Platform Vlieghinder Kennemerland
 

35 grenswaarden of 1001 afspraken? Open Brief aan Haarlems Dagblad.

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 935 
|
 GEUS 
35 grenswaarden of 1001 afspraken? Open Brief aan Haarlems Dagblad.

In het Haarlems Dagblad van 11 september mag Hans Paar van de Dorpsraad
Rijsenhout uitleggen waarom hij – met nog 23 andere bewonersorganisaties - de
besprekingen aan de Alderstafel graag ziet lukken. Angst voor Den Haag blijkt zijn voornaamste drijfveer.


Hans Paar – ooit adjunctdirecteur
bij de Rijksluchtvaartdienst - heeft namelijk een uiterst slechte ervaring
opgedaan met Den Haag. Dat betrof de reservering voor de parallelle Kaagbaan.
Een regelrechte bedreiging voor Rijsenhout, die Eurlings – ondanks verzet van
gemeente en provincie – toch heeft doorgezet.
Dat minister Eurlings daarmee vooral gehoor zal hebben gegeven aan de wens
van Schipholbaas Cerfontaine is voor Hans kennelijk geen reden om ook voor
Cerfontaine ‘doodsbenauwd’ te zijn.


In zijn promotie voor de Alderstafel is Hans de nuance bovendien al gauw kwijt.
Zo heeft hij niet veel op met de wettelijke maxima voor de hoeveelheid
vliegtuiglawaai in de woongebieden. Volgens hem is dit systeem van 35
handhavingspunten met grenswaarden ‘veel te rigide en inflexibel’. En dus
kunnen we ’t maar het beste afschaffen!
Hans gaat daarmee volstrekt voorbij aan de mogelijkheid om datzelfde systeem
in de praktijk gewoon slimmer te gebruiken. Aan de nadelen voor de
luchtvaartsector kan worden tegemoet gekomen, en de lokale bescherming tegen
vliegtuiglawaai in de woongebieden kan behouden blijven. Een pleidooi voor het
afschaffen van de lokale bescherming verwacht ik van Cerfontaine en Eurlings,
niet van een belangenbehartiger van omwonenden.
Of zou de winst zitten in wat Hans denkt terug te krijgen? Hij verwacht veel van
‘controleerbare afspraken over het baangebruik, in combinatie met een
groeiplafond voor Schiphol.’ U zal er niet van opkijken dat het bij een Mainport
als Schiphol om heel veel afspraken gaat. Hans zet zijn kaarten er kennelijk op
dat de luchtvaartsector zich beter gaat houden aan deze 1001 afspraken over
starten, landen, aanvliegen en uitvliegen en de rest, dan de 35 grenswaarden
van vandaag de dag.


En dan heb ik u nog niet eens precies uitgelegd dat wij al sinds 2006 bezig zijn
om de beoogde handhaver van die 1001 afspraken: de Luchtvaartinspectie,
ervan te overtuigen dat ze de overtreding moet bestraffen van het wettelijke
Nachtvluchtverbod op de Aalsmeerbaan in de nacht van 30 op 31 december
2005. Dat we met betrekking tot deze ene ‘afspraak’ onlangs van de rechtbank
Amsterdam gelijk hebben gekregen is mooi, maar hoe gaat dat straks met die
1000 andere afspraken? Daar hebben wij geen tijd voor en geen zin in.
Hans intussen is niet beducht voor een plaatselijke toename van de hinder. Hij
‘denkt dat dit ontzettend meevalt’. Bovendien ziet hij ook ‘eindelijk meer
duidelijkheid en zekerheid voor de langere termijn’.


GEUS
Vereniging voor normen en waarden in de luchtvaart
.


Het zou allemaal best kunnen. Maar als u, in het kader van het voorkomen van
bovenmatig vliegtuiglawaai bij uw woning, zou mogen kiezen, waar vertrouwt u
dan op? Op keiharde grenswaarden OF boterzachte afspraken?
.


Mr. drs. J. Boomhouwer
Voorzitter vereniging GEUS te Aalsmeer


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Victor uit Krommenie

35 grenswaarden? Het zouden erminstens 200 moeten zijn....
En die anders afspraken zoals baangebruik etc zijn zaken die de sector zowiezo zouden moeten doen...

Geplaatst door Rieneke Schokking uit Amstelveen

Op mijn meest cynische momenten vraag ik me af of het afschaffen van de 35 handhavingspunten hier (Amstelveen/Bovenkerk) enig verschil zou opleveren. Het is hier immers toch al zo dat alles door het gat gestuurd wordt. Zelfs Paul Riemens gaf toe dat het werk van de LVNL veel gecompliceerder zou worden als dit gat gedicht zou worden. En nog steeds houden overheid en gemeente vol dat het geen verschil maakt. Veel erger dan nu kan het volgens mij niet (alhoewel de LVNL je altijd weer weet te verrassen).
Nogmaals, dit denk ik als ik de grenzen van mijn uithoudingsvermogen bereikt heb. Normaal gesproken ben ik van mening dat dit verrekte gat gewoon gedicht dient te worden, maar ik ben bang dat deze gedachte utopie zal blijven.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Allereert is inzicht nodig in een fundameneel verschil tussen, [1] de (MER gebonden} regelingen rond en op de luchthaven en [2] de aan luchtverkeer in het algemeen te stellen eisen. Ieder vraagt een aparte benadering.

[1] Voor de luchthavenregio's Schiphol (en andere luchthavens)
Op keiharde grenswaarden + vaste gedragscodes, vastgelegd in regionale convenanten

[2] Voor het luchtverkeersgebied buiten Schiphol (dus buiten het vroegere binnengebied):
Op verantwoordelijke verkeersleiding met verplichte continue diagnostiek-ondersteunde (meting en klachtenpatroon) op geleide van bevindingen aan uniform behoud van leefbaarheid aangepast luchtverkeer

Beide wat berteft werkzaamheid onder rigoureuze controle van de overheid.
Indien beide goed uitgevoerd ben ik, wat geluidsovelast betreft, niet geinteresseerd in aantallen vliegbewegingen
De regeling van duurzaam vliegen is een chapiter apart