Platform Vlieghinder Kennemerland
 

94 bewonersgroepen gaan meepraten over Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1439 
|
 leidschdagblad.nl 
hv_geluidshinder_2942.jpeg

Door Frans van den Berg

SCHIPHOL - Maar liefst 94 bewonersgroepen hebben zich geregistreerd voor de nieuwe omgevingsraad Schiphol, waarin vanaf 1 januari bewoners, overheden en de luchtvaartsector met elkaar overleggen over geluidshinder, groei van Schiphol en woningbouw.

Onderlinge verkiezingen nog nodig
Het aantal is veel groter dan waarop was gerekend. Bewonersgroepen moesten immers aantonen dat ze betrokken zijn bij de luchthaven en dat ze meer dan honderd bewoners achter zich hebben staan.
Maar met 94 bewonersgroepen valt natuurlijk geen overleg te voeren. Daarom zijn de groepen geclusterd per startbaan. Voor de Kaagbaan zijn dat 26 groepen uit vooral Haarlemmermeer, Kaag en Braassem, de Leidse regio en de Bollenstreek. De Aalsmeerbaan levert hinder op voor 17 bewonersgroepen uit vooral Aalsmeer, Uithoorn en Wijdemeren/Gooi. De hinder van de Polderbaan leverde 21 groepen op uit Haarlem, Velsen, Spaarndam, Uitgeest en Castricum. De Zwanenburgbaan is goed voor 17 groepen uit Halfweg, Zwanenburg, Badhoevedorp, Lijnden, Amsterdam en Oostzaan. Tot slot willen 13 groepen van Buitenveldert tot Almere meepraten over de Buitenveldertbaan.

Verkiezing
Per cluster wordt op maandag, dinsdag en woensdagavond een verkiezing gehouden. Iedere bewonersgroep mag een kiesman naar die vergadering sturen. Per cluster moeten die avond twee clustervertegenwoordigers worden gekozen en om het nog ingewikkelder te maken moet één uit het zogeheten binnengebied komen (dus de kernen vlak onder de startbaan) en één uit het buitengebied.
Die tien vertegenwoordigers schuiven vanaf 1 januari aan tafel met vertegenwoordigers van de gemeentebesturen, de provincies, het rijk, luchtvaartmaatschappijen, Schiphol en luchtverkeersleiding. Hans Alders is weer de voorzitter. De nieuwe omgevingsraad komt in de plaats van het overlegorgaan Cros en de Tafel van Alders.

Eigen belang
Binnen de clusters strijden kandidaten vaak voor hun eigen woonkern, maar ook de opvattingen over de groei van de luchtvaart lopen uiteen. Juist omdat er echt wat te kiezen valt, hebben enkele bewonersgroepen zich tactisch opgesplitst zodat ze meer kiesmannen naar de verkiezing mogen sturen.
Zo heeft het Platform Velsen Overlast Schiphol, aparte groepen opgericht voor de Velsense kernen. In Badhoevedorp en Aalsmeer is dat tot op het wijkniveau gedaan. Badhoevedorp zet zich hiermee af tegen Zwanenburg en Van Ojik. De uitvliegroute van de Zwanenburgbaan is namelijk verschoven richting Badhoevedorp.

Buitengebied
Opvallend is dat in het buitengebied juist weinig groepen zich hebben gemeld. Daar zijn wel enkele grote groepen met veel leden, zoals Castricum Ziet ze Vliegen met 700 leden.
Met de nieuwe overleggroep moeten ook afvallige bewonersgroepen weer terug aan de overlegtafel komen. Zij verzetten zich indertijd vooral tegen het opheffen van de handhavingspunten en het invoeren van een systeem waarbij volgens voorkeursbanen worden gevlogen. Dat systeem wordt nu omgezet in wetgeving en is daarmee een voldongen feit.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

"Het systeem wordt nu omgezet in wetgeving" staat er "En is een voldongen feit" Dat is zo, maar dat betekent niet dat de Tweede Kamer hier zonder morren ja tegen gaat zeggen. Er mankeert nogal wat aan dat nieuwe systeem. In beleidsstukken lezen we nog wel : de hoogleraar Schueler , juridische faculteit schreef dat het zijn fiat had.. .. Maar weggemoffeld werd : "We moeten afwachten hoe die locale bescherming uitpakt.,"" aldus Prof Schueler. Wel dat hebben we geweten: Bij de Buitenveldertbaan pakte dat zeer slecht uit: in 2011 en 2012 , de beide experimenteer jaren, waren er overschrijdingen van 50 en 60 % . De PvdA Staatssecretaris Mansveld kweelde : Het moet transparant zijn, dat woord herhaalde ze 2x . Maar Alders had lak aan de Tweede Kamer, en repareerde niets. Hij schreef in 1 lange zin: Parallel vliegen kan nog niet bij slecht zicht. Dit terwijl er al 10 jaar fikse kritiek is van de Rekenkamer en de Commissie MER over het feit, dat het al 10 jaar niet functioneert. In 2006 beloofde LVNL beterschap. Niet dus. in 2009 kregen de dames en heren Verkeersleiders dure extra cursussen. Maar de verbetering kwam niet.. terwijl er wereldwijd parallel wordt gevlogen, ook bij slecht zicht en buien. (NB we hebben het niet over storm en hevig onweer) Ook de Aalsmeerbaan geeft steeds meer overlast. CDA vluchten verdwenen achter de horizon. Hoger aanvliegen (verhoging v/d zgn Transitionlayer ) kan morgen, het geen Engeland Noorwegen en Ierland wel willen, maar de LVNL houdt zich stil .. Prof. Schueler stelde: "Het stelsel moet begrijpelijk, uitvoerbaar en handhaafbaar zijn" Niet dus. Door LVNL worden de meest vreemde capriolen uitgehaald die velen niet begrijpen. BAS begrijpt het zelf ook niet, maar daar hebben ze kant en klaar een sprookjesboek liggen. .. Menigeen klaagt niet meer, hoewel dat wel zou moeten, want anders gaat men nog stellen : De klachten nemen af..dus.... Uitvoerbaar, kennelijk gaat dat wel, hoewel men bij 470.000 vluchten zeker in de problemen gaat komen, ondanks oprekking van de Gelijkwaardigheidscriteria.....Handhaafbaar is dit stelsel niet. De Inspectie stelde tegen ons: Daar hebben we de mankracht niet voor.. Afgelopen zomer waren er3 dagen in 1 week, dat mens nachts vloog , terwijl dat niet mag. Maar er gebeurde niets. Dat we in de winters op de stormbaan snachts wel nacht vluchten hebben, dat weten we al jaren, maar dat er bij het mooiste weer hartje zomer dag en nacht gevlogen wordt is absurd . En te Noordwijk gingen de wensen en zgn mogelijkheden tot grote groei brutaal over de toonbank. Business as usual? We zullen zien. JanGriese Vz St SWAB (Schiphol Werlgroep Amstelveen Buitenveldert) tel 0297-582336

Geplaatst door Erwin von der Meer uit Castricum

In Castricum bestaat één platform en dat heet Platform Vlieghinder Regio Castricum (PVRC). Dat de bewoners regelmatig de vliegtuigen zien vliegen is een andere zaak maar zo heet ons Platvorm niet. PVRC ziet de nieuwe ORS helaas als wijn in nieuwe zakken. Een praatcircus waarbij de belangen van de bewoners bewust worden ondergesneeuwd. Waarom willen bewoners daar wel aan meedoen? Omdat men nog weinig ervaring heeft opgedaan met het Schiphol dossier, dan wel dat het hen naar eigen beleven enige belangrijkheid geeft en als laatst punt de onkosten vergoeding die men krijgt.
Waarom besteedt een 76 jarige dorpsarts uit Zwanenburg sinds jaren (>15 jaar) zijn tijd aan dit gebeuren? Zie laatste twee vermelde punten. De onkostenvergoeding is een belangrijk gegeven incl. de leuke dingen die Schiphol en KLM o.a. voor hem organiseert.