Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Aantal klachten geluidshinder luchthaven Schiphol fors gedaald

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 1559 
|
 NHD 
Aantal klachten geluidshinder luchthaven Schiphol fors gedaald Download het gehele artikel 'Aantal klachten geluidshinder luchthaven Schiphol fors gedaald'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav uit Castricum

"Schiphol is van plan de geluidshinderklachten uitgebreid te analyseren".

Ik sta verbaasd!


Geplaatst door Gerard uit NULL

Wat er niet achter staat maar wat je straks kunt verwachten: ... "Om tot de conclusie te komen dat de hinder echt minder werd." Zie alle andere propagandasites van schiphol, daaruit blijkt precies hoe Schiphol de publieke opinie en de feiten naar eigen hand probeert te zetten.
Ik ben in ieder geval één van de velen die BAS mede om die reden niet vertrouwen en dus geen hinder meer melden. Wie immers controleert BAS? Wat doen ze met mijn gegevens?

Laat BAS éérst maar eens concrete resultaten boeken met het verminderen van de hinder. En niet straks concluderen dat de hinder minder werd omdat er minder gemeld werd. Want de hinder wórdt niet minder. Ze vliegen nog net zo laag, het worden er zelfs steeds meer. Tot 300 kisten op een dag komen ze op 600 meter hoogte al jankend en gierend over, dat is geen pretje. En het was destijds ook niet voorspeld dat het zo erg zou worden. Schiphol manipuleert dat het een lieve lust is, er is geen reden om te denken dat BAS niet onder dit stramien zou vallen.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Hoe naai ik bevolking een oor aan? Er zijn nog altijd vergissingen, leugens en statistieken.

Waarom meten als je rekenen kan? Vlieg tuig. Slaapt zacht Camiel.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Natuurlijk weten ze wel of/dat het komt door mensen die niet meer melden (waarvan ik er ook eentje ben, goed voor minstens 2000 klachten per maand). De herrie is zeker niet minder geworden en ook dat weten ze. Een eenvoudige vergelijking met de gegevens van mei levert zo een lijst met niet-meer-melders op en voor hoeveel klachten die verantwoordelijk waren.

Geplaatst door Vos uit NULL

Inderdaad is de hinder niet minder, maar wordt het langzaam steeds erger.

Bas staat voor mij inmiddels gelijk aan Schiphol en de luchtverkeersleiding Nederland, niet te vertrouwen
Indien je een klacht in wil dienen, moet je zowat een Berlijnse muur slechten.
Hoezo klantvriendelijk, hoezo meer naar de burgers luisteren?
Daar de Schipholgroup zelf enorm hard loopt te brullen, horen zij anderen niet.
En Camiel Eurlings? Stil! Hij slaapt......

Geplaatst door Ton uit NULL

Meneer Bijvoet, Schiphol wil niet alleen de klachten uitgebreid analyseren, maar wil ook, als veroorzaker, maatregelen nemen om de hinder te verminderen.
Wel, we zijn echt al zo'n 17 jaar bezig tegen Schiphol te zeggen dat het toch echt zo niet langer kan. Waarvan de laatste 5 jaar op steeds dringender toon.
Het wordt veel te veel en daarom dus véél te lawaaiig en te vies en te ongezond. Na 17 (5) jaar ervaring met Schiphol mag je n.m.m best wel enige koklusies trekken.
De 1e konklusie is dat het alleen maar lawaaiiger, viezer, stinkender en ongezonder is geworden. Daar is beslist niets aan gedaan. Ondanks alle mooie woorden van degenen die we aan de telefoon hebben gekregen in die afgelopen jaren.
En wat te denken van de laatste 5 jaar, met die mooie MER in 2004, met al die mooie informatieve bijeenkomsten in Hoofddorp en Assendelft en Beverwijk.
En die fijne evaluatie ? Een wassen neus.
En in de media die prachtige verhalen van de sektor over die verlegde route om Spaarndam heen i.v.m. dat "niet op te lossen parallele starten". Dat scheelt inderdaad, maar het is nu weer hetzelfde als in de zomer van 2003.
Als Schiphol zélf een probleem heeft is het binnen de kortste keren opgelost. Denk maar aan "het foutje".
Hoe vaak ik al niet gehoord heb dat ze nou eenmaal bóven de 1000 mtr. op grond van de wét uit de luchtverkeersweg mogen. Ontelbaar. Alsof je die motoren op 1100 mtr. ineens niet meer hoort. Ja zeiden ze een paar jaar geleden, ze zijn bezig om te zien of die afwijkers pas mogen afwijken bóven 2000 mtr. Alsof er geen grondlijn bestáát! Als de piloot maar éven kikt, mag ie al. In het hoofd van die verkeersleiders komt geen gedachte aan de omwonenden voor.
En stillere vliegtuigen zijn door het grote(re) aantal dat dan overkomt sprookjes.
Als de polderbaan om een of andere reden gesloten is, wordt vanaf de Zwanenburgbaan gestart. Dan wil je niet weten wat er gebeurt. Zonder enige gêne daveren de vliegtuigen dan rechtstreeks over Spaardam, Velserbroek, Velsen-zuid, Driehuis, Santpoort. Er zit dan zogenaamd geen SID in en krijgen de piloten een direkte instruktie van de verkeersleider. Natuurlijk absoluut niet óp te lossen. Nog in geen 5 jaar. Een groot schandaal.
Pas wanneer ik in de dagelijkse praktijk van de startende en de dalende vliegtuigen een substantiële verbetering zie, ga ik geloven in die zogenaamde "maatregelen van Schiphol om die hinder te verminderen".
Minder vliegbewegingen zal wel niet in hun woordenboek voorkomen.
Ik ben er van overtuigd dat in de hele omgeving van Schiphol vergelijkbare konklusies getrokken kunnen worden door de omwonenden.
Kluiten in het riet. Daar houd ik het maar op.
Met die 50000 extra vluchten voor Schiphol die op dezelfde wijze zullen worden afgewerkt als boven omschreven neem ik die "maatregelen" maar met een zak zout.
Ondanks uitgebreide analyse.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Ton, die ellende met het starten EN landen (ook in de nacht) op de Zwanenburgbaan toen de Polderbaan dicht was is hier in Heemskerk ook niet bepaald geruisloos voorbijgegaan. Het heeft mij hooglijk verbaasd dat ze kris kras door het luchtruim mochten vliegen zoals overdag, terwijl voor de komst van de Polderbaan er wel degelijk SID's waren voor de Zwanenburgbaan. Ook voor het landen had eenvoudig de normale nachtprocedure gevolgd kunnen worden en bij Uitgeest de bocht wat later ingezet kunnen worden. Doen ze overdag ook als er dubbel geland wordt en er is een plekje vrij in de oostelijke aanvoer. Maar ze hebben er gewoon faeces aan.

Geplaatst door Olav uit Castricum

Ton

Je hebt mijn sarcasme niet begepen.

Schiphol zegt dat ze de gegevens gaan analyseren.
Al een aantal jaren zijn velen, waaronder ik, in gesprek geweest met de sector om ze te verzoeken om analyse van de klachten te gebruiken om iets te gaan begrijpen van waarom ze bij velen ellende veroorzaken.

Men heeft zich tot nu toe blijkbaar alleen aan de omwonenden geërgerd en geen moeite gedaan om de gegevens te gebruiken en burgers ernstig te nemen.

Men houdt zich dom zo lang als het ongestraft kan. Daarvoor gebruikt men retoriek, Zoals nu, wanneer gezegd wordt dat de omwonenden ingestemd hebben met de aanpassing van de regelgeviing (MER en LVB) toen die te benauwend werd voor Schiphol.

De bewoners hebben volgens Eurlings wel naar de klachten van Schiphol geluisterd en begrip getoond, neitwaar?Geplaatst door Ton uit NULL

Meneer Bijvoet
Helaas.
Inderdaad hebben de bewoners volgens de Heer Eurlings wél naar de klachten van Schiphol geluisterd.
Daar hoor ik echter niet bij.
Van mij hadden die handhavingsrioolputjes wel vol mogen lopen, zodat Schiphol tegen de grenzen had gevlogen.
Over en uit. Dán had de regering het besluit moeten nemen Schiphol weer de ruimte te geven zónder daarbij de omwonenden te betrekken. En daarvoor ook aansprakelijk zijn.
Ik wil beslist géén verantwoording dragen voor het vergroten van het aantal vliegbewegingen.
Dat aanal moet juist minder.
Dán vermindert de hinder.
Dat moet duidelijk zijn.

Geplaatst door leo uit de kwakel

** minder klachten, minder klagers.

Klachtenbureau is alleen tijdens kantooruren open, niet meer in het weekend. Toeval?
Wie het weet mag het zeggen.

480.000 vliegbewegingen betekent voor Uithoorn/Aalsmeer tussen 250-350 starts en/of landingen tussen 07:00 (straks 06:00) en 23:00u.

Ik mag wel een secretaresse inhuren om al die tijdstippen te noteren.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

We worden hier nu al horenddol. Iedere 70 seconden komt er een grote dan wel minder grote overgedonderd. Ook in huis is je verstaanbaar maken onmogelijk, men vliegt direct vanaf de Polderbaan naar links, zelfs onder Spaarndam door af en toe. Volgens de sector ondervinden wij GEEN OVERLAST. Het is hier nog geen seconde stil geweest sinds de eerste kist vanmorgen rond half vier vertrok.

Ik ben op het punt aanbeland dat iedere, letterlijk iedere, actie die deze overlast terugdringt mijn sympathie ontvangen zal. Dit is criminaliteit met een gouden lintje van de overheid. Een willekeurige bananrepuvbliek is er beter aan toe. Weet iemand het adres van dat BAS-tuig?

Geplaatst door Fiet uit NULL

Precies meneer Alegeiz.
Dat afwijken van de route vanaf de polderbaan begint al bij ....de polderbaan!
Er wordt inderdaad direkt naar links afgebogen en dat vliegtuig gaat dan met ontoelaatbare herrie over Spaarndam én over Velserbroek én over Haarlem-noord én over Santpoort. Leve parallel starten.
Dan bel je BAS en meld je dat je van al die afwijkers van de route een enorme overlast ondervindt.
Ja, dat is vervelend voor U, maar het MAG!!
En dan zeg je, ja-ja, het MAG, maar het MOET niet.
Je mag als piloot óók gewoon de grondlijn van de route volgen.
Maar als je als piloot een scheet dwars zit, krijg je al toestemming van de luchtverkeersleiding om af te wijken.
Wel, de discussies met de medewerkers van BAS zijn niet van de lucht.
Dat gedender van die vliegtuigen over de woonkernen is ONtoelaatbaar!
Maar die medewerkers zijn niet zo stresbestendig. Wanneer de discussie een beetje fel wordt, omdat je die herrie onnodig en onacceptebel vindt, wordt door die medewerker de hoorn op de haak gegooid.
Omdat je vráágt of ze hun invloed willen aanwenden om die verkeersleiders überhaupt eens aan de omwonenden te laten DENKEN. Die gedáchte komt niet eens bij ze óp. Schande!
Dat is mij vandaag overkomen omdat ik konstateerde dat meer dan 50 % van de vliegtuigen tussen 9.45 u en 10.30 u. véél te snel en onnodig die REFSO-luchtverkeersweg verliet.
Fijn Bewoners Aanspreekpunt Schiphol.
Ik doe niet mee met bommen en granaten.
Maar verder is ELKE aktie om de hinder terug te dringen inmiddels niet alleen gewenst, maar dringend geboden.