Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Aanvliegroute Lelystad Airport over Genemuiden

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 901 
|
 zwartewater krant.nl 
Aanvliegroute Lelystad Airport over Genemuiden

Tijdens de raadsvergadering van 19 december jl. heeft burgemeester Bilder kort stilgestaan bij de ontwikkelingen rondom Lelystad Airport. De uitbreiding van de luchthaven kan voor Zwartewaterland gevolgen hebben, omdat één van de routescenario’s in de plannen uitgaat van vluchten over gemeentelijk grondgebied. Het gaat om een aanvliegroute richting Lelystad Airport waarbij vliegtuigen langs de woonkern Genemuiden de landing inzetten.
Hoeveel vluchten er zijn te verwachten en of de vliegtuigen geluidhinder veroorzaken is nog niet bekend.

Op 13 en 15 januari a.s. organiseert het ministerie van Infrastructuur en Milieu een informatiebijeenkomst over de uitbreiding van luchthaven Lelystad. Ook de inwoners van de gemeente Zwartewaterland worden hiervoor uitgenodigd.
De bijeenkomst op 13 januari a.s. vindt plaats om 20.30 uur in Hotel Dennenhoeve, Elspeterweg 14 in Nunspeet; De bijeenkomst op 15 januari a.s. vindt plaats om 20.30 uur in Theater Agora, Agorabaan 12 in Lelystad.

Burgemeester Bilder merkt op dat de gemeente op geen enkele wijze vanuit het ministerie is geïnformeerd over de plannen. Het college heeft daarom richting het ministerie haar ongenoegen uitgesproken over de gang van zaken. Tevens wenst het college opheldering over het routescenario en de mogelijke gevolgen voor de gemeente. Nadere informatie over de ontwikkelingen rondom de uitbreiding van luchthaven Lelystad wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website (www.zwartewaterland.nl) of via de website: www.alderstafel.nl


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

" en of de vliegtuigen geluidhinder veroorzaken is nog niet bekend. "

Zelfs een kleuter weet dat een vliegtuig geluidshinder produceert dat er niet om liegt. Hier wordt ten onrechte gesteld dat een route die niet direct boven een woonkern ligt, geen of nauwelijks hinder genereert.
Uit ervaring weet ik inmiddels wel dat een route die 'naast (of langs)' een woonkern ligt, een behoorlijke hinder oplevert.
Stille vliegtuigen bestaan gewoon (nog) niet!
Den Haag interesseert het geen ene malle moer dat er nog meer mensen dag en nacht in de herrie / vervuiling en onveiligheid komen te zitten. Mensen: het is de hoogste tijd om ons onafhankelijk te verklaren van dat gespuis in Den Haag. Want Nederland begint onleefbaar te worden door al die vliegvelden!

Geplaatst door A. Boeing uit Hoofddorp

Een vliegtuig veroorzaakt geluidhinder in een corridor van vele, vele kilometers breed, enigszins afhankelijk van weer en terrein (en toestel natuurlijk). In Hoofddorp West is startend verkeer van de Kaagbaan te horen vanaf het moment dat het boven de bebouwing uitkomt, zeker 5 kilometer oostelijker ook als het toestel afbuigt naar het oosten. In Haarlem-West (Kinderhuissingel e.o.) is startend verkeer van de Polderbaan te horen terwijl dat gewoon in noordelijke richting gaat. Dus....weest gewaarschuwd en laat je niet net zo in de luren leggen als gemeenten rond Schiphol!

Geplaatst door John Damen uit NULL

De vlieger dan had je er niet moeten gaan wonen gaat dus allang niet meer op....

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

@John Damen.
Dat is een terechte opmerking.
Lang geleden toen de luchtvaart nog iets was voor de mensen met poen, ging de stelling " moet je er maar niet gaan wonen " inderdaad op. Nu de luchtvaart voor iedereen bereikbaar is, geldt het omgekeerde. De luchtvaart is naar de mensen toegekomen, dus de (exorbinante) uitbreiding van i.d.g. Schiphol en alle andere vliegvelden in dit kleine land. Bovendien zijn de regels in dit land zodanig dat de sector vrij spel heeft en de inwoners het gelag betalen. Dat is een omgekeerde wereld. De politiek heeft in deze een zeer grote rol, maar heeft maling aan het volk zoals we inmiddels allemaal wel weten.