Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Aalsmeer wil meer compensatie voor groei vliegverkeer

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1715 
|
 Gemeente Aalsmeer 
Aalsmeer wil meer compensatie voor groei vliegverkeer

Dinsdag 8 oktober heeft Hans Alders als voorzitter van de Alderstafel, het akkoord over een nieuw geluidsstelsel en de eerste evaluatie van het Aldersakkoord overhandigd aan Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Het Aldersakkoord is in 2008 gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over de groei van Schiphol met daarbij een pakket van hinderbeperkende maatregelen en compensatie voor de omgeving. Het nieuwe geluidsstelsel is onderdeel van dit totaalpakket aan afspraken. Resultaten van de evaluatie voor de regio als geheel zijn positief. Er is een afname van de totale hinder, maar voor Aalsmeer geldt dit helaas niet.

Stuurmaatregel van de baan in het nieuwe stelsel
In het nieuwe geluidsstelsel zijn een aantal regels opgesteld voor het baangebruik. Onder de verschillende weersomstandigheden worden díe banen ingezet die de minste mensen hinderen. Ander uitgangspunt van de opgestelde regels is dat zo min mogelijk banen tegelijkertijd worden ingezet.

Over het nieuwe stelsel is Aalsmeer gematigd positief. De uitgangspuntpunten zijn beter uitlegbaar. Van de zuidelijke banen is de Kaagbaan de preferente baan en daar worden nu de meeste vluchten op afgehandeld van en naar het zuiden. Ook kan geen stuurmaatregel meer worden genomen. In het verleden werd de Aalsmeerbaan ingezet als hoofd start- en landingsbaan als het handhavingspunt onder de Kaagbaan dreigde vol te lopen. Het is positief voor Aalsmeer dat dit niet meer kan in het nieuwe stelsel, maar het gaat om een tijdelijk voordeel. Op het moment dat het vliegverkeer toeneemt, zal de groei van het vliegverkeer met name op de secundaire banen plaatsvinden omdat de primaire banen nu al vol worden gevlogen. Dit betekent dat de Aalsmeerbaan vaker zal worden ingezet. De groei van het vliegverkeer is echter een gevolg van de afgesproken groei naar 510.000 vluchten per jaar, niet een gevolg van het nieuwe stelsel.

Aanvullende hinderbeperking en compensatie
Rik Rolleman, wethouder Schipholzaken Aalsmeer, vindt dat de afspraken uit het Aldersakkoord niet hebben opgeleverd wat hij ervan verwacht had: “Uit de resultaten kunnen we niet anders dan concluderen dat er nog een aantal maatregelen op het gebied van compensatie en hinderbeperking voor Aalsmeer open staan. In het vervolgtraject van de uitvoering van het Aldersakkoord moet dit alsnog geregeld worden. De komende jaren zal de overlast door de groei van het vliegverkeer alleen maar toenemen en ik maak mij ernstig zorgen over de gevolgen hiervan voor de Aalsmeerse inwoners. Hier moet iets tegenover staan in de vorm van compensatie en hinderbeperking. Compensatie, zowel voor de gemeente als geheel als voor individueel gedupeerden, moet in de toekomst gekoppeld worden aan de ernst van de overlast. En in Aalsmeer hebben we niet alleen overlast van de Aalsmeerbaan. Vliegverkeer vanuit en naar het zuiden dat op de Zwanenburgbaan wordt afgehandeld komt recht over Kudelstaart. Vliegverkeer van en naar de Kaagbaan en de Buitenveldertbaan zorgt eveneens voor overlast. Daarnaast moet niet worden vergeten dat we de enige gemeente zijn met een Sloopzone die dwars door de lintbebouwing loopt.” Wethouder Rolleman heeft gedeputeerde Talsma, voorzitter van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) delegatie aan de Alderstafel, in verschillende gesprekken en middels een brief opgeroepen om de situatie van Aalsmeer onder de aandacht te brengen aan de Alderstafel en dit is ook gebeurd.

Aalsmeer stemt in met het advies
Aalsmeer heeft daarom samen met de regio (43 gemeenten en 3 provincies verenigd in de BRS) en de bewonersvertegenwoordigers, ingestemd met het advies van Alders. Het nieuwe stelsel biedt voor Aalsmeer (tijdelijk) voordelen ten opzichte van het oude stelsel. Daarnaast bevat het totaalpakket een aantal afspraken en toezeggingen die voor Aalsmeer belangrijk zijn. Er is opnieuw een bedrag van 30 miljoen euro ter beschikking gesteld door het Rijk, de provincie Noord-Holland en Schiphol voor compensatie. Daarnaast is de toezegging gedaan dat ook in de toekomst gezocht zal blijven worden naar hinderbeperking, met name in gebieden waar er teleurstellingen te verwerken zijn, zoals in Aalsmeer. Momenteel wordt bekeken hoe individueel gedupeerden in Aalsmeer versneld gecompenseerd kunnen worden. Wethouder Rolleman heeft erop aangedrongen om hiermee in het bijzonder vaart te maken.

Behalve wethouder Schipholzaken is de Aalsmeerse Gemeenteraad eveneens in actie gekomen en heeft op donderdag 3 oktober jl. unaniem een motie aangenomen waarmee ze het college oproept om zich actief in te zetten voor aanvullende compensatie en hinderbeperkende maatregelen. Wethouder Rolleman voelt zich gesteund door deze motie.

Bewonersavond 17 oktober
Vanuit de Alderstafel wordt een bewonersavond georganiseerd. Inwoners van de regio Schiphol die meer willen weten over het nieuwe geluidsstelsel en de tussentijdse evaluatie, zijn donderdag 17 oktober 2013, vanaf 18.30 uur, van harte welkom in het Fox-theater, Taurusavenue18 inHoofddorp (achter station Hoofddorp en naast nieuwe P&R).
De heer Hans Alders, voorzitter van de Alderstafel, praat de bewoners deze avond bij over de laatste ontwikkelingen ten aanzien van een nieuw Normen- en handhavingstelsel voor Schiphol. Ook kunnen geïnteresseerden zich laten informeren over de resultaten van hinderbeperkende maatregelen en investeringen in de leefomgeving.

Nadere informatie en het volledige advies zijn te raadplegen op www.alderstafel.nl. Op www.aalsmeer.nl/schiphol zal eveneens een directe link worden geplaatst naar het advies en de stukken.


Reacties op dit bericht