Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Aantal klachten over vliegverkeer daalt

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 812 
|
 rtvnh.nl 
Aantal klachten over vliegverkeer daalt

SCHIPHOL Bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) zijn in 2012 minder meldingen over hinder door vliegverkeer binnengekomen dan in het jaar ervoor.
Bijna 5300 mensen dienden één of meerdere klachten in en dat is 2,5 procent minder dan in 2011.

Een van de redenen voor deze daling is het feit dat de veelgebruikte Kaagbaan in 2011 drie weken buiten gebruik was vanwege groot onderhoud. Hierdoor moest meer gebruik gemaakt worden van andere, minder vaak gebruikte banen. Dit zorgde toen voor veel extra melders en meldingen uit Aalsmeer en omgeving.

Evenals voorgaande jaren tekende een kleine groep mensen voor een groot deel van het totaal aantal meldingen. Deze zogenoemde ‘veelmelders’, 33 personen die ieder meer dan 500 meldingen indienden, zijn verantwoordelijk voor 59,3% van alle meldingen.

Meldingen in de zomer
De meeste meldingen zijn in de (drukke) zomermaanden juli en augustus ingediend; en dan gaat het met name over vluchten tussen 21.00 en 22.00 uur. Dit komt vooral door starts van Boeing 747-vliegtuigen via de Spijkerboorroute van de Kaagbaan.

Amsterdam, Amstelveen en Hoofddorp waren net als het jaar ervoor de plaatsen waar de meeste melders wonen. In Amsterdam en Hoofddorp nam het aantal melders af, in Amstelveen nam het juist toe. Het aantal mensen dat meldingen indient vanuit de wijk Floriande in Hoofddorp is in 2012 afgenomen, nadat dit in voorgaande jaren vooral vanwege experimenten met het vliegen van een vaste bochtstraal op de zogenoemde Spijkerboorroute steeds was gestegen;

De Jaarrapportage 2012 van Bas is in te zien op www.bezoekbas.nl


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jaap de Groot uit Bussum

En daarom blijf ik de aanbeveling op deze site onder de tab "Hinder" om niet bij BAS te klagen onverstandig vinden....

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering.Onder.Schipholbeleid.

Er zijn natuurlijk wel een aantal logische verklaringen voor het feit dat de sector met cijfers naar buiten komt, waarin de klachtenreeks wederom 'afgenomen' is.

Doet de sector het dan beter dan voorgaande jaren? Mijn inziens niet. Het aantal vliegbewegingen neemt nog steeds toe en de hieraan gerelateerde overlast dus ook.
Anders zouden er alleen nog stille vliegtuigen rondvliegen en dat is zeker niet het geval.

Mijn inziens is de manier waarop men de sector kan benaderen om haar verantwoordelijkheden te nemen, alleen maar lastiger geworden.

Periode-klachten worden als 1 klacht gezien.
Het is best wel omslachtig en tijdrovend om iedere keer een aparte klacht in te dienen.
Een hele belangrijke reden om geen klachten meer in te dienen, kan zijn dat de sector haar eigen vlees keurt.

Vervolgens worden mensen benaderd die klachten indienen om een vragenlijst in te vullen. 1 van de vragen was bijvoorbeeld of u een positieve verwachting had over de sector en de daarbij gerelateerde overlast.
Ik denk dat er vrijwel geen verbetering zal optreden de komende jaren, er veranderd toch niets. Zijn er meerdere mensen die deze verwachting hebben, dan zal het geen stimulans zijn om klachten in te dienen, lijkt me. Maar ik doe het wel.
Anders zijn we echt helemaal elk contact kwijt.


Geplaatst door A. Boeing uit Hoofddorp

Het indienen van klachten bij BAS is naar mijn overtuiging een weinig zinvolle bezigheid. Stijgt het aantal klachten dan krijgt de wind, baanonderhoud, IJslandse vulkaanas de schuld, daalt het dan heeft de sector goed zijn best gedaan. Ik klaag niet bij BAS, ik leg ze per gewone mail concrete vragen voor: "waarom zit dit toestel hier en zo laag" "waarom wordt baan A gebruikt terwijl de windrichting B rechtvaardigt" "van wie is dat kleine herrietoestel" "waarom vliegt u niet over maar rond Heemstede" afijn, concrete vragen. Daar komt antwoord op, soms duurt het even en lang niet altijd is het antwoord bevredigend maar ik kan er wel wat mee, nu of later. En natuurlijk worden die opmerkingen als klacht geregistreerd (dat zegt BAS tenminste) maar dat interesseert me weinig.

Geplaatst door Jaap de Groot uit Bussum

Ik klaag (nog) wel regelmatig bij BAS, maar ik heb niet de illusie dat de luchtvaartsector zich daar iets van aan trekt. Klagen of niet klagen, ik vind het een dilemma. Als niemand zou klagen zou de politiek kunnen denken dat er niets aan de hand is. Maar als je eenmaal met klagen begonnen bent, moet je blijven klagen, want anders loopt het aantal klachten terug en denkt de politiek dat de luchtvaart op de goede weg is. Misschien is BAS wel in het leven geroepen in de hoop dat mensen het klagen moe worden, zodat men jaar op jaar met dalende cijfers kan komen, wat de luchtvaartsector meteen zal gebruiken om zichzelf op de borst te kloppen. Feit is wel dat BAS niet om stijgende cijfers heen zou kunnen; die moet men tonen. Men kan er wel mooie verhalen bijschrijven. Voorlopig blijf ik daarom op het standpunt dat je toch maar beter je ongenoegen kenbaar kunt blijven maken. En dat een periodeklacht van een half uur net zo zwaar telt als een van 24 uur, is mij bekend. Maar als je elke dag last heb en één klacht indient, zijn het er op jaarbasis toch al snel meer dan 300. Dan ben je nog geen veelklager (500 meldingen of meer) die uit de statistieken wordt geweerd. Ook is het belangrijk dat veel mensen klagen. Als het aantal mensen dat klaagt afneemt, kan BAS suggereren dat de mensen die nog wel klagen "zeurpieten" zijn.
Kortom: ik blijf de oproep op deze site om niet meer te klagen onverstandig vinden. De media melden wel dat het aantal klachten daalt, maar niet dat op deze site ergens verscholen staat dat de hinder niet is afgenomen.

Geplaatst door gerard uit NULL

Ik ben geen klager, dus ik klaag nooit. Ik meld wel weleens hinder. Klagers worden door de massa niet serieus genomen, het zijn immers klagers.

Geplaatst door j.h.griese uit Amstelveen

@Jaap de Groot, geheel met je eens Doorgaan met klachten melden! Dan blijft de statistiek tenminste de werkelijkheid benaderen! De voorloper van CROS , het vroegere CGS,gaf al eens een boekje uit: KLAAG MOE . Ja toen al !