Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Aantrekkelijkheid Randstad tanende

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 679 
|
 Staatscourant 
Aantrekkelijkheid Randstad tanende

Er moet meer bestuurlijke kracht en betere sturing komen om de aantrekkelijkheid van de Randstad te garanderen. Dat is de conclusie die burgers en andere experts hebben getrokken na een week discussiëren.

Zo zijn er grote zorgen over de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de Randstad in 2040. Ook de bereikbaarheid en het openbaar vervoer in deze regio zijn belangrijke zorgpunten die werden uitgesproken op de zogeheten Week van de Dialoog, die minister Cramer van Ruimte en Milieu vandaag afsloot.

Aan de “Randstadtafels” voor professionals werd verder duidelijk dat het “oude” beeld van de Randstad niet langer voldoet. De opgaven op het gebied van klimaat, natuur en water, zo klonk het onder de deelnemers, ‘vragen om een andere aanpak in verschillende delen van de Randstad’.

Dat er vooral in het Groene Hart meer ruimte voor water nodig is, is wel duidelijk. ‘Dat biedt kansen voor recreatie, hooggelegen wegen die ook dienst kunnen doen als waterkering, en voor nieuwe innovatieve woonvormen zoals drijvende huizen’, luidt de aanbeveling.

Tegelijkertijd moet vooral op de schaal van de stedelijke regio’s worden gewerkt aan een aantrekkelijker woon-, werk- en leefklimaat. Daarnaast vragen burgers aandacht voor de kennisinfrastructuur en de kwaliteit van het hoger onderwijs en de kennisinstellingen in de Randstad.

Een beter openbaar vervoer in combinatie met intensieve verstedelijking in de steden van de Randstad is door de experts nadrukkelijk geagendeerd voor de lánge termijn. Het kan in dit kader verder aantrekkelijk zijn de optie van een eiland in zee voor de luchtvaart open te houden, vanwege de vermindering van de milieu- en geluidshinder.

Burgers zijn overigens niet bang voor klimaatbestendigheid van de Randstad. Zij vertrouwen op de Nederlandse expertise op het gebied van waterhuishouding en de deltawerken om de veiligheid ook voor de lange termijn te kunnen garanderen.

De resultaten van de dialoog, die mede is georganiseerd door de Publieke Zaak en het Nirov, zullen worden gebruikt voor het opstellen van de langetermijnvisie Randstad 2040. Datzelfde geldt voor verwachte adviezen van onder meer de SER, VROM-raad, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de Raad Landelijk Gebied.

De visie Randstad 2040 wordt naar verwachting rond de zomer aan de Tweede Kamer aangeboden.


Reacties op dit bericht