OPGAVE

Zijn advies moet aangeven welk soort politieke beslissingen op gezamenlijke steun kan rekenen van partijen, die in de praktijk en regionaal met tegengestelde belangen worden geconfronteerd. Dit zijn: De sector (hier voornamelijk met accent op de locatie Schiphol (rotonde voor internationaal verkeer) en KLM (Nederlands onderdeel van Air France-KLM, sterk verbonden met de Nederlandse Overheid, dus V&W en daabij de ten onrechte met de sector samendachte LVNL. Verder de bestuurlijke regio waarin de locatie zich bevindt. Tenslotte omwonenden als stake-holders, belanghebbenden bij die regio. Het begrip omwonenden heeft zich in stilte, maar onverwacht, uitgebreid tot bewoners buiten de regio omdat Schiphol nu eenmaal niet kan worden bereikt, zonder gebruik te maken van luchtruim op afstand van Schiphol.

Er is iets bijzonders met de regionaliteit van Schiphol aan de hand: het heeft de belasting van de direct omwonenden van zich afgewend door de bouw van de Polderbaan, op afstand. Met name de actuele geluidsoverlast (iets heel anders dan lange-termijn milieuschade) verplaatst zich daardoor van regio en stakeholders naar mensen die niets met Schiphol te maken hebben, namelijk gebieden rond Noordwijk en Kennemerland-IJmond.

De politieke en burgerlijke onrust zijn daar aanzienlijk, en geheel onvoorzien (!) vermeerderd, doordat dat laatste luchtvaartgebied NIET gedekt wordt door de berekeningen die moeten dienen om de geluidsbelasting bínnen de regio te handhaven. Ik ga nu niet in op het feit dat iedere bewering over het vermogen te oordelen gelijkwaardigheid of zogenaamde bescherming in het „buitengebied” berust op welbewuste misleiding. Er is op dit gebied nog niets ontwikkeld en, hoe onbegrijpelijk ook, er is voor dit gebied nog steeds geen erkende verantwoordelijkheid toebedeeld aan de Nederlandse Luchtverkeersleiding.

De Alderstafel moet dus adviseren over wetgeving die tegelijkertijd voor lange tijd de situatie vastlegt voor twee volkomen verschillende gebieden en problemen: [1] het enge, regionale en klassieke verband tussen de luchthaven als industrie en directe omgeving (waarvoor goede regels bestaan) en [2] het wijdere luchtvaartgebied, dat meer gekenmerkt wordt door de richting van waaruit internationaal wordt aangevlogen en een diversiteit van luchthavens en start- en landingsbanen. De problematiek rond het wijdere luchtvaartgebied wordt door de sector misbruikt om van regionale handhavingsregels af te komen. En de polderbaan, is als preferente hoofdbaan, voor regionale belanghebbenden, een middel van hun eigen geluidsprobleem af te komen.

Dit is onmogelijk. Het gevolg is dat belanghebbenden uit die gebieden met elkaar overhoop liggen en met het buitenregionale gebied: zoals de edelen in de middeleeuwen die uiteindelijk Floris V, nu Kennemerland, vermoordden. Ook bestuurlijk staan belangen van de Schiphol regio zelf en de belangen van de niet direct economisch betrokken regio's daarbuiten onderling spanning. Wat bewoners aan gaat, Ons PVRC-bestuur is al lang met stomheid geslagen. Je kunt niet lokaal experimenteren en dan bij een ook nog sterk veranderende luchtvaart jaren geldende politieke oordelen hebben over de impact op leefbaarheid in de wijde ruimte daaromheen. Regionale Belangenruil en Verantwoord Afhandelen van luchtverkeer zijn ongelijke grootheden.

ALDERS IS GEEN MINISTER

Het is onzin dat Alders een valide oplossing zou kunnen vinden met dit soort interne spanningen binnen de vechtende partijen zélf. Dit probleem is onoplosbaar. Alders is oud-minister, maar hij is géén minister en hij moet zijn té politiek gekleurde opdracht teruggeven. Niet voor niets hebben wij een regering met échte ministers en kamers. Niet de edelen moeten elkaar doodslaan, maar de staat moet regeren. Laat die zich nu eindelijk eens door een wérkelijk deskundig gremium voorlichten: we hebben nog wel intellect en integriteit aan onze universitaire instellingen en in het buitenland.