Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

AANPASSING VERTREKPROCEDURES SCHIPHOL DOOR LVNL

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 487 
|
 LVNL 
AANPASSING VERTREKPROCEDURES SCHIPHOL DOOR LVNL

Luchtverkeersleiding Nederland

P E R S B E R I C H T

AANPASSING VERTREKPROCEDURES SCHIPHOL DOOR LVNL

Luchtverkeersleiding Nederland heeft maandag de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Melanie Schultz van Haegen, geïnformeerd over de aangepaste vertrekprocedures voor parallel startende vliegtuigen. Hiertoe is besloten na zeven voorvallen die op dit moment onderzocht worden. De voorvallen hebben geleid tot het geven van preventieve aanvullende instructies voor de start. Op dit moment wordt door Luchtverkeersleiding Nederland gezocht naar een definitieve oplossing.
Tot de maatregel is besloten om mogelijke veiligheidsrisico’s te voorkomen. In de praktijk is gebleken dat het gelijktijdig starten van evenwijdig liggende banen kan leiden tot situaties waarbij de vliegtuigen elkaar gaan naderen. Deze situaties blijken op te treden tijdens het allereerste deel van de vlucht waarbij beide vliegtuigen direct na de start in dezelfde richting moeten vliegen. Sinds 1 november jl., na de volledige ingebruikname van het 5 banenstelsel, hebben deze voorvallen zich voorgedaan. Verschillende oorzaken lagen hieraan ten grondslag: harde dwarswind, onnauwkeurigheid van de navigatieapparatuur aan boord en het vliegen van een verkeerde vertrekroute.
Wanneer deze baancombinaties nu worden gebruikt, worden niet de standaard vertrekroutes gevolgd, maar krijgen de vliegers van de verkeersleiding aanvullende koersinstructies. Met deze instructies wordt gewaarborgd dat de twee vertrekkende vliegtuigen niet in elkaars richting koersen. Deze instructies kunnen er echter wel toe leiden dat vliegtuigen direct na de start net buiten het eerste deel van de luchtverkeerwegen komen.
Luchtverkeersleiding Nederland onderzoekt momenteel welke definitieve oplossingen er mogelijk zijn binnen de kaders van de nationale en internationale wet- en regelgeving voor de ontstane situatie met betrekking tot parallel starten.
Op Schiphol zijn overdag tijdens piekuren drie banen tegelijk in gebruik. Afhankelijk van het verkeersaanbod wordt van twee banen gestart en op één geland of zijn twee banen als landingsbaan in gebruik samen met één startbaan. De eerst bepalende factor voor de in te zetten baancombinatie zijn de weersomstandigheden.
De procedures voor het parallel landen voldoen in de praktijk geheel aan de verwachtingen en worden conform de regelgeving toegepast.


Schiphol-Oost, 19 januari 2004
CorpCom 04/01

 

 

Bureau Corporate Communications Luchtverkeersleiding Nederland
Tel: 020 – 406 21 78, 020 – 406 20 00

 


Reacties op dit bericht