Platform Vlieghinder Kennemerland
 

600.000 vluchten bepleit

 |
 Geplaatst door: Kees-W 
 |
 Bekeken: 1274 
|
 Parool 
600.000 vluchten bepleit

Maar zie ‘Schiphol: Groei dreigt vast te lopen’

Download het gehele artikel '600.000 vluchten bepleit'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kees-W uit NULL

Zo gaat het dus in zijn werk: een paar ambitieuze bestuurders, in dit geval wethouder Stadig (PvdA) van Amsterdam en burgermeester Meijdam (VVD) van Zaanstad, hebben een plannetje. Schiphol mag van hun uitbreiden naar 600.000 vluchten per jaar, maar dan moet Schiphol haar plan voor een 2de Kaagbaan laten varen. Enig overleg met de bewoners rondom Schiphol is niet gevoerd, terwijl notabene meer dan 18 bewonersplatforms zich hebben verenigd in het ‘Platformoverleg”. Wanneer ze dat wel gedaan hadden, hadden ze te horen gekregen dat er nu al, voor en na de opening van de nieuwe Polderbaan, een gigantische overlast wordt veroorzaakt door het vliegverkeer in de wijde omgeving van Schiphol. Ze hadden ook kunnen vernemen dat nu al Schiphol niet voldoet aan de veiligheidseisen zoals die zijn geformuleerd in de wet Luchtvaart. En tenslotte hadden ze kunnen horen dat er dit jaar een evaluatie van de wet Luchtvaart zal plaatsvinden en uit deze evaluatie moet nog maar blijken of er sprake kan zijn van enige uitbreiding van Schiphol.
Bovendien komen de heren weer aanzetten met het bekende rijtje beweringen: ‘We hebben Schiphol hard nodig voor het behouden en aantrekken van internationale hoofdkantoren’ en ‘En Schiphol heeft een sterk achterland nodig’. Economen van naam hebben het tegendeel beweerd.
Tenslotte, het moet de bestuurders toch eens duidelijk worden dat ‘betekenisvolle besluiten’ niet worden genomen tijdens een conferentie maar democratisch, waarbij de bewoners dus betrokken zijn.

Kees Weijer, voorzitter Platform Vliegoverlast Amsterdam

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

En ziehier prototypen van Vlieg Tuig.
De beide heren hebben alleen oog voor de belangen van Schiphol. Stadig en Meijdam “begrijpen de irritaties van Schiphol”.
Hoe is het mogelijk dat een BURGERmeester compleet lak heeft aan zijn burgers?
Hoe is het mogelijk dat een WEThouder een bedrijf de wet met voeten laat treden en voorstelt dat nog meer en meer te doen ook?!

Terwijl we hier weer weggebulderd worden en niet eens kunnen bijhouden hoe vaak we gesprekken moeten staken vanwege overkomend vliegverkeer zitten de beide heren te bekokstoven in hoeverre het gezwel in de Randstad dient te worden uitgebreid, binnen de regelgeving natuurlijk.

‘We plannen een 2e Kaagbaan (waarvan we weten dat ie niet nodig is maar die ontzettend veel overlast zal genereren als ie er wel zou komen) trekken dat plan weer in en willen 120.000 extra vluchten per jaar als wisselgeld.’

Regelgeving? Er wordt nog steeds alleen maar gerekend met enorme foutmarges (tot 125000%, zie elders op deze site) als het gaat om de ‘regelgeving’. De ‘evaluatie’ is nu al gedoemd te mislukken vanwege het weigerachtig gedrag aangaande statische causale modellen, de uitkomst ligt allang vast.
Het meten van geluid wordt net zolang uitgesteld totdat er een politieke wetenschapper een meetmanier vindt die het geluid reduceert tot binnen de gestelde normen. Lukt dit niet, dan zal in de toekomst de luchtvaart zo ontzettend veel stiller zijn dan nu, dat het allemaal goed komt…

En ik maar denken dat het Vlieg Tuig alleen in Den Haag zat en niet snapte hoe groot de nood is in deze regio.
Nu blijkt dat de lokale bestuurders van de linker en de rechterkant zich met niets anders bezighouden dan politiek financieel gewin. Nog steeds heb ik geen studie kunnen vinden die aantoont dat de noodzaak tot groei van Schiphol groter is dan het beschermen van welzijn van honderdduizenden mensen rond Schiphol.


Geplaatst door Olav uit NULL

De discussie rond Schiphol wordt vinniger, partijdiger, bedriegelijker en toenemend ondemokratisch. Wat je de laatste dagen leest is haast niet meer te geloven.

Het kan niet waar zijn, en toch is het waar. Hier maken aandeelhouders onderling afspraakjes ten koste van de vrijheid van derden. Ongelofelijk gesjacher met de leefwereld van anderen. Ook Noordelijk van Randstad Noord bestaan er Regio's! Dat zijn regio's die nu al een groot deel van de geluidsoverlast veroorzaakt door het nieuwe banenstelsel over zich krijgen, en die nu al onder druk staan van een wet die onvoldoende bescherming biedt terwijl het economisch voordeel vooral bij de3 randstad ligt. Van moraliteit is er hier niets meer over.

De Schiphol lobby wil groeien en zich niet door bestaande grenzen laten belemmeren. Ze wil ook niet gestoord worden of gekort door het broodnodige handhaven van de kwetsbare leefbaarheid in buitengebieden. Dat heeft Cerfontaine in 2002 de Eerste Kamer al onomwonden aangezegd. Nu, in de periode van de evaluatie, zet de lobby rond Schiphol de goegemeente pas goed onder druk. Wat druk betreft: het handhavingsrapport van de inspectie over 2004 suggereert dat in de meeste handhavingspunten met nog 2 tot 3 dB(A) reserve genoeg ruimte over is om de 600.000 te halen. Schiphol berichtte echter onlangs (NHD 7 januari, zie boven) officieel dat de groei dreigt vast te lopen op 450.000 en de geluidsruimte moet worden verruimd. Wie wordt hier een oor aangenaaid?

Het door de sector bedwongen CROS beweert naar de pers dat haar besluiten open zijn en bekend. Ieder die de website van CROS (http://www.crosinfo.nl) opzoekt zal waarnemen dat er tot de dag vandaag van openheid, transparantie en bekendmaking geen sprake is. Geen agenda's, geen besluitenlijst, geen brief staat er op. Het wordt tijd dat de nieuwe voorzitter, de Heer Ouwerkerk, laat zien dat hij uit het goede hout gesneden is, voor hij van deze oneerbare warboel gaat balen.

Ondanks het nu met de mond belijden van haar volgzaamheid doet de sector, mede via CROS alles om van vroegere feiten af te komen. Ze presenteren ondoorzichtige redeneringen met talloze omtrekkende bewegingen en via oneigenlijke technieken en het onder druk zetten van andere partijen. En nu weer de Meijdam-commissie. Was er niet onlangs sprake van een functie voor Meijdam bij VROM? Hoe zit het met vermengen van belangen?
"We hebben bewust provocerende punten opgenomen". Bekende techniek . Als je je laat verleiden om daarover in gesprek te gaan ben je al tot een ondemocratische beslissing veroordeeld. Bah!

Met bewondering nemen wij waar hoezeer de commissie Eversdijk midden in dat geweld blijk blijft geven van complete openheid, doorzichtigheid, begrip voor haar taak en onverstoorbare onkreukbaarheid, zonder aanzien des persoons. Ik ben er van overtuigd dat deze commissie - die niets anders doe dan zich houden aan de in de wet vestgestelde feiten - zelf een 'fact of life' is waar Schiphol noch Overheid langs kunnen. Juist omdat de CDV gewetensvol en kundig, open en onkreukbaar is. Dit zal alle verschil maken. De overheid of onze politiek, ze gaf op dit gebied te lang geen van dit soort staatsmanschap. Zij zullen niet anders kunnen dan de feiten erkennen of haar eigen geloofwaardigheid verliezen. De evaluatie wordt niet alleen evaluatie van beleid, maar evaluatie van de overheid.

Zo durf ik een noot van optimisme te laten horen. Waarheid drijft uiteindelijk altijd boven. Doorgaan dus. We hebben de mensen die actief willen inzetten om er iets goeds van te maken op onze hand.

Olav Bijvoet, Voorzitter Platform Vlieghinder Regio Castricum (PVRC)

Geplaatst door Vos uit Uitgeest

Wat ik nu zo kl.... vind, is dat er reeds
vele mensen zijn die al dit gedonder
letterlijk spuugzat zijn, en er ver-
anderd vooralsnog helemaal niets wat de
bewoners in de 'buitengebieden' ten goede
komt. In tegendeel! De Schipholgroup is
nog steeds de lachende partij! Zij smijt
met geld en manupuleerd politici!
Geld zat om de 'beste' mensen met een
rappe tong en hoog IQ binnen te halen.
Wij 'gewone burgers' kunnen hier alleen
tegenop door elkaar te helpen!
De bobo's van de Schipholgroup en haar
trawanten wonen echt niet in een gebied
waar "vlieg tuig" overheen wordt gestuurd!

Geplaatst door J de Jong uit Uitgeest

Het moet anders, beter!, dat wil de PvdA ons doen geloven. Cerfontaine meldt in een gesprek met CROS in het najaar dat hij naar voorlopig 600.000 vl. bewegingen gaat. De Hr Schelto Patijn, tegenwoordig in de RvC van de Schiphol Group, erelid van de PvdA?, sommeert Duco Stadig om het pact met Meijdam aan te gaan. Dat doet hij onmiddellijk, want het moet toch anders en beter? Die partij heeft dus sinds de afgang van Tineke Netelenbos niets maar dan ook niets geleerd! Maar ja met voorbeelden als de Heren Commissarissen W. Kok en S. Patijn hoeft dat ook niet meer: het kapitaal regeert, zeker binnen de PvdA! Of zijn er in die partij toch nog verstandige lieden die durven te zeggen: dit kan niet, het moet ...... ........

Geplaatst door Olav uit NULL

COMMENTAAR BIJ DEZE DISCUSSIE

Het moet bij alle consternatie gezegd, dat dit platform en de achttien platforms -er niet zijn om te praten.
Ze willen DOEN. Ze hebben eigen kracht. U leest dat op deze site.

Dat de Schiphollobby zich zo sterk laat horen hangt hiermee samen.
Al wordt soms gewaarschuwd voor platforms of leden daarvan.
Ondanks dat wil men blijk geven van betrouwbaarheid en een open vizier. Ook hier.

Natuurlijk, mensen zien nog geen verbetering. Datt kán ook niet. Tussentijdse verandering is vrijwel onmogelijk. Men werkt is een proces, het 'evaluatieproces. Dat verloopt volgens een plan. Pas aan het eind wordt beslist.
Toch is veel bereikt: Overlast zit niet tussen de oren, maar op de kaart. Overlast is een erkend probleem.
De overheid erkent de bewoners en platforms als partner en praat met ze, náást CROS met eenzelfde recht als de sector.
Zelfs lijkt het vliegen te veranderen. Er wordt gewerkt aan vliegpatronen. Maar vliegverkeer wordt drukker en dat vermindrt het effect.

Het Schiphol dossier is ingewikkeld en moeizaam. Toch is de geschiedenis ontrafeld, problemen gelocaliseerd en feiten vastgesteld, zodat overheid en wij veel meer over hetzelfde praten.
U wordt goed geïnformeerd op deze site. Binnenkort zult U hier zelfs een CD kunnen bereiken met de complete geschiedenis inclusief alle wezenlijke dossiers, dank zij een van de leden van het bestuur.

Natuurlijk bedenken velen iets anders dan de ingeslagen koers. Goed recht! Maar een koers die met velen uit veel gesprekken is gegroeid wordt uiteindelijk maar een keer en op een plaats opgeschreven. Dat betekent dan niet dat de koers die is van de schrijverof van de plaats. Het blijft van de koers van het geheel en als zodanig kostbaar want goed uitgediept

De huidige eindspurt betekent: niet meer aarzelen, maar afmaken waar je mee bezig bent. Het kan wel anders, maar veranderen onderbeekt de beweging en vermindert duidelijkheid. Toch wordt doorgegaan met steeds opnieuw formuleren, herformuleren en herbespreken, zo lang tot één taal en visie ontstaat die voor ieder en ook voor de overheid begrijpelijk wordt en aanvaardbaar.

Iets goeds is gelukt, bewoners hebben platforms, en platforms spreken samen over beleid. Dat lukt, hoe verchillend van plek, karakter en overlast ook. Dat is een offeren een prestatie, want ieder heeft eigen belangen en trots. Toch is er eenheid. Dat is goed.

Als het aan ons ligt gaan we zo door.

Geplaatst door Anoniem uit Badhoevedorp

Ik woon ongeveer aan het einde van de Zwanenburgbaan en het bevalt me voor geen meter.
Lekker vrij uitzicht ja, maar je ligt wel om 5 uur in de nacht in je bed te trillen van de geluidsoverlast.
Met de A4 door de achtertuin en de nu lopende plannen om de A9 om te gooien ga ik fijn verhuizen.
Badhoevedorp is een fijne woonplaats, maar je moet wel een beetje aan de goede kant zitten.
Het is zeer storend om `s nachts wakker te worden door de geluidsoverlast die bijna dag- en nacht doorgaat.
Meestal slaap ik met oordoppen om toch nog een beetje tot rust te komen.
Ik denk dat Nederland een te klein land is voor een zo grote luchthaven als Schiphol.
Ik ben dan ook tegen groei van Schiphol en vind dat de regels moeten worden aangescherpt voor wat betreft de start -en landtijden.