Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Aantal klachten nog steeds schrikbarend hoog, inmiddels 1.687.187 klachten na de opening van de Pold

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 1383 
|
 PVA 
Aantal klachten nog steeds schrikbarend hoog, inmiddels 1.687.187 klachten na de opening van de Pold

Het Platform Vliegoverlast Amsterdam heeft de nieuwe gegevens van CROS samengevoegd met de cijfers vanaf 2002.

Als de CROS zegt dat het aantal klachten ten opzichte van vorig jaar is afgenomen dan klopt dat.

Als het kabinet in het nieuws brengt dat de “geluidsoverlast Schiphol behoorlijk is afgenomen” (NOS-journaal: Kabinet:// geluidsoverlast Schiphol behoorlijk afgenomen) dan klopt dat volgens de definitie van het Kabinet. Schultz: 90.000 ernstig gehinderden in 1990 tegen 20.000 nu met groeiruimte tot 45.000. Dus een gigantische verbetering.
Dit is waar volgens de benauwde definitie van het kabinet: alleen bewoners van huizen van voor 1990 binnen de oude contour tellen mee.  Inmiddels zijn er veel huizen bijgebouwd, zijn er huizen gesloopt,  en is Schiphol met de Polderbaan elders gaan vliegen. Dat telt niet mee. Zo rekent het kabinet zich dus rijk…

Echter, als het kabinet zou zeggen dat het aantal klachten vergeleken met 2002 nog steeds schrikbarend hoog is, dan klopt dat ook. Net zoals het klopt dat het aantal nachtklachten sinds 2002 meer dan verviervoudigde, op dat niveau is blijven hangen, en in die 4 jaar alleen maar is gestegen.
Evaluatie van vier jaar Schiphol: 1.849.319 klachten. Bijna 1,7 miljoen daarvan zijn van na de opening van de Polderbaan medio 2003… (maart 2003 t/m dec 2005)

Een klachtenpiek heeft één groot nadeel: als de piek daarna iets afneemt, dan is er volgens de sector ineens sprake van een afname, dus ‘het gaat goed’.  Het beleid heeft dan ineens wel gewerkt, de klachten verminderen, dit wordt met een grote smile fier rondgebazuind op televisie en radio.

Onderstaand het overzicht. Het is een ernstige zaak dat hierover in het eindrapport van de evaluatie op geen enkele wijze wordt gesproken.

Heeft u in de evaluatierapporten wél een melding gevonden van het absurde hoge aantal klachten? Laat het even weten….

Is het niet zo dat de evaluatie van het Schipholbeleid betrekking heeft op de periode 2003-2005? In onderstaande grafieken vindt u de essentiele gegevens. Het is een schande dat deze informatie is blijven liggen.

Conclusie: wat de klachten van omwonenden betreft is het Schipholbeleid gedurende 2003-2005 volledig mislukt.

Download het gehele artikel 'Aantal klachten nog steeds schrikbarend hoog, inmiddels 1.687.187 klachten na de opening van de Pold'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Ton uit NULL

U klaagt ?
Mag ik raden?
U bent een hoog opgeleide oudere, geluidgevoelig en met een negatieve houding t.o.v. Schiphol en de overheid. (zie blz 63 in "Schiphol beleefd door omwonenden)
U bent heel goed vergelijkbaar met de klagers over hondenpoep en paardenstront. Dat zijn ongetwijfeld hoog opgeleide ouderen, reuk- en slipgevoelig en met een negatieve houding t.o.v. huisdieren en maneges.
En goed vergelijkbaar met de klagers in de vliegtuigen over kleffe broodjes, niet-gekoelde dranken, vertragingen en te krappe zitplaatsen en verdwenen koffers.
Dan bent U waarschijnlijk een hoog opgeleide oudere , rot in z'n vel zittend en met een negatieve houding t.o.v. de dienstverlening in vliegtuigen.
Zo heb je ook vergelijkbare klagers over drugsverslaafden, gillende trams, hoesters en proesters, herrie schoppende buren, gemotoriseerde bestuurbare speelgoedautootjes, door rood rijders,klagers, te hoge prijzen in de horeca, misdadigers, enz..
De rest mag U zelf verzinnen. Volgens de schipholgroep zit het allemaal tussen de oren. Licht of zwaar gestoord. In Nederland moet je je lastige mond houden. Terug naar 1900.
In Europa praat men al over het plaatsen van een hek om Nederland met borden erop: "gevaarlijk klagende bevolking".
Hopenlijk maken ze er dan een kooi van door er ook stevig gaas over heen te spannen. Dan kunnen er tenminste geen vliegtuigen meer in of uit.
Lekker rustig sprak die hoog opgeleide oudere met gevoel.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Het meest verbijsterende is

[1] Dat de staatssecretaris onmiddellijk na samenstelling van het rapport haar oordeel al klaar heeft in de vorm van enkele one-liners en de indruk geeft dat zij haar eindoordeel daar aan zal gaat ophangen.
[2] Hetzelfde geldt voor de officiële presentatie van de conclusies van de evaluatie aan de bewoners door enkele ambtenaren uit de ministeries, terwijl de teksten die door de verschillende groepen werden samengesteld zijn samengevat in enkele niets zeggende kreten. Alsof daarmee recht wordt gedaan aan de vele uren en dagen studie en het langdurig overleg dat aan het ingediende materiaal ten grondslag ligt.
[3] Er is geen enkele onafhankelijke wetenschappelijke studie verschenen over het verschijnsel klachten in relatie tussen vliegroutes en baangebruik.
[4] Er bestaat geen enkel uitgebreide Nederlandse studie dat een kritische overzicht geeft van de geschiedenis en waarde van methodieken gebruikt bij het beoordelen van geluidshinder en van de validiteit van de beslissing de gebruikte protocollen zo toe te passen bij de beoordeling van de toestand in luchtvaartgebieden zoals nu geschiedt.
De enige kritiek die ik heb gehoord is er een op het TVG. Dat rechtvaardigt de verdenking dat het komt omdat deze begrenzing de groei van het aantal vliegbewegingen het spoedigste in de weg ligt.

Zo laadt de overheid de sterke verdenking op zich dat het moment van de evaluatie slechts gebruikt als een poging de ontstane onrust te pacificeren, in een poging het moment van de noodzaak tot definitieve verantwoordelijkheid en zedelijke moed voor zich uit te schuiven.
Elke bestuurder, ook de bestuurder die geen mogelijkheden ziet om nu effectief in te grijpen, moet groot zijn. Zo iemand is allereerst groot door de erkenning dat er een probleem is dat hij nog niet geheel doorziet en door de bereidheid de van hem te verwachten aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid waar te nemen. Zo iemand zal orde op zaken stellen, en allerwegen begrip ontvangen voor het feit dat hij of zij niet in staat is om een twee drie de ideale oplossing uit de hoed te toveren.

Geen bestuurder zal er trots op zijn de gemakkelijke weg te kiezen en zijn problemen af te schuiven op de mensen die van hem afhankelijk zijn,
dat geldt niet alleen voor minister president en staatssecretaris maar ook voor fractievoorzitters en kamerleden.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Olav, Prima verwoord! Eris een concept brief gereed die morgen uit gaat aan de Comm Derksen, waarin ook alles waar jij overspreekt aan de orde komt. Ook geeft de Com. Derksen ons nog een mogelijkheid 7 maart te komen praten.
Nog steeds dus mogelijkheden voor het door jou voorgestane correcte gedrag van de Platforms.......
Wordt zeker vervolgd ...binnen kort op dit web

Jan Griese

Geplaatst door Alex uit Hoorn

Ik woon in Hoorn, lig tegenwoordig regelmatig wakker van vliegtuigen die 's nachts per se over Hoorn schijnen te moeten vliegen (overdag is dat meestal het Markermeer), en bovendien ook steeds lager (valt me ook overdag op) en frequenter.
Ik heb echter nog nooit geklacht (dat geldt voor de meeste mensen hier). Waarom niet? simpel omdat we hier niet weten waar we terecht kunnen, de voorlichting is totaal niet op deze regio gericht.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Alex

De officiele weg is:
http://www.crosinfo.nl/klachten/IKBklachtenformulier.html

of bellen met tel: 020 6015555

Het is allemaal te vinden op de website crosinfo.nl
daar staan veel woorden en uitleg, maar de weg naar het formuilier en/of het telefoonnummer vinden vergt enig uithoudingsvermogen.

Ook kun je direct mailen

.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
Dat laatste werkt niet altijd snel


Geplaatst door webbeheer uit NULL

of: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)

Geplaatst door leo uit de kwakel

denk er wel aan elke datum en tijd door te geven, per overkomend vliegtuig dus.
Een klacht zoals "de hele middag al herrie" wordt als één melding gezien.

Geplaatst door oude Reimer uit Hilversum

Schiphol heeft boven mijn kop een kruispunt gemaakt waar alle banen naar het oosten over gaan. Spreiden ja over de rest van nederland en dan met zijn allen over mijn kop. regelmatig op minder dan 1 minut afstand. alleen tijdens de spits welnee de hele dag door en 's nachts ook gewoon tijdens het nachtregiem gewoon met antieke bakken volgas laag overdenderen(verstralers aan). Speciale routes ?? nooit van gehoord.
Alle overlast melden aan het Cros. Heeft geen nut je wordt er alleen maar zelf gestoord van om de tijdstippen op te schrijven en je gaat je er nog meer aan ergeren.
Toch maar gewoon doorgaan met klagen?
En de politiek die het lichtende pad ziet door charters naar lelystad te sturen. Dag veluwe en schiphol krijgt meer vliegbewegingen met meer zware bakken. Ja maar die zijn geluidsarm. Het gejammer van de oude motoren is vervangen door het rioolpijp geblaas en minuten na- dreunende drukgolven. zeer prettig. wat een vooruitgang
Kan iemand deze randplanologen de oren wassen.
GOR Hilversum