Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Aarden wallen en glaspyramides tegen grondlawaai Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1022 
|
 Telegraaf 
Aarden wallen en glaspyramides tegen grondlawaai Schiphol

HOOFDDORP - Om de overlast van startende vliegtuigen op de Polderbaan te verminderen, komen er ten noorden van Hoofddorp aarden wallen en glazen pyramidevormige gebouwen. Dat hebben de gemeente Haarlemmermeer, luchthaven Schiphol en inwoners van Hoofddorp maandagavond in het raadhuis in Hoofddorp bekendgemaakt.

De Polderbaan veroorzaakt sinds de ingebruikname in 2003 veel overlast in vooral Hoofddorp-Noord en Vijfhuizen. Dit zogeheten grondlawaai blijft volgens de huidige wetgeving buiten de berekeningen voor geluidsoverlast van Schiphol. Betrokken bewoners, gemeente en Schiphol hebben afgelopen jaar oplossingen bedacht om iets tegen die overlast te doen.

De drie partijen denken met de maatregelen het geluid met tien decibel te reduceren. Uit eerdere metingen is gebleken dat de toestellen grondlawaai tot maximaal negentig decibel veroorzaakt. Het project moet over 2,5 jaar klaar zijn en omvat een oppervlakte van zestig hectare agrarische grond. De totale kosten zijn nog niet bekend.

Schiphol is eigenaar van de grond. De luchthaven heeft aangegeven de kosten van het project te willen betalen, maar volgens directeur Ad Rutten kan winst worden gemaakt door allerlei milieuvriendelijke technieken toe te passen. In de glazen pyramides kunnen bovendien bedrijven worden gevestigd. „Je moet als Schiphol ook je nek durven uitsteken”, aldus Rutten. Bewoners uit Hoofddorp-Noord toonden zich maandagavond optimistisch over de plannen.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav uit NULL

VOORBEELDIG

In de gemeente Haalemmermeer (Hoofddorp) is een overeenkomst bereikt tussen vier partijen: Omwonenden, Schiphol, CROS en Gemeente. Gezamenlijk zal men streven tot het uitvoeren van een concreet, welomschreven en innovatief plan, dat het grondgeluid in Hoofddorp Noord, veroorzaakt door van de Polderbaan startende vliegtuigen moet verminderen met meer dan 10 dB. Pas dan wordt de grens waarop dit geluid niet meer irriterend is bereikt. Details worden ongetwijfeld snel bekend

Dit is een voorbeeld van hoe het moet kunnen.
Zelfs Schiphol was voelbaar enthousiast. Dat sprak vanzelf omdat het een goede verhouding met de omwonenden was ontstaan. Maar er is, ook voor Schiphol nog meer rede voor:

EEN PRINCIPIËLE AANPAK DOOR SCHIPHOL

Het bijzondere is dat het niet in de wet verankerde maar wel door omwonenden ervaren probleem van grondgeluid door Schiphol's 'havenmeester' (Heer Rutten) als een werkelijk, goed herkenbaar en concreet gegeven is erkend, waarvoor tot nog toe in de huidige wetgeving geen regeling of zorg bestaat, maar dat het dient aan te pakken.
.
Door die erkenning ontstaat de mogelijkheid voor een heldere opdracht tot wetenschappelijke onderzoek door deskundigen van niveau.

LEIDT TOT PRAKTISCHE BESUITEN

Dit leidt weer tot een vertrouwenwekkend, praktische en ter zake doend, concreet voorstel voor maatregelen en een navenant besluit dit voorstel in samenwerking uit te voeren (Schiphol, Gemeete Aalsmeer, Omwonenden en CROS). De zaak moet duidelijk zijn op 09-09-2009!

De manier waarop Schiphol hierin deelneemt wordt gekarakteriseerd door innovatief inzicht en een kwaliteit van zorg die zowel politiek als internationaal als voorbeeldig en rechtvaardig, en dus betrouwbaar genoemd mag worden.

GROTE VERDIENSTE VAN BEWONERS

De verdienste daarvoor ligt ook bijzonder bij het uithoudingsvermogen, de volhardendheid van de bewonersvereniging van Hoofddorp, die van meet af uitging van het beginsel dat je als je dat klaar speelt met behoud van wederzijds respect en werkelijkheidszin, dat je dan meer bereikt dan met vijandsbeelden en handigheidjes.

EEN GOED BEGIN DOET GOED VOLGEN?

Dit probleem was plaatselijk: Polderbaan, starters en Hoofddorp. Het is duidelijk dat de overlast niet door stertende, maar door dalende vliegtuigen veroorzaakt en over een veel groter gebied veroorzaakt en op grotere afstand van Schiphol: dat dit ook een ernstig en werkelijk probleem is, dat door de huidige wetgeving op geen enkele wijze wordt herkend en dat geen voorwerp van zorg is.

NU IS DE BEURT AAN DE VERKEERSLEIDING

In dit geval is het de verantwoording van Overheid, LVNL en KDC om te komen tot erkenning, definitie en onderzoek.
Pas dat biedt voorwaarden om originele en innovatieve praktisch uitvoerbare voorstellen te verwerkelijken waarmee de luchtverkeersleiding zijn verantwoordelijkheid voor veilig en aanvaardbaar luchtverkeer kan waar maken. Als de Luchtverkeersleiding op zijn terrein realiseert wat Schiphol blijkt te kunnen op het hare, dan komen we verder.

Geplaatst door Gerard uit NULL

klein verschil: aarden wallen kosten geen capaciteit en glazen piramiden leveren kennelijk zelfs geld op als je ze verhuurt.

Geluidshinder alhier kan je alleen aanpakken door piekcapaciteitsvermindering toe te staan waardoor er hindervriendlijker gevlogen kan worden. Dat is al heel lang duidelijk, zelfs al vóór het grondlawaaiprobleem op de kaart stond. En dáárover praten, da's heel andere koek. Vergelijk geen appels met peren. De randvoorwaarden zijn volstrekt anders.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Het is op zijn minst opvallend dat het debacle Polderbaan wordt ingevuld precies zoals de familie Poot al veel eerder voorspelde. Die Kolderbaan is aan alle kanten mislukt en het ligt uitermate voor de hand dat dit van te voren bekend was. Rekenfoutjes, versneld divergeren, toename capaciteit, toename overlast. Allemaal van te voren bekend geweest, je maakt mij niet wijs dat er zo met miljoenen wordt gesmeten.

En nu, 'als geste naar de omwonenden', zet Schiphol landbouwgrond om in bouwgrond…

Waar verdiende Schiphol ook alweer geld mee?

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

KENMERKENDE REACTIE?

Laten we niet hopen dat Uw reacties kenmerkend zijn. Hier blijkt weer hoe moeilijk de problemen van anderen te begrijpen zijn.
De hinder door grondgeluid ontstaat door de grote energieinhoud van de geluidgolven die bij starten worden geproduceerd. Het gaat hier in tegenstelling tot de dBA-Lden, die géén maat is voor ervaren geluid, om een direct waarneembaar intensief geluid, dat van de startbaan naar achteren wordt voortgeplant en door NoordOostenwind wordt versterkt.

Die oplossing die is gevonden verstrooit het geluid in de ruimte, vooral naar boven. Het verplaatst het geluid niet naar anderen. De meer dan 10 dBC (niet dBA) reductie brengt het beneden een grens waarboven de golven irriteren.
Het geluid kan ook woningen beschadigen en lijkt voor wie het horen nog het maaste op het aanhoudendgerommel dat je bij een aardbeving kunt waarnemen. De hinder wordt zeer en zeer veel minder.

Het is gemakkelijk om de zaak met woorden te kleineren. Mijn voorstel is om de bewonervereniging ter plaatse, of de gemeente Haarlemmermeer, te vragen het resultaat hier toe te lichten.

Het is waar dat geen van de platforms bij de presentatie aanwezig was. Het is ook waar dat geen andere plaats, zelfs niet Vijfhuizen, geen direct voor zullen hebben van wat hier gebeurt.
Dat men indirect hier grote winst uit zal kunnen halen ik hierboven duidelijk genoeg geformuleerd.
Een huisregel van deze site is, dacht ik, respect voor anderen niet te verliezen ten behoeve van eigen mening.

Geplaatst door leo uit de kwakel

** Het is even de vraag of die 10dBC onder alle omstandigheden en voor het gehele getroffen gebied in Hoofddorp gehaald wordt en of dat voldoende is om onder de irritatiegrens uit te komen.
Maar er gebeurt tenminste wat !

Geplaatst door Olav uit NULL

Leo:

JA, ER GEBEURT TENMINSTE WAT!

Méér dan 10 dB(C) vermindering op uiterlijk 09-09-2009, is wat tussen de 4 partijen is overeengekomen!

De schriftelijke erkenning, dat de luchtvaart ook verantwoordelijk is voor een nog niet in de wet gedefineerde vorm van geluidsoverlast, is een tweede, niet minder belangrijke gebeurtenis.

Geplaatst door Olav uit NULL

Hieraan wil ik graag het volgende toevoegen:

Het is belangrijk te streven naar helderheid en niet naar handigheid.
Dat is de grote winst van vandaag.
Men heeft nu erkend dat je uit kunt gaan van het blijvende beginsel van verantwoordelijkheid voor ook niet wettelijk vastgelegde geluidsoverlast, wat iets anders is dan vasthouden aan van nature altijd verouderende wetsartikelen.

Een van de taken van een website als deze is met de lezers zoeken uit te vinden waar het om gaat. Ik denk dat we met zijn allen daarachter staan.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Het puntje bij het paaltje:
Na bijna 4 jaar besluit Schiphol dat de aardbevingsgeluiden in Hoofddorp gedempt moeten worden. Na slechts 4 jaar begint Schiphol de grond rond de Polderbaan uit te nutten. Hoeveel jaar nog voordat er een tweede terminal bij de Polderbaan wordt gebouwd onder het mom dat dat zo goed is voor het milieu?

Met alle respect voor de schrijvers hierboven: er gebeurt helemaal niets tenzij er financieel belang te halen is door de luchtvaartsector. Daarom is het in mijn optiek zo van belang dat het nu eindelijk eens inzichtelijk wordt gemaakt dat een (relatief) schoon milieu wel degelijk economische waarde heeft.


Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Nou Olav. Aan de ene kant heb je het over dat het moeilijk is de problemen van anderen te begrijpen en er vlak voor vertel je dat de problemen verder weg door landend verkeer wordt veroorzaakt. Nou, dan had je de afgelopen 7 dagen eens echt in de IJmond (kilometertje of 5 ten zuiden van Castricum) moeten wezen. Uren lang elke anderhalve minuut een minuut lang gebulder. Vol gas startende 747's op 1100 meter hoogte. Tot 11 uur 's avonds spitstijd. En dan nog losse exemplaren tot half een 's nachts en een paar rond 3 uur en om 5 uur is het weer spits. Castricum is volgens mij in deze dagen een rustoord. Zouden Iraakse gevangenen dit moeten ondergaan dan hadden de kranten volgestaan over MARTEL praktijken.

Geplaatst door Olav uit NULL

Dag Willem,

KLOPT

Klopt helemaal. Castricum was even een rustoord. Ik begrijp heel goed dat de IJmond vaak dubbel gepakt wordt. Dat is op meer plaatsen het geval, heel veel zelfs.
Overigens, IJmond mag dan officieel niet een gebied op afstand zijn, en in de 20 Ke-zone vallen. Dat was dan vroeger, het was 'buitengebied', maar niet 'verder afgelegen gebied'. Het laatste is een nieuw, vaag begrip uit het regeeraccoord. Of dat laatste soort onderscheid nog wel zin is terecht een vraag.

WAT DAN WEL?

Feitelijk is het hinderpatroon op afstand van Schiphol zo variabel, dat iedere vaste regelgeving of wetgeving daar vast moet lopen. Vandaar mijn opmerking dat wanneer Schiphol lokaal zijn verantwoording kan nemen, dat dan ook de Verkeersleiding zijn verantwoordelijkheid moet willen nemen voor het luchtverkeer daarbuiten.

HET TRIAS VAN VERKEERSLEIDING

De verkeersleiding zou uit moeten willen gaan van één vaste werkelijkheid: Verantwoordelijk zijn voor drie taken: Bereikbaarheid, Veiligheid en Bewoonbaarheid.

Een hele klus, want dat laatste hebben ze nog niet eens officieel erkend en de wetenschap over hoe je dat in waarnemen en dagelijks loodsen moet vertalen (KDC) is nog niet bestaand.

OVERHEID

Dus het probleem willen erkennen, definieren, en er aan gaan staan. Overheid geef ze de opdracht.

Geplaatst door Olav uit NULL

Beste R.Aalegeiz,

De harde werkelijkheid is dat aandeelhouders de bedrijfvoerders afrekenen op de gemaakte winst. Ook de werken aan het grondgeluid kunnen alleen uitgevoerd worden wanneer dat binnen een economisch plaatje past. Het is juist daarom bijzonder wanneer er nu eens iets wordt ondernomen dat niet op grond van de wetgeving of uit economisch belang was verplicht.

In werkelijkheid zeg je niets anders dan ik ook: dat was een eerste stap, maar daarmee zijn we er nog niet.

Het is een beetje flauw om te beweren dat die paar kassen helpen om het geheel winstgevend te maken. Ook nu werken er landbouwers.
De eindverantwoordelijkheid ligt bij de toeziende en wetgevende overheid. (MER, Wetten en Opdrachten, beide controleerbaar).
Ik denk dat het nieuwe kabinet wel iets wil doen aan de door jou en ons allen opgeworpen problemen. Minister Cramer wil op acht onderwerpen van VROM deze kabinetsperiode 'het verschil' maken. Dat zijn onder meer klimaat en energie, duurzame producten, 'Mooi Nederland' en de lokale leefomgeving.

Elke lange reis begint met een enkele stap.

Langer dan de Polderbaan bestaat zijn we met zijn allen op deze site in het geweer voor al deze zaken. Maar een goed beginsel is te kunnen erkennen waar dingen goed gaan en afkeuren waar niet,
helder zijn over je bedoelingen,
met pragmatische en uitvoerbare doelstellingen.

Je zegt dus niets anders dan ik hier ook heb gezegd, maar ik lichtte concrete feiten uit. Dat was een eerste stap, maar ik als we nog (lang) niet zijn waar we wezen moeten moeten we concreet en vooral helder en pragmatisch bedenken hoe verder.
Deze stap was een echte stap. Al is het effect op hinder plaatselijk, het uitgangspunt was iets om over naar huis te schrijven. Vandaar...

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Het grootste deel van de IJmond valt buiten de 20 KE, zo ook waar ik woon. Ze hebben het zeer voordelig voor Schiphol gemakshalve maar om het Noordzeekanaal getrokken. Uit het feit dat er in een smalle streep gevlogen wordt kun je niet de conclusie trekken dat de overlast tot die streep beperkt is. Startende vliegtuigen hebben een vele kilometers breed en tientallen kilometers lang geluidsspoor. En dat komt ook in die 20 KE lijn niet tot uiting. We worden zwaar belazerd met die op Decibel gebaseerde berekeningen. Een Decibel is een energiemaat en heeft niets te maken met wat een mens hoort. Hoe is het mogelijk dat als je op een viaduct 5 meter boven de A9 staat je vliegtuigen die 65 DB genereren boven het verkeersgeluid uit hoort? De verklaring is simpel, maar ze willen er niet aan. Ook Eversdijk met zijn deskundigen niet. Misschien kan je het ze niet kwalijk nemen omdat dat ze nu juist niet gevraagd is. Waarom niet?

Geplaatst door Olav uit NULL

W. Waar is de klepel?

Geplaatst door Faas uit Zaandam

Iemand wordt in het ooitje genomen. Ik dacht dat ik het niet was.

Geplaatst door Dr. Krokowski uit Berghof

Raadseltje:

Wat is de prijs van gin in het Swingcafe?

Wie dit oplost is een stuk wijzer en kan de ware toedracht van bestuurlijke onmacht achterhalen.
Even puzzelen maar!

Geplaatst door Paul uit Almere

Nou, nou. Dr K. ik zou maar eens met Olie Bommel gaan praten. Die houdt ook van praatjes voor de vaak.

Geplaatst door Paul uit IJmuiden

Zoals ieder farao, zorgt ook Cerfontaine voor zijn graftombe. Ook voor zijn belangrijke discipelen worden glazen graftomben gemaakt. Daarnaast wordt ter verering van farao Cerfontaine een museum gebouwd. Reeds bij leven van farao Cerfontaine zal zijn eega Pia met gepaste onderdanige eerbied de rondleiding van het volk verzorgen.

Dit wordt een rage. I.p.v een portret aan een of andere wand krijgt de toekomstige notabele zo'n glazen piramide als laatste rustplaats?
Ook iets voor de nouveau riche en de partijadel.
Cerfontaine heeft wel wat ingang gezet, dat zijn weerga niet kent. Terecht dat hij opgebaard in zijn glazenkist zal worden geëerd.
Met het vliegtuig naar de Piramiden van Schiphol om de heerlijkheid in al zijn schoonheid te aanbidden.
Effe iets anders dan het St. Pietersplein, de Klaargmuur of Mekka. Dit wordt de laatste rustplaats, het walhalla van de dementerende jetset, de komende millenia bezocht door Piramide-kenners.

Ave, amen, wat het ook moge zijn.