Platform Vlieghinder Kennemerland
 

35 melders zorgen voor bijna 160.000 klachten over geluid Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 2242 
|
 ad.nl 
tb_verkeerstoren_schiphol_.jpg

Bijna driekwart van de in totaal 217.000 klachten over geluidsoverlast rond Schiphol werden vorig jaar ingediend door 35 mensen, de zogenoemde veelklagers. Deze 35 omwonenden dienden samen 158.000 klachten in. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).

Het totaal aantal mensen dat vorig jaar klaagde over geluidsoverlast rond de luchthaven is met 8,5 procent toegenomen. In totaal dienden ruim 5900 omwonenden een of meerdere klachten in. Het aantal veelklagers, dat zijn mensen die meer dan 500 klachten per jaar indienen, bleef gelijk met een jaar eerder.

Er wordt het meest geklaagd over de ruim 25 jaar oude Boeing 747-400 toestellen. Ook de nieuwere 747-800 en de Airbus A380 stonden hoog op de klachtenlijst. De meeste klachten gaan over vliegbewegingen in de late avond, nacht en vroege ochtend.

Over alle start- en landingsbanen, met uitzondering van de Buitenveldertbaan, kwamen meer klachten binnen dan een jaar eerder. De meest gebruikte banen (Kaagbaan en Polderbaan) kregen ook in absolute aantallen het grootste aantal klachten. Volgens BAS komt dat doordat de wind vorig jaar vaker uit zuidelijke en zuidwestelijke richting waaide.

De cijfers van BAS zijn gebaseerd op meldingen die gedaan werden tussen 1 november 2015 en 31 oktober 2016.

Op Schiphol, dat vorig jaar 100 jaar bestond, vonden 492.000 vliegbewegingen plaats (6,5 procent meer dan een jaar eerder) en werden er 63,6 miljoen passagiers (+9,2 procent) vervoerd.

Bekijk bericht op "ad.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Thijs uit Heiloo

Die 500 meldingen grens is absoluut niet meer realistisch. Het aantal omwonenden is toegenomen en het aantal vliegbewegingen ook, waarom groeit die grens dan niet mee? 500 meldingen zit je zo op, met de herrie van nu kun je soms wel 10 meldingen op een dag maken. Dus al hoe meer hinder je ervan hebt, hoe minder ze je laten meetellen, zo kan ik ook wel zeggen dat er minder hinder is.

En daarbij, waarom gaat BAS niet met die 35 mensen in gesprek? Er is blijkbaar iets aan de hand. Of zouden ze dan precies dat te horen krijgen wat ze niet willen horen, namelijk dat er helemaal geen vermindering van hinder is.

BAS is net zo corrupt als schiphol zelf, met z'n "we-praten-het-elke-keer-weer-goed-rapportages". Laat maar lijken alsof de bewoner wordt gehoord, dan blijven ze koest. Maar als er echt geluisterd zou worden, dan was er geen toename in hinder te zien.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Uit statistische overwegingen kan ik mij wel voorstellen dat je een bovengrens hanteert om een juist beeld te geven. Maar dan zou je voor hetzelfde geld ook melders moeten elimineren die juist heel weinig (minder dan 5?) klachten hebben ingediend. Dat gebeurt (gelukkig) niet. Maar als veel meer mensen vaker gaan klagen, zal BAS die bovengrens moeten optrekken om weer een juist beeld van de overlast te geven. In de kwartaalrapportages worden wel alle klachten meegeteld.
BAS heeft in de jaarrapportage nog het volgende geschreven:
"Om de dienstverlening van de klachtregistratie en de klachtafhandeling te verbeteren,
door meer aan te laten sluiten bij de specifieke wensen van omwonenden, wil Bas gebruik
gaan maken van andere vormen van registreren en rapporteren. Waar nu vooral het
aantal meldingen (klachten) een belangrijke rol spelen zou in de toekomst het aantal
melders (klagers) veel meer centraal moeten komen te staan bij het inventariseren van de
verschillende soorten van hinder zoals geluid, vervuiling en angst."
Het is dus belangrijk dat veel mensen regelmatig klagen dan weinig mensen veel. Je kunt eventueel ook elke dag één periode klacht van 24 uur indienen om aan te geven dat je het hele jaar de hele dag en nacht last van de herrie hebt; dan telt je klacht tenminste mee.

Geplaatst door anoniem

Bas werkt dit probleem zelf in de hand door de verschillende klachten die je kan indienen. Je kan een klacht over een vlucht indienen en ook een klacht over een periode. Een klacht over vluchten is specifieker en geeft bas eigelijk meer informatie dan een periode klacht,en als je dan onder een start route woont dan kan je elke 2 minuten een klacht indienen. Dat is de consequentie van het system dat bas zelf geceeerd heeft. Misschien dat sommige bewoners oprecht proberen een compleet en specifiek beeld te schetsen van de overlast en dan kan je zo op 100 klachten over vluchten per dag komen. Bas zou het systeem kunnen veranderen maar daar gaat dan weer informatie mee verloren.
Ik krijg wel eens het gevoel dat bas de klachten over specifieke vluchten misbruikt. Ze raporteren er uitgebreid over in het jaarverslag. Een top 10 van vluchten die de meeste klachten opleverden. Alsof dat de uitschieters en extremen zijn en dat het verder wel mee valt.
Bas zou eigelijk elke klacht moeten blijven meetellen en ook tot de focus groep moeten rekenen,ze vragen er immers zelf om met de mogelijkheid om over specifieke vluchten klachten in te dienen.

Geplaatst door de Vries

Dit zegt toch alles:

"Er wordt het meest geklaagd over de ruim 25 jaar oude Boeing 747-400 toestellen. Ook de nieuwere 747-800 en de Airbus A380 stonden hoog op de klachtenlijst."

Let maar op wat Schiphol en de politiek gaan zeggen. De 747 wordt al uit gefaseerd en de Airbus A380 komt maar 1x per dag langs. Dus GROEIEN maar. Het is zo doorzichtig als wat.

Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam

100 klachten per dag. Daar kan je natuurlijk badinerend over doen. Volgens mij maakt het echter duidelijk dat mensen volledig maf worden van de kelereherrie dag in dag uit.
Die mensen hoor je, als geen anderen, serieus te nemen.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Ik heb begrepen dat medewerkers van BAS met mensen die heel veel klagen contact opnemen. Of dat nog steeds gebeurt weet ik niet. Heeft iemand daar recent ervaring mee?

Geplaatst door Gerard

Dan krijg je een mailtje met een enquête heb ik gehoord. Recent was dat het geval weet ik uit betrouwbare bron

Geplaatst door anoniem

Voor dat contact met bas had ik zelf zeker belangstelling,een gesprek om uit te leggen hoe ingrijpend de overlast is voor sommige mensen. Ik dien regelmatig een klacht in maar 500 haal ik bij lange na niet. Niet omdat ik de overlast niet ervaar,,maar vooral omdat ik merk dat het klagen mij persoonlijk niet verder helpt,maar dat is voor iedereen weer anders.
.Ik heb bas destijds ook opgebeld en gezegt dat ik belangstelling had voor een gesprek,dit nadat op de site van bas te lezen was dat er plannen waren om in gesprek te gaan met veelklagers. Men zij dat het alleen ging om de mensen met 500+klachten, en a priori voor elke dag 2 klachten indienen kon helaas niet.

Het was zeker niet mijn bedoeling om badinerend over te komen met 100 klachten per dag! De geluidsoverlast heeft op mij persoonlijk een groot effect door overgevoeligheid voor lawaai in het algemeen.

Geplaatst door Thijs uit Heiloo

BAS maakt zich er iedere keer weer makkelijk vanaf door te doen alsof iedere toename van klachten een incidentele gebeurtenis is en alleen in uitzonderlijke gevallen voorkomt.
Zelfs voor mensen die niet zozeer overgevoelig zijn voor geluid heeft de overlast ingrijpende gevolgen. Ik wil in een rustige omgeving kunnen leven, op hemelsbreed meer dan 30 km vanaf een luchthaven mag ik dat toch wel enigszins verwachten. Als ik er geen moeite mee zou hebben dan had het geen criteria geweest toen ik mijn huis kocht.

Schiphol veroorzaakt te veel overlast, dat is duidelijk. En enige vorm van compensatie, tegemoetkoming of überhaupt begrip lijken niet voor te komen bij de heren bestuurders of mevrouw Dijksma. Die zijn alleen maar gefocust op hun eigen belangen.

Geplaatst door Thijs uit Heiloo

even ter info: Een vraag aan BAS met er onder hun antwoord.

Geachte heer / mevrouw,

Vanmorgen werd ik, net als iedere ochtend, wederom om 7 uur wakker door overdenderende vliegtuigen, niet één, niet twee, nee ander half uur lang een in elkaar overvloeiend geraas van straalmotoren op 600 meter boven mijn hoofd. Dat wij er hier gek van worden is u wel duidelijk, in een van de rapportages stond immers dat de hinder in Heiloo duidelijk is toegenomen. Daarnaast zijn er inmiddels reeds mensen uit het dorp vertrokken omdat ze het niet meer aankonden.
Nu is het zo dat de hinder in de afgelopen jaren explosief is gestegen, het aantal vliegbewegingen is flink gegroeid en anders dan Schiphol doet voorkomen is de ontwikkeling van straalmotoren niet net zo snel meegegroeid dat ze stiller zijn geworden.
De afgelopen periode hebben meerdere kranten geschreven over het verdraaien van cijfers, de hinder zou zijn afgenomen en Schiphol mag weer groeien.

Wanneer er een stroom aan vliegtuigen boven Heiloo overkomt gaan mensen melden, zij vullen de vragen in bij BAS en hopen dan gehoord te worden.
Dat BAS niet direct een aanvliegroute kan veranderen en dat de hinder op dat moment niet wordt gestopt dat is begrijpelijk, dat er vervolgens in de opvolgende jaren alleen maar meer vliegtuigen overkomen is dat niet. Nu vragen vele mensen zich af of melden zin heeft, BAS beweert van wel dus wij blijven dat dan maar braaf doen.
Echter, er vliegen hier gemiddeld vier maal per dag anderhalf uur lang vliegtuigen over op afgerond 600 meter hoogte, zij maken dan een draai en doen dat het liefst terwijl ze accelereren. De geluidsproductie hiervan is enorm. De inwoners van Heiloo (die er nog zin in hebben om er tevergeefs moeite in te stoppen) dienen een melding in welke dan gebruikt wordt in de rapportages.

Nu is zo dat wanneer een persoon meer dan 500 meldingen per jaar indient, deze niet meer meetellen. Dit is niet realistisch, immers zouden twee meldingen per dag al meer dan 500 meldingen per jaar opleveren terwijl er dagelijks genoeg reden is om meer dan twee meldingen te maken. Dus in zekere zin is BAS medeverantwoordelijk voor het verdraaien van de cijfers welke Schiphol laten lijken alsof ze alles aan de beperking van hinder doen.
500 meldingen als grens voor veelmelders is iets wat wellicht in het jaar 2005 nog een aannemelijk getal was maar is nu achterhaald, het aantal bewoners in de omgeving van Schiphol is gestegen en het aantal vliegbewegingen ook, BAS zou de grens van veelmelders hierin moeten laten meegroeien om het realistisch te houden.

Voor ons gehinderden is BAS het enige aanspreekpunt waar wij onze ondervonden overlast kunnen aangeven, geef ons in ieder geval een eerlijke kans om onze stem te laten horen. Een grens van 500 meldingen per jaar is niets in het huidige beleid en het huidige inwonersaantal, met bijna een half miljoen vliegtuigen per jaar is dat aantal zo bereikt.
De grens van veelmelders moet meegroeien met de omgeving en vliegbewegingen, deze grens vasthouden is niet eerlijk naar de omwonenden en geeft een verkeerd beeld van de werkelijke situatie waardoor de cijfers voor Schiphol alleen maar gunstig uitkomen met alle gevolgen voor de omgeving.

Hoogachtend.reactie van BAS:


Geachte heer,

De aanbeveling van BAS in de jaarrapportage 2016 gaat met name over de problematiek die u in uw mailbericht benoemd. Persoonlijk ben ik van mening dat het eenmalig in kaart brengen van uw hinder binnen een bepaalde termijn voldoende moet zijn voor BAS om een hinderkaart te maken waar de hinderbeleving van omwonenden zodanig zichtbaar en duidelijk is voor alle partijen binnen de ORS die werken aan hinderbeperkende maatregelen. Ik ben blij met de uitnodiging van de taskforce Informatievoorziening binnen de ORS om mijn gedachten over de hele klachtregistratie, klachtrapportage en klachtopvolging gezamenlijk te gaan uitwerken. Als er op dat vlak nieuws is te melden dat zullen wij dat via onze website bekend maken.

Hoogachtend,


Sandro Broeke
Manager BAS

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Zolang grote partijen zoals de VVD de mening zijn toegedaan dat Schiphol mag groeien, zullen de inspanningen van BAS en de ORS weinig uitrichten.