Platform Vlieghinder Kennemerland
 

2 provincies in gesprek met Schiphol over hinderreductie

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 996 
|
 regioonline.nl - 05-06-2020 
HvS-klimaatmars_2019-03-11-09-32-04.jpg

Bestuurders uit de provincies Zuid-Holland en Utrecht vinden het positief dat de Luchtvaartsector een plan heeft gemaakt om de hinder voor omwonenden te verminderen. De bestuurders zijn echter bezorgd dat bij groei van de luchtvaart de geluidhinder toch zal toenemen. Zij vragen daarom o.a. aandacht voor het snel invoeren van hogere vliegroutes, minder nachtvluchten en vermijding van verschuiven van de hinder naar andere woonkernen.

Provincies en Schiphol in overleg
De CEO’s van Schiphol (Dick Benschop) en de Luchtverkeersleiding (Michiel van Dorst) voerden overleg met gedeputeerden en gemeentebestuurders * van de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Aanleiding was het Programma Hinderreductie (www.minderhinderschiphol.nl) , opgesteld door Schiphol en LVNL. De bestuurders van o.a. de provincies waarderen het dat de luchtvaartsector het gesprek met de omgeving aangaat en de klachten van omwonenden ter harte neemt. Diverse wethouders brachten tijdens het gesprek concrete wensen naar voren.

Hogere aanvliegroutes
Zo pleitte Peter Glasbeek (wethouder Oegstgeest) voor hogere aanvliegroutes: “Het is door de Coronacrisis nu zeer rustig in de lucht, dus de noodzaak om vanwege veiligheid en capaciteitsproblemen zeer laag over de hele regio te vliegen is er niet meer. Dit is voor LVNL een uitgelezen moment om de maatregel hoger aanvliegen nu direct in te voeren”.

Stikstof
Guus Elkhuizen (wethouder Nieuwkoop) benadrukte ook het belang voor Schiphol om de stikstofproblematiek en de natuurbeschermingsvergunning in orde te maken.

Waterbed
Marina van der Velde-Menting (burgemeester Kaag en Braassem) uitte haar zorgen over het ‘waterbed-effect’: “Veel van de bedachte maatregelen leiden tot een verschuiving van vliegtuigbewegingen naar de Kaagbaan. Daardoor ontstaat extra hinder voor de vele bewoners in de Leidse regio, Duin- en Bollenstreek en Kaag en Braassem. Dit geeft zoveel vliegbewegingen dat er bijna geen rustmomenten meer zijn. Dit levert extra hinder en gezondheidseffecten voor onze bewoners.”

Overige wensen voor hinderbeperking
In het overleg zijn verder de volgende wensen door de bestuurders van o.a de provincies naar voren gebracht:
- Aanzienlijk beperken van het vliegverkeer in de nacht
- Meer rustmomenten op een dag regelen
- Geen aanleg van een tweede parallelle Kaagbaan
- Niet meer richten op ongebreidelde groei, maar op kwaliteit van het netwerk en van de leefomgeving.
- De terugslag door de crisis gebruiken om deze zogenaamde ‘selectieve groei’ gedoseerd tot stand te brengen

Balans
Benschop en Van Dorst benadrukten dat zij ondanks de huidige crisis in de luchtvaart doorgaan met de hinderbeperking en juist door de crisis ook nieuwe kansen zien voor vermindering van hinder. Ook bij hen leeft de sterke wens om een betere balans tussen sector en omgeving te realiseren.

Programma Hinderreductie
LVNL en Schiphol committeren zich aan het Programma Hinderreductie, ongeacht de ontwikkeling van het aantal vliegbewegingen. Een aantal beslissingen ligt echter bij het Kabinet, zoals het aantal (nacht)vluchten en al dan niet de grondreservering aanhouden voor een eventuele Tweede Kaagbaan.

Vervolggesprekken
Schiphol en LVNL plannen vervolggesprekken om de wensen van de regionale overheden en andere stakeholders verder in kaart te brengen. Zij bekijken alle gedane suggesties en gebruiken die indien mogelijk om het Programma Hinderreductie te verbeteren.

Bekijk bericht op "regioonline.nl - 05-06-2020"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Klaar uit Oegstgeest

Wat Een Poppenkast....
Dit kun je toch niet meer serieus nemen?

Geplaatst door Klaar uit Oegstgeest


Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

We gaan shithol helemaal niet verplaatsen, klaar uit Oestgeest!
Ik krijg al sinds de jaren ‘70 jullie en die verdomde Amsterdamse ellende over mijn hoofd!

Shithol gaat maar minder vliegen, wat dacht je daar van!
Telkenmale willen jullie maar dat die vliegtroep mijn voortuin vervuild!
Laat de zee de zee, die zee is al genoeg verkankert met windmolens, munitie dumpingen, scheepvaart, olie, plastic en weet ik veel wat voor een troep er in zee geflikkerd is!
Dan ook nog een vliegveld? Ja als jou tuintje maar schoon is hè.....

Ik hoef jou extra troep niet! Ik heb hier al genoeg vliegtroep! Denk eens aan een andere oplossingKlaar uit Oestgeest!

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Verplaatsen van vliegtuigoverlast is de oplossing niet, kijk naar Eindhoven, kijk naar Rotterdam, kijk naar Lelystad, kijk naar Maastricht........
God wat zijn we dom met een vliegveld in zee.........

Minder vliegtuigen en minder vliegen, DAT IS DE OPLOSSING! Niet alleen voor mijn bloeddruk en lichamelijke gestel hoor, wat veel belangrijker is is dat Moedertje Aarde er van opknapt!

En ja ik ben boos om al die mensen die niet verder denken dan hun eigen achtertuintje...........Echt boos!

Geplaatst door Marc uit Almere

Vliegveld in zee en 99% van de overlast is opgelost. Ik teken ervoor! Dan maar minder windmolens op zee. Voor die enkele inwoners wie aan zee wonen (Mn Oegstgeest) en nog hinder ondervinden, geven we de mogelijkheid om te verhuizen, uiteraard onder een goede regeling. Het wordt tijd om de gespreide overlast onder een groot deel van Nederland/ bevolking te stoppen. Voor de weinigen wie nog hinder ondervind, bedenken we wel mooie regelingen. Voor de duidelijkheid, ik ben voor krimp vd luchtvaart!

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

Beste Marc, Oegstgeest ligt nog niet aan zee, maar wat niet is kan nog komen, het is slechts 7 km, en de opwarming gaat door. Ook ik zie eigenlijk maar 2 echte oplossingen, en dat is Schiphol serieus laten krimpen tot bijvoorbeeld 300.000 vluchten, of Schiphol verplaatsen naar zee. Dat is een politieke afweging. De rest is dweilen met de kraan open.

Geplaatst door de Vries uit Badhoevedorp

@Marc, als je er echt zo over nadenkt, dan ben je geen haar beter dan alle pro-luchtvaart figuren! Hoe durf je om mensen verplicht te laten verhuizen die hun ziel en zaligheid in hun huisje hebben gestopt! Bah, misselijkmakend.

Geplaatst door Marc uit Almere

Beste de vries, goed lezen want ik zeg helemaal niet dat ik inwoners verplicht uit hun huizen wil halen, maar besef dat de ‘ziel en zaligheid’ nu voor honderduizenden wordt verpest. En uit eerdere berichtgeving begrijp ik dat een vliegveld op zee vooral hinder in Oegstgeest veroorzaakt? Over hoeveel inwoners praten we? Als deze inwoners met een flinke zak geld de mogelijkheid krijgen te verhuizen, en zelfs in hun omgeving kunnen blijven wonen, dan lijkt mij dit een prima alternatief, om zo de rust voor een miljoen inwoners terug te geven. Verhuizen is geen verplichting maar oneindig woningen isoleren en uiteindelijk miljoenen mensen in de herrie en fijnstof zetten lijkt mij onhoudbaar. Een vliegveld op zee lost dit probleem op! En zo niet,
wat is jouw geweldige oplossing voor de alsmaar groeiende luchtvaart?

Geplaatst door Stein uit Amsterdam

Als je dat vliegveld een kilometer of 20 uit de kust in zee plempt met een lekkere dikke dijk ernaartoe,hoeft er helemaal niemand nog last van te hebben,dan zie je het zelfs niet meer,laat staan horen of ruiken..Van schiphol kan je een rechte streep (lees weg/rail) westelijk trekken zonder ook maar een woonkern te hinderen...Dan kunnen al die megalomanen hun ongebreidelde groeiplannen verwezelijken maar hoeft er ook niemand te verhuizen. en hebben we de komende jaren weer genoeg werk...iedereen blij lijkt me...