Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Actieplan geluid biedt onvoldoende soelaas

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1095 
|
 destad utrecht.nl 
Actieplan geluid biedt onvoldoende soelaas

De huidige maatregelen om geluidsoverlast in Utrecht terug te dringen hebben slechts een beperkt effect. Wil de gemeente geluidsoverlast echt aanpakken, dan hoort daar een grootscheepse aanpak bij zoals het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht. Daarvoor is echter geen geld. Dat is te lezen in de conclusies en aanbevelingen van het vorige week gepresenteerde Actieplan Geluid Utrecht.

Na luchtverontreiniging komt geluidsoverlast op de tweede plaats al milieufactor die de gezondheid schaadt. En die geluidsoverlast wordt in Utrecht voornamelijk veroorzaakt door verkeerslawaai.

In Utrecht heeft 62 procent van de woningen een gemiddelde geluidsbelasting over 24 uur van 55 decibel (dB) of meer als gevolg van wegverkeer. Een geluidsbelasting boven de 55 dB wordt door deskundigen gezien als ‘ongewenst’. Bij een gemiddelde geluidsbelasting van boven de 68 dB mogen er volgens de Wet geluidhinder geen nieuwe woningen worden gebouwd.

In Utrecht is bij 9 procent van de woningen sprake van een gemiddelde geluidsbelasting van tussen de 65 en 69 dB en bij 1 procent een geluidsbelasting van tussen de 70 en 74 dB. De meest lawaaiige straat in Utrecht is de St. Josephlaan waar de geluidsbelasting meer dan 71 dB bedraagt. Bij de Weerdsingel WZ, Oudenoord, Draaiweg, Spinozaweg, Pijperlaan, Amsterdamsestraatweg, Vleutenseweg en Atoomweg is de geluidsbelasting hoger dan 68 dB.

Ongeveer 18 procent van de Utrechters ondervindt hinder van verkeerslawaai en 8 procent zelfs ernstige hinder. Zo’n 3 procent van de Utrechters slaapt slecht door verkeerslawaai.

De gemeente Utrecht neemt een heel pakket aan maatregelen om de geluidshinder terug te dringen. Het gaat daarbij onder meer om het terugdringen van het autoverkeer, het stimuleren van elektrisch vervoer, snelheidsverlagingen, stillere bussen, stil asfalt, geluidsschermen en gevelisolatie.

Al deze maatregelen zijn nu samengebracht in het Actieplan Geluid Utrecht dat is vrijgegeven voor inspraak en dat tot 16 april ter inzage ligt. (deStadUtrecht.nl)


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim uit Castricum

Relatief rustig daar in Utrecht.