Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Achterban PVRC eist resultaten

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1098 
|
 NHD 
Achterban PVRC eist resultaten

CASTRICUM -  Een deel van de achterban van het Platform Vlieghinder Regio Castricum (PVRC) wil zich afsplitsen. Omdat na ruim vier jaar praten nog geen vliegtuig minder is overgevlogen, wil de muitende achterban een nieuwe actiegroep, die hardere acties gaat voeren.

De oproep vond tijdens de jaarvergadering van woensdag weinig weerklank onder de honderd aanwezige PVRC-leden. Voorzitter Erwin von der Meer legde uit dat de PVRC (1400 leden) nu aan de Alderstafel eindelijk op het hoogste niveau meepraat over beperking van vlieghinder. De wens voor hardere acties zei hij echter wel te ‘begrijpen’.

Aan de tafel van de ex-milieuminister zitten vier lobbygroepen met tegengestelde belangen: de luchtvaartsector, de lokale overheden, de rijksoverheid en de bewoners. Die moeten de komende maanden aan de Alderstafel met elkaar tot overeenstemming zien te komen over een eensluidend advies aan minister Eurlings over de groei van Schiphol tot 2020. Het advies moet er voor 1 mei komen.

De 23 bewonersplatforms die deelnemen aan de Alderstafel, varen in tegenstelling tot de luchtvaartsector en de overheden - die onderling verdeeld zijn - één koers. Deze unanimiteit werd tijdens de jaarvergadering van PVRC echter ruw doorbroken door de IJmondse bewonersvertegenwoordigers van de CROS; dat andere meepraatorgaan over Schiphol. Die zijn het niet eens met de gekozen koers.

Het strijdpunt heet kortweg ‘2x1 of 2x2’. En het gaat om het aantal start- en landingsbanen dat de luchthaven gelijktijdig in gebruik mag hebben.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door OB uit Casticum


OVER HET NUT VAN DE ALDERSTAFEL VOOR SCHIPHOLBELEID

De heer Fukke, verantwoortdelijke van V&W voor Schipholbeleid, en de heer Alders, voorzitter van de Alderstafel voor Schipholbeleid, hebben een lange gezamenlijke voorgeschiedenis.

Beiden hebben al eerder lang samengewerkt en gelijke lijnen getrokken bij het voorbereiden van het onlangs door kabinet en kamer afgewezen project voor een snelle treinverbinding naar het Noorden, waarbij Alders de politieke en Fukke de ministeriële kant beheerste. Ze zijn gestruikeld op de nu harde werkelijkheid dat economische megaprojecten in Nederland niet altijd zonder maatschappelijke problemen uitvoerbaar zijn. Denk aan de HSL of de Betuwelijn.

De Alderstafel is voor dit koppel een nieuwe uitdaging. De beleidsvoorbereiding onder leiding van Fukke kan door Alders politiek worden vergemakkelijkt door het kapen door de Alderstafel van de rechtmatige positie van de burger. Via de ministeries VROM en V&W had die bij kabinet en kamer onafhankelijke maatschappelijke informatie moeten kunnen verschaffen over de door de luchtvaart bedreigde positie van omwonenden.

OMKEREN VAN WAARDEN

In plaats van deze inbreng op "het hoogste niveau" dient de tafel tot masseren van omwonenden door middel psychologische druk op een typisch laag, namelijk "polderniveau". Onze inbreng zou niet naar de sector moeten zijn gericht, maar naar de politiek. Nu is het inbreng geworden in sectoroverleg met het doel om tegenover de politiek uitspraken van de sector een schijn te geven dat ze maatschappelijk gedragen worden.

Die druk betekent dat we niet van moeten uitgaan dat er in Nederland onvoldoende plaats is voor het megaproject. De omwonenden worden gedwongen uit te gaan van het megaproject als basisgegeven. Het wordt geëist door de economie. Praat erover mee hoe je daarbinnen zo goed - maar vooral zo kwaad - als het gaat wat plaats kunt inruimen voor belangen van omwonenden. Maar eigenlijk moeten we gewoon leren een beetje op te schuiven.

EEN GHETTO VOOR STILTE EN EIGENWAARDE

Je hoort het al bij Eurlings. Hij is verheugd over de schoon schijnende steun van omwonenden. Hij zal ze belonen. Hij wil innovatief onderzoek betalen naar middelen om begrensde ruimtes te produceren met stlte voor die brave geluidsbeleving-gevoelige burger. Dat in plaats van dat hij grenzen stelt aan de schade aan het welzijn van het algemeen, die veroorzaakt wordt door industrieel geluid.
Ja, acties als van Fukke en Alders, en de naïviteit van 'begrijpende' meebeslissers willen de burger terugdringen binnen middeleeuwse ghetto's voor gecontroleerd beleven van stilte en van eigenwaarde.


Geplaatst door leo uit de Kwakel

** het is toch: "Fokke en Sukke..." ?

Geplaatst door Bob uit Limmen

Een correctie op dit bericht is noodzakelijk.
De journalist, Dhr. Vuyk, die op uitnodiging van het bestuur aanwezig was op de Algemene Leden Vergadering geeft geen goede weergave van wat er heeft plaatsgevonden. In de laatste alinea wordt gesuggereerd dat er meningverschillen over de unanimiteit zou zijn geweest over het 2x2 en 2x1 vliegen. Ik kan u verzekeren dat dit onderwerp over unanimiteit helemaal niet ter sprake is geweest op de ALV. Wel heeft de heer Vuyk na afloop van de ALV staan praten met een vertegenwoordiger van de IJmond. Wat deze tegenover de heer Vuyk heeft verklaard is geheel voor eigen rekening en is op geen enkele manier tijdens de ALV ter sprake gekomen.

Meneer Vuyk, hierbij verzoek ik u zich aan de feiten te houden en geen stemmingmakerij te maken!