Platform Vlieghinder Kennemerland
 

65 dagen extra overlast door baanonderhoud: Het afschuiven van hinder op de omgeving is onbehoorlijk

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 339 
|
 parool.nl 
Schiphol-overview.png
Banenstelsel Schiphol vanaf 2003
Credit: Wikipedia

Door Herman Stil

Schiphol moet in het vervolg het aantal vluchten flink verminderen als het groot onderhoud pleegt aan landingsbanen, vinden regiogemeenten en bewonersgroepen. Volgens hen mag het niet langer zo zijn dat onderhoud zorgt voor extra veel overlast, zoals de komende negen weken.

Vanaf maandag is de Kaagbaan, een van de belangrijkste start- en landingsbanen van Schiphol, ten minste 65 dagen buiten gebruik. Het vliegverkeer moet dan op de vijf andere banen worden afgewikkeld.

Schiphol verwacht deze maand dagelijks gemiddeld 1250 vluchten. De Kaagbaan neemt daar normaliter een kleine 30 procent van voor zijn rekening, gemiddeld zo’n 370 vluchten per dag.

Vooral de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan krijgen daardoor extra vluchten toebedeeld. Er is zodoende meer hinder te verwachten in onder meer Aalsmeer, Uithoorn, Rijsenhout en Kudelstaart.

Ook wordt de Buitenveldertbaan, waarvan de vliegroutes over Amsterdam-Zuidoost, Diemen, Duivendrecht, Buitenveldert en Amstelveen-Noord voeren, intensiever gebruikt. Vaker ook door startende vliegtuigen, die het meeste geluid veroorzaken.

Ook kan ’s nachts de Oostbaan worden ingezet voor landend vliegverkeer vanuit het noordoosten. Dat betekent dat dan dwars over Amsterdam gevlogen kan worden, van Noord via Centrum naar Zuid.

De Oostbaan, die normaliter ’s nachts dicht is, zal volgens Luchtverkeersleiding Nederland bij uitzondering worden gebruikt. “Alleen als de weersomstandigheden zodanig zijn dat andere banen niet beschikbaar zijn,” aldus een woordvoerder. “Vooral bij zeer harde zuidwestenwind. Zulke omstandigheden treden naar verwachting in minder dan een half procent van de tijd op.”

Uitzondering ministerie
De Kaagbaan is met de Polderbaan de meestgebruikte baan op Schiphol omdat de bijbehorende vliegroutes over relatief dunbevolkt gebied voeren. Dat betekent ook dat de baan hard slijt, zodat zeven jaar na het laatste groot onderhoud alweer een nieuwe asfaltlaag, nieuwe verlichting en drainage en bijbehorende kabels en buizen nodig zijn.

Zolang de Kaagbaan in onderhoud is, kunnen geluidsgrenzen en vliegregels opzij worden geschoven. Het ministerie van Infrastructuur heeft daarvoor een uitzondering gemaakt. Dat is tegen het zere been van bewonersgroepen en regiogemeenten. Volgens hen moet in het vervolg bij groot onderhoud het aantal vluchten op Schiphol omlaag.

“Schiphol en het kabinet stellen het vliegverkeer nu boven leefkwaliteit van onze inwoners,” stelt burgemeester van Uithoorn Pieter Heiligers . “Het afschuiven van extra hinder op de omgeving is onbehoorlijk.”

“De procedures mogen dan wel kloppen, de uitkomsten zijn voor een aanzienlijk deel van onze inwoners desastreus,” vervolgt hij. “Dat bleek september vorig jaar al bij onderhoud aan de Kaagbaan; vijfhonderd vluchten per dag van ’s ochtends tot ’s avonds. Dat leidde tot wanhoop bij de inwoners, en dat onderhoud duurde slechts negen dagen. Dit is onacceptabel uit het oogpunt van leefbaarheid en een gezonde leefomgeving. De belangrijkste knop om aan te draaien is het aantal vliegtuigen beperken.”

‘Status aparte’ luchtvaart
Ook bewonerskoepel Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) is ‘zeer kritisch’. “Terwijl onderhoud bij de normale bedrijfsvoering hoort, houdt Schiphol er geen rekening mee bij de vaststelling van het aantal vluchten,” aldus interim-voorzitter Monique van Haaf. “Dit betekent vrij baan voor de luchtvaartsector, zonder tegenprestatie richting omgeving.”

De MRS hekelt de vrijstellingen die het ministerie geeft. “Voor normale bedrijven geldt dat de productiecapaciteit omlaaggaat als ze groot onderhoud uitvoeren. Als een roetfilter in een schoorsteen vervangen wordt, blijven de milieunormen van kracht en mag de fabriek geen ongefilterde rook uitstoten.” De raad spreekt van een ‘status aparte’ voor de luchthaven.

In een brief aan Schiphol steunt het ministerie de kritiek. ‘Uit de onderbouwing van de werkzaamheden komt niet naar voren hoe Schiphol zich inspant om de gevolgen van het onderhoud niet volledig af te wentelen op de omgeving.’ De luchthaven moet ‘maatregelen uitwerken waarmee tegemoet wordt gekomen aan de omgeving’.

Afgelopen vrijdag moest het departement echter erkennen dat er geen aanvullende maatregelen kunnen worden genomen. ‘Het ministerie moet helaas de conclusie trekken dat het niet realistisch is verzachtende maatregelen [voor de omgeving] voor te schrijven. De consequenties daarvan zijn niet duidelijk genoeg. Deze situatie is mede ontstaan doordat niet tijdig begonnen is zulke maatregelen voor te bereiden.’

Onduidelijke planning
Maar vanaf nu verleent het ministerie bij groot onderhoud niet zomaar meer ontheffingen. ‘Bij toekomstige capaciteitsdeclaraties van Schiphol kan er niet langer van worden uitgegaan dat voor groot baanonderhoud geluidsgrenzen worden verlegd of vrijstellingen worden verleend als geen verzachtende maatregelen worden genomen.’

Uit een intern rapport van ingenieursbureau Witteveen+Bos bleek eind vorig jaar dat Schiphols planning van de werkzaamheden ‘meer vragen oproept dan beantwoordt’. “Een onderbouwing van gemaakte keuzes en een beschrijving van eventuele (on)mogelijkheden om te optimaliseren ontbreken.”

Sindsdien heeft Schiphol een en ander verduidelijkt, maar het schort volgens het adviesbureau nog altijd voor 40 procent aan een afdoende verklaring waarom naast het baanonderhoud ook andere zaken worden aangepakt.

Schiphols onderhoudsplannen liggen al langer onder vuur. In 2021 liepen werkzaamheden aan de Polderbaan drie weken uit omdat het vroor. Een jaar later was groot onderhoud van de Aalsmeerbaan juist twee weken eerder klaar, maar het vond wel deels plaats in de meivakantie en droeg zo bij aan het drukte-infarct dat toen ontstond. Vorig jaar, bij groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan, liepen de werkzaamheden opnieuw uit door slecht weer.

‘Overlast geminimaliseerd’
Langdurig onderhoud wordt steevast gepland in de winter en het vroege voorjaar. Dan zijn er relatief weinig vluchten en zitten omwonenden niet snel buiten. Maar dan is ook de kans groter dat slecht weer roet in het eten gooit. In de planning voor de Kaagbaan is berekend dat de kans een op vijf is dat oponthoud ontstaat vanwege weersomstandigheden.

Schiphol houdt vol zijn uiterste best te doen de overlast te beperken. ‘We zijn ons er terdege van bewust dat alternatief baangebruik gevolgen heeft voor geluidshinder bij omwonenden,’ aldus topman Ruud Sondag in een brief aan het ministerie. ‘Dit onderhoud zorgt er echter voor dat de baan daarna weer zeven jaar kan worden ingezet en minimaliseert overlast voor omwonenden.’

In 2025 is de Buitenveldertbaan aan de beurt voor groot onderhoud; in die periode zal juist veel minder gevlogen worden over Amsterdam en Amstelveen.

Bekijk bericht op "parool.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

De routes over de Kaag en Polderbaan gaan over relatief dun bevolkt gebied. Dat is wel heel relatief bij vliegen over het dichtst bevolkte gebied , de Randstad, van het dichtst bevolkte landje in Europa. Een gotspe! Bewoners onder deze routes worden precies even wanhopig.

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

“Schiphol en het kabinet stellen het vliegverkeer nu boven leefkwaliteit van onze inwoners,” stelt burgemeester van Uithoorn Pieter Heiligers. “Het afschuiven van extra hinder op de omgeving is onbehoorlijk.” Dit is een volkomen juiste constatering, maar eigenlijk altijd al zo geweest. De hinder wordt vanaf 2025 in de luchtruimherziening gewoon op een asociale manier geconcentreerd over mensen onder vaste routes, die de hele dag (en nacht) herrie krijgen. U moet niet raar opkijken als het aantal per etmaal wordt opgevoerd tot 600-700. De PVV is hier een groot voorstander van, en de VVD doet mee.

Met steeds meer vluchten gaat dit baanonderhoud natuurlijk ook steeds vaker nodig zijn. Dus blijft deze situatie bestaan en wordt nog erger.

De MRS stelt dit terecht aan de orde, maar de minister kan het negeren en met een Algemene Maatregel van Bestuur de uitzonderingspoisitie van de luchtvaart continueren. De NOVEX Regio Schiphol gaat hiervan uit.

‘Schiphol houdt vol zijn uiterste best te doen de overlast te beperken.’ Wij weten inmiddels maar al te goed wat dit inhoudt! Minder vliegen is toch echt de enige oplossing.