Platform Vlieghinder Kennemerland
 

60 mln voor juridisch crisisteam Schiphol

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 3596 
|
 Schipholwatch 
HvS_Logo-rijksoverheid-instrastructuur-en-Waterstaat.png

Er heerst grote paniek bij het Ministerie van Infrastructuur (I&W) over de puinhopen in het Schiphol-dossier. Minister Mark Harbers vraagt 60 miljoen euro voor het inrichten van een dream team om te proberen het juridische kaartenhuis overeind te houden.

Dit blijkt uit een plan dat de minister vrijdag aan het einde van de dag stuurde aan de Tweede Kamer. In dat ‘Bestedingsplan Projectorganisatie Schiphol’ geeft hij volmondig toe dat de uitdagingen in het dossier het ministerie boven het hoofd groeien.

Procedures stapelen zich op


Schiphol komt de laatste jaren steeds meer onder vuur te liggen. Mobilisation for the Environment wil via de rechter afdwingen dat de overheid gaat handhaven op de ontbrekende stikstofvergunningen, stichting RBV komt binnenkort met een dagvaarding tegen de explosief gegroeide geluidsoverlast en SATL heeft aangifte gedaan bij justitie wegens vermeende fraude door onder meer ambtenaren bij I&W.

Veel van die aankomende rechtszaken hebben in de ogen van I&W en de Inspectiedienst Leefomgeving & Transport een goede kans van slagen. Daarom wil I&W het bestand juristen fors uitbreiden. Nog dit jaar gaat Harbers daar ruim 5,5 miljoen euro voor vrijmaken, volgend jaar 11,6 miljoen euro, in 2024 en 2025 ruim 15 miljoen en in ‘afbouwjaar’ 2026 nog eens 12 miljoen euro.

In totaal verwacht het ministerie tientallen juristen in dienst te moeten nemen om alle procedures het hoofd te kunnen bieden.

Gevolg van onwettig beleid


De juridische hordes zijn het directe gevolg van jarenlang onwettig beleid voor de luchtvaart. De meeste vliegvelden in ons land werken al jaren zonder wettelijk verplicht luchthavenverkeersbesluit, ze beschikken niet over stikstofvergunningen en de extreme geluidsoverlast wordt al jarenlang gedoogd. Burgers zijn daar klaar mee en proberen de overheid nu te dwingen kaders te stellen en deze ook wettelijk vast te leggen.

Ondertussen raakt het ministerie hopeloos verstrikt in het eigen wanbeleid. Vanwege de ontbrekende stikstofvergunningen kunnen geen luchthavenverkeersbesluiten worden vastgelegd. Vanwege het jarenlange gedogen van forse overschrijdingen dreigen rechters op korte termijn een einde te maken aan deze praktijken.

Vergaande consequenties


“Dit plan beschrijft de urgente en langjarige opgave om het functioneren van Schiphol veilig te stellen [..] Mocht dit niet lukken dan heeft dit vergaande consequenties”, zo vertelt Harbers de Kamer.

Wat wil de minister bereiken met zijn nieuw te vormen dream team? Uitgewerkte maatregelen op het gebied van stikstof in 2022 en 2023, de aanpak van de geluidsregels voor 2023, een natuurvergunning voor Schiphol in 2022 of 2023, een luchthavenverkeersbesluit en een stop op het gedogen van de overlast in 2023.

Pikant is dat uit de brief blijkt dat de juristen wéér op zoek moeten naar mazen in de wet om het voortbestaan van Schiphol in de huidige vorm mogelijk te maken. Zo moet worden gekeken naar andere mogelijkheden om de wet te interpreteren. Ook wil de minister onderzoeken of hij onder maatregelen uitkomt door een langjarig beleidsplan op te stellen tegen overlast.

Wankel beleid


Drie maanden geleden schreef SchipholWatch een uitgebreide brief aan de Eerste Kamer waarin onze zorgen werden geuit over de wankele juridische onderbouwing van het huidige luchtvaartbeleid. De Tweede Kamer heeft de minister om een reactie gevraagd op die brief, maar die is vooralsnog niet gekomen.

Opmerkelijk is dat de minister van plan is Schiphol te helpen bij de aanvraag van een natuurvergunning. Dit in tegenstelling tot wat hij in de Tweede Kamer meermaals meldde. Andere bedrijven, en ook de boeren, zijn verplicht zelf zo’n vergunning aan te vragen en te verkrijgen, maar dat lukt de vliegvelden niet zelfstandig.

Harbers geeft in zijn brief een kort overzichtje van de te verwachten uitgaven. Het meeste geld gaat naar het projectmanagement, maar er is ook een forse post opgenomen van anderhalf miljoen euro per jaar voor extern juridisch advies. En een post van 1,23 miljoen euro per jaar voor het inhuren van specialisten uit de luchtvaartindustrie.

Is de minister te laat?


Die laatste post mag best opmerkelijk worden genoemd. Met de 1,23 miljoen moeten zes voltijdsbanen worden ingevuld. Dat is maar liefst 200.000 euro per luchtvaartdeskundige.

Het is nog maar de vraag of I&W op tijd is met zijn aanpak. Inmiddels heeft MOB de eerste dagvaarding voor het handhaven van de stikstofwetgeving verstuurd aan de bestuursrechter en is de dagvaarding van burgerinitiatief RBV met een beroep op de rechten van de mens vrijwel afgerond.

Hoe het staat met het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie naar mogelijke fraude bij I&W is twee jaar na de aangifte nog steeds niets bekend.

Bekijk bericht op "Schipholwatch"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit Onder de Kolderbaan

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.


'Andere bedrijven, en ook de boeren, zijn verplicht zelf zo’n vergunning aan te vragen en te verkrijgen, maar dat lukt de vliegvelden niet zelfstandig.'

Dan weet je dat het geen zuivere koffie is.
Ze kunnen er gewoon niet aan voldoen, omdat het een zwaar vervuilende industrie betreft waar helaas vele miljoenen in rond gepompt worden.
En maar blijven ontkennen en de bevolking doodziek maken, dat zijn gore praktijken die in een bananenrepubliek thuis horen.
Iedere 2 minuten een laag over je huis heen denderende herrie toestel is een misdaad tegen de menselijkheid.
328 toestellen per etmaal, dat is je reinste staatsterreur!
Hele dorpen zijn verworden tot een eigenlijk onleefbare omgeving, terwijl de zuid-as van Amsterdam vrijwel ontzien wordt!
Daar zitten de grote geldverdieners, de aandeelhouders van het grote geld dat in de sector wordt rondgepompt.
Weg met dat criminele Schiphol.