Platform Vlieghinder Kennemerland
 

‘Actie nodig voor behoud mainportfunctie Schiphol’Van Wijk: ‘Voor de komende 100 jaar’

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1888 
|
 Wolkenridder 
‘Actie nodig voor behoud mainportfunctie Schiphol’Van Wijk: ‘Voor de komende 100 jaar’

Let op het kopje geheel bovenaan: 
“Gezamenlijke visie van KLM , Schiphol en de Luchtverkeersleiding Nederland.”
Vraag: Zou dat laatste logisch moeten zijn?

Wat kreten uit dit verhaal:

‘aanpassen milieunormen ten gunste van groei’
(lees: verdere verslechtering voor de omwonenden)

‘geen woningbouw’ 
(Was ons land niet primair bedoeld om in te kunnen wónen? De ruimte is al zo schaars!)

‘de komende 100 jaar’
(We zijn dus voorlopig nog niet af van deze onverkwikkelijke ontwikkelingen)

‘geen ongebreidelde groei’
(Behalve dan als de mainport-doelstelling onder druk staat, want dan is alles geoorloofd.) 

‘stillere vliegtuigen’.
Dat klinkt mooi, maar dit betekent bij de huidige geluidsnormen méér overlast door nóg frequenter vliegverkeer.


Waar wil de luchtvaartesector heen? (Kennelijk níet naar zee….. )

Hier wordt de politiek gemasseerd.

Download het gehele artikel '‘Actie nodig voor behoud mainportfunctie Schiphol’Van Wijk: ‘Voor de komende 100 jaar’'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door J de Jong uit Uitgeest

De tijd van praten is voorbij? Scrambled VWS daarom de reacties van de bevolking? Zijn de prachtige steden Zurich en Brussel verworden tot 3e wereldslumbs? Welnee, Air France(KLM), de Schiphol Group en zelfs LVL moeten zich gewoon houden aan de regels van onze rechsstaat. Ze kunnen zich dit permitteren omdat het Min. van VWS nog steeds door de bouw-,escort- en luchtvaartsector wordt verpest. Daar moet de politiek nu eens definitief mee afrekenen. Blijft de klemmende vraag of er nog wel binnen de schoot van VWS een projectbureau voor de evaluatie thuishoort. De aspecten veiligheid (Biza/J.),milieugrenzen (VROM) en gezondheid (MVG) dreigen onderbelicht te blijven.

Geplaatst door vos uit Uitgeest

Wat is dat toch met die luchtvaart-
gestoorden? Zij willen blijkbaar alleen
aan zich zelf denken! In plaats van
gezamelijk een oplossing te zoeken, nee
gewoon dom doen en de komende 100 jaar
je blik op oneindig zetten en schijt aan
het milieu en de omwonende hebben!
Van Wijk: gelukkig leven figuren zoals u
geen 100 jaar! Grof? Welnee, als je
bedenkt dat de 'heren der luchtvaart' ook
over lijken gaan......er zijn reeds al wat
dorpen van de kaart verdwenen door toedoen
van de schiphol-group! Dus: Nederland is
voor de 'heren der luchtvaart' een groot
vliegveld! Nederland is niet om in te
wonen! Wij merken dit dagelijks, als er
weer om de twee minuten een groot gierend
apparaat over je dak heen scheert en je je
tv. of radio niet eens meer kunt verstaan
op normale kamersterkte! VAN WIJK: DONDER
OP DE NOORDZEE IN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Geplaatst door J de Jong uit Uitgeest

De grenzeloze arrogantie van zowel het projectbureau op V&W (verkeer en waterstaat) als het z.g. front van AF/KLM, de SG en LVLN rechtvaardigt een flinke uitbarsting van woede. Het moet maar eens afgelopen zijn met het schofferen van 100 duizenden bewoners. En LVLN heeft heel wat uit te leggen als tenminste de laffe politici die rustig de andere kant uitkijken dit lichaam voor deze blunder tot de orde roepen. Samenvattend: 1 april is voorbij, we zijn lang genoeg voor de gek gehouden en de rijen moeten maar eens gesloten worden. Er zijn tenslotte grenzen...............
P.S.: Het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn & Sociale zaken (VWS) heeft zich nu lang genoeg op de achtergrond gehouden. Precies hetzelfde geldt voor VROM dat met duurzame mobiliteit in portefeuille niets onderneemt om de nieuwe vz. Derksen op zijn schaamteloze opmerkingen omtrent de onzin van dit serieuze beleidsonderdeel te corrigeren Schande!!!!!!

Geplaatst door Gerard uit NULL

gevonden op:
http://www.luchtvaartbeleid.nl/dgl/onl/dossier+schiphol/default1.asp?id=31:

"In 2001 is een studieprogramma ontwikkeld (Flyland-programma). Na afronding van de eerste fase is in voorjaar 2003 dit onderzoek stopgezet. Reden: door wereldwijde ontwikkelingen in de luchtvaart groeit het aantal vliegtuigbewegingen minder snel en is een eventueel eiland in de noordzee op een veel later tijdstip aan de orde."

De tijden zijn kennelijk veranderd, in korte tijd. De effecten van 11 september en SARS zijn weggeebt. Het wordt misschien tijd dat van Wijk, liever nod Schulz, voortschrijdend inzicht vertoont en als een haas het flyland onderzoek weer laat oppakken. In het buitenland kan het, er zijn nieuwe ontwikkelingenm, dus waarom hiér niet! Het opent wegen voor onbepekte groei zónder nadelige mileuffecten boven ons hoofd!

Geplaatst door AN uit Amsterdam

<sarcastische mode aan>

Ach heer van Wijk,

voelt u nattigheid aan uw Polderbaanvoeten ?
Laat dit nu bij mijn weten al het tweede artikel in De Wolkenridder zijn waarin een vurig pleidooi wordt gehouden voor de KLM.
(Zie ook knipselnieuws van 2 december 2004, het artikel over transferpassagiers in Wolkenridder).

Ik heb een tip voor u: recentelijk is, niet geheel zonder aanloopmoeilijkheden, een website geopend waar u mee kunt denken over verbeteringen voor de mainport Schiphol:
http://www.evaluatieschiphol.nl

Ik ga er ook van uit dat ik binnenkort verbeteringsvoorstellen van de Schipholzijde mag lezen op die website.
Immers, is het niet zo dat de commissie onafhankelijk is en dat u uw belangen derhalve NIET op de voor u gebruikelijke (voor het gewone volk afgeschermede) wijze kunt regelen ?

Of ben ik nu weer verschrikkelijk naïef ?

<Sarcastische mode uit>

OT:
Kennelijk voelt ook de KLM de druk van de bevolking toenemen en vind men het noodzakelijk haar werknemers via het personeelsblad verder te conditioneren.

Geplaatst door J de Jong uit Uitgeest

De wolkenridders zijn nu al zo lang oppermachtig........... Of is er iets anders aan de hand? Waarom krijgen zij (hun gewone werk doen ze goed) toch maar steeds onvoldoende tegenspel in hun doldrieste plannen? Heel simpel. De verantwoordelijke politici kunnen de bestuurlijke chaos achter de strakke gevels niet meer beheersen; een anticiperend beleid en de uitvoering daarvan ontbreekt ten enen male; zo sukkelen zij achter de feiten aan, gevoed door de verkeerde sentimenten, verpest met Goldcards en VIP-rooms etc.; dit land verdient een grote schoonmaak, te beginnen op het Min. van Verkeer en Waterstaat dat nu al tientallen jaren een Staat in de staat vormt. Er dienen LUCHTVAARTWETTEN te komen en de EU-RICHTLIJNEN opgevolgd te worden. Dat betekent grote schoonmaak op de PROVINCIEHUIZEN en wakkerschudden van de gemeentebesturen, samen de regionale/locale overheid. Weinigen beseffen dat deze besturen in feite vgl. de EU-richtlijnen hinder en schade moeten beperken en anders opdraaien voor aangerichte schade. Maar slaapt u a.u.b. rustig verder, want Den Haag is absoluut niet in staat en bereid om hier serieus werk van te maken. Dat zal de private sector (maatschappelijke organisaties e.d.) zelf moeten doen, een volkomen nieuwe en ongekende situatie. Maar wel aan de orde....................

Geplaatst door webbeheer uit NULL

J. de Jong,
heeft u een overzicht van de EU-richtlijnen? Ik zou ze graag onder het kopje 'naslag' verzamelen. Er staat er sinds vandaag zegge en schrijve één. Er zijn er vast meer... ;)

Geplaatst door J de Jong uit Uitgeest

Beste mensen van webbeheer,
Voor ik dit probeer te beantwoorden een woord van hulde voor deze site. Waar zouden we zijn zonder dit communicatiemiddel? Prima die permanente aandacht!
Dan de Eur. richtlijnen: talrijk & in allerlei categoriën. Via bv. google en de trefwoorden komen ze te voorschijn. Beperkt tot milieu(&natuur;) ook te vinden op http://www.natuurenmilieu.nl en via milieudefensie. De richtlijnen komen natuurlijk pas tot hun recht wanneer regeringen bereid zijn zich er aan te houden. Daar wringt hem nu net de schoen. Zo is Van Geel (VROM) pas na aandrang van het hoogste rechtscollege, de Raad van State, bereid om bv de enorme smog rond verkeersaders in deze zin eindelijk eens aan te pakken. Ik ben bang dat het met de ontwikkelingen rond het Schiphol Groupdossier niet veel anders zal zijn...........