Platform Vlieghinder Kennemerland
 

15. Schiphol, optelsom van ellende

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 1464 
|
 Platform Vliegoverlast Amsterdam PVA - 01-10-2021 
koepelvanamsterdamseschipholgroepen.jpg

Schiphol is een optelsom van geluid, smerige lucht, onveiligheid, schade aan milieu en klimaat, nutteloze bestemmingen en welvaartsverlies. Hoeveel argumenten heb je nog nodig voor krimp? En waarom gebeurt dat niet? De professor legt het nog een keer uit en schuwt daarbij zelfs geen majesteitsschennis...Op de website van het PVA vind je ook alle vorige afleveringen met toelichting, over onder meer de - terecht - controversieel verklaarde Luchtvaartnota, een Olifant, Johan Cruyff en een Burgerraad Schiphol.

De volgende video verschijnt begin november en belooft een teleurstelling te bevatten voor de bewoners van Krasnoyarsk.
Heb je ideeën voor een thema? Laat het ons weten via de website van het PVA.

Als je de video waardeert, deel dan alsjeblieft deze mail of link met anderen.

Bekijk bericht op " Platform Vliegoverlast Amsterdam PVA - 01-10-2021"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Miljarden naar de luchtvaart, zorgpersoneel dat het vanwege de hoge werkdruk niet meer aankan. Vakantiepark voor de gewone man dat moet wijken voor luxe recreatievilla's, terwijl er voor de gewone man geen gewoon woonhuis meer te koop is.

Ik hoorde van de week een leuk (eigenlijk bedroevend) citaat van Winston Churchill.:
"Het beste argument tegen democratie is een vijf minuten durende gesprek met de gemiddelde kiezer."
En dan is er natuurlijk nog een heel oude: het volk krijgt de regering die het verdient.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

SCHUIVENDE PANELEN: ROL AANDEELHOUDERS EN HET PUBLIEK BELANG

Dit najaar treden de Aeroports de France terug als aandeelhouder in de Royal Schiphol Group.


Het Rijk en de Gemeenten Amsterdam en Rotterdam resteren als aandeelhouders en zouden een verantwoorde afweging moeten maken tussen het publiek belang inzake volksgezondheid en leefomgeving aan de ene en de mate, economische rol en kwaliteit van het luchtverkeer aan de andere kant.

Wij volstaan in dit kort bestek met de volgende beeldspraak:

De voor het aandeelhouderschap hoofdverantwoordelijke bestuurders Hoekstra, Halsema en Aboutaleb kunnen gezien worden als de baasjes van een ongetemde hond die hoog nodig een sociale training zal moeten ondergaan.

Geplaatst door Pierre uit Zaanstad

Hoezo ellende?

De overlast en hinder van Schiphol leeft onvoldoende onder de bevolking van Noord- en Zuid-Holland; sterker het leeft totaal niet. Alle ruimte om rustig verder te groeien.

In 12 weken tijd zijn er bij vliegherrie.nl 39.000 meldingen van overlast en gevaar binnengekomen van in totaal circa 3.600 unieke melders. Gemiddeld melden deze 3.600 mensen dus 1x per week.

In Noord-Holland en Zuid-Holland leven zo'n 3 miljoen huishoudens en veronderstel dat iedere melder staat voor 1 huishouden, dan meldt dus 0,1% van de huishoudens in de genoemde provincies zijn/haar hinder. Een huishouden staat voor ruim 2 personen.

Eens. Schiphol is nog niet terug op het oude niveau van voor covid-19. maar stel dat de overlast met factor 10 groeit, dan wordt het 1%. Nog steeds peanuts, toch?

Welvaart stijgt op wereld niveau, behoefte om te reizen wordt alleen maar groter. Er is geen serieus alternatief. Trein is een farce bovendien vaak veel duurder.

Ik voel/leef met de klagers mee, maar waarom niet alle energie zetten op het terugdringen van overlast en reductie van gevaar door te investeren in elektrische vliegtuigen (taakstelling Airbus op Europees niveau voor 2025 1e vliegend model, v.a. 2030 operationeel) en verbetering/uitbreiding infrastructuur en ICT.

Geplaatst door Josje uit Amsterdam

Beste Pierre, de berekening dat maar 0.1% van de huishoudens in Noord- en Zuidholland overlast zou ondervinden van de luchtvaart gaat uit van de verkeerde veronderstelling dat wie niet klaagt ook geen overlast ondervindt. Het werkelijke aantal gehinderden is een veelvoud van die 3600 klagers op Vliegherrie.nl. Er is altijd maar een beperkt aantal mensen dat actief wordt en klachten meldt. Ook bestaat Vliegherrie.nl. pas sinds een paar maanden, en zal daarom bij de meeste inwoners nog onbekend zijn.
Als u vraagt 'hoezo ellende?' heeft u zich toch niet echt ingeleefd in hoe het is om een van die velen te zijn die dagelijks te maken hebben met de geluidsterreur van Schiphol. Voor een paar uit het dagelijks leven gegrepen voorbeelden verwijs ik naar de twee filmpjes die vandaag op het Twitteraccount van SchipholWatch zijn geplaatst van zeer laag overkomende vliegtuigen over Amsterdamse buurten. Deze praktijk is de laatste tijd schering en inslag, dus er komt niet één vliegtuig met dit absurde geraas over maar tientallen achter elkaar, soms meer dan honderd per dag. Wat dit voor gevolg heeft voor de leefomgeving is met één woord samen te vatten: onleefbaar.

Geplaatst door wilma uit heiloo

Pierre heeft wel degelijk een punt en volkomen gelijk !
We ervaren nu al dagelijks de overlast van 350000 vliegbewegingen ! Dit is nu al niet te harden , en we gaan weer snel naar het ,, normale ,, ! 500000 vliegbewegingen !
3600 klagers gaan het verschil niet maken , en ook de aantallen van klagers bij Bas zijn niet indrukwekkend .
Een discussie over het geleidelijk verplaatsen van Schiphol , alsmede een open discussie over de vliegroutes is hoognodig . Heel Nederland onder de Herrie of vaste vliegroutes ??
Lelystad open of dicht , een tweede baan op Lelystad , direct naar het IJsselmeer ?Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

‘De overlast en hinder van Schiphol leeft onvoldoende onder de bevolking van Noord- en Zuid-Holland; sterker het leeft totaal niet. Alle ruimte om rustig verder te groeien.’

‘Pierre heeft wel degelijk een punt en volkomen gelijk !’

Ja en nee, ik zal dat uitleggen. Ja, het aantal klagers is relatief klein, en nee, dit geeft niet weer hoe velen het ervaren. De gezondheidsmonitor van Uitgeest (2021) geeft bv. weer dat 19 % van de bevolking duidelijk hinder ondervindt van de vliegtuigherrie, die bovenaan staat als hinderbron. Het werkelijke aantal van die 1.4 miljoen mensen is dus waarschijnlijk toch hoger.

Waarom reageert men dan niet massaal? Dit kan verschillende oorzaken hebben: men wil wel graag met het vliegtuig op vakantie en wel zo goedkoop mogelijk, men heeft de moed opgegeven, omdat het moeite kost en er toch niets met klachten wordt gedaan, men denkt (ten onrechte) dat zoveel vluchten voor onze economie erg belangrijk zijn, men denkt ten onrechte dat het geen effect heeft op de gezondheid, men denkt helemaal niet erg na over de effecten op gezondheid en klimaat, men schuift de wereld- en klimaatproblemen graag voor zich uit, enz.

‘… maar waarom niet alle energie zetten op het terugdringen van overlast en reductie van gevaar door te investeren in elektrische vliegtuigen.’

Dit argument wordt vaak door de sector genoemd als innovatief alternatief, maar de kans dat elektrische aandrijving voldoende energieinhoud met een niet te groot gewicht kan combineren is zeer klein, waardoor dit slechts beperkt zal blijven tot kleine vliegtuigen over korte afstanden.

Schiphol (en KLM) verdienen heel goed aan het vastgoed (hotels, winkels en parkeerterreinen) maar weinig aan het vliegen zelf en zullen verplaatsing naar zee alleen om deze reden al tegenwerken. Daarnaast komt de zee steeds meer vol te staan met windmolens en dit gaat slecht samen met een luchthaven. Een verplaatsing helpt ook niet tegen de toenemende klimaatbelasting van de luchtvaart. De zgn. alternatieve duurzame brandstoffen (synthetische en/of bio kerosine) zullen duur worden en kosten ook heel veel duurzame energie om te maken, energie die we al hard nodig zullen hebben voor andere doeleinden (van het gas af bv.). Ook gaan de CO2 (en andere stoffen) nog steeds de lucht in met deze brandstoffen, ondanks het idee van netto nul. Men zal wel heel veel compenserende maatregelen moeten nemen.

Om deze reden zou het veel verstandiger zijn om de idiote reisgekte in te perken, de ticketprijzen aanzienlijk te verhogen en de groei om te zetten in krimp tot 350000 vluchten maximaal. Doen we dit niet dan krijgen we over 10-20 jaar de rekening hard gepresenteerd!De coronacrisis heeft ons geleerd dat het heel goed met minder kan.

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Pierre uit Zaanstad roept maar wat:
"Welvaart stijgt op wereld niveau, behoefte om te reizen wordt alleen maar groter. Er is geen serieus alternatief. Trein is een farce bovendien vaak veel duurder.

Ik voel/leef met de klagers mee, maar waarom niet alle energie zetten op het terugdringen van overlast en reductie van gevaar door te investeren in elektrische vliegtuigen (taakstelling Airbus op Europees niveau voor 2025 1e vliegend model, v.a. 2030 operationeel) en verbetering/uitbreiding infrastructuur en ICT."

De trein is duurder, maar geen farce. Vliegtickets zijn veel te goedkoop. Als ze door luchthavenbelasting en CO2-belasting duurder worden neemt de vraag naar onnodige pretreizen snel af. HSL-treinen worden dan in een netwerk tot 1000 km een uitstekend alternatief.

Elektrische vliegtuigen worden pas interessant met een krachtbron die niet superzwaar is (zoals accu's), een grote actieradius mogelijk maakt (dus niet elke paar honderd km landen om ze te verversen) en propellers aandrijft die dezelfde hoge snelheden en vlieghoogte mogelijk maken als jets. Die krachtbron is er niet, dus deze innovatie is voor de meeste vluchten volstrekt ongeschikt. Het worden kleine vliegtuigen(enige tientallen passagiers plus evenveel accu's) die met de trein moeten concurreren, dus geen echte verbetering zullen brengen.

Uitbreiding infrastructuur is wat de herrie en lokale uitstoot betreft alleen zinvol met een vliegveld op zee op 12 mijl uit de kust, zodanig dat naderende en uitvliegende vliegtuigen niet boven land komen. Een dergelijk voorstel is door dit kabinet afgewezen. Bovendien is het pas na tientallen jaren behoorlijk operationeel. Dus geen oplossing voor de huidige problemen.

Selectief kiezen voor bereikbaarheid van Nederland (en niet meer voor maximale omzet maken in de overstapmarkt) biedt wel een oplossing om de druk op veiligheid, leefomgeving, natuur en klimaat te verlichten. De vraaggroei van vliegreizen in ons land kan op een Schiphol met 350.000 vluchten tot ver voorbij 2040 opgevangen worden. Het kan zelfs nog met minder dan dat. De Werkgroep Toekomst Luchtvaart heeft dit uitvoerig en heel precies onderzocht. Iedereen met een serieus reisdoel en bereidheid voor de vliegreis een normale prijs te betalen kan dan van en naar Nederland vliegen op afstanden die het HSL-net niet dekt. Overstappers blijven aanvankelijk nodig om lege stoelcapaciteit te vullen, maar dat zijn er minder dan nu. Het intensief aantrekken van nog veel meer overstappers is dan wel voorbij, maar daar heeft onze economie geen last van.

Voorwaarde is dat de politiek afstapt van de mythe dat Schiphol nog veel meer moet groeien omdat dit goed voor de economie zou zijn. Die veronderstelling is bewezen onjuist. Schiphol drijft niet de economie aan. Schiphol is wel nuttig om Nederland goed met de wereld te verbinden (zakelijk, ook particulier). Daar heeft onze internationale handel veel baat bij. Maar dan gaat het om ongeveer de helft van het aantal passagiers dat in 2019 werd geaccommodeerd (71 miljoen). Dat zou bepalend moeten worden voor het denken over de noodzaak en de toekomst van de nationale luchthaven, Die zou met beperking van het luchtverkeer tot deze noodzaak in een veel beter evenwicht kunnen komen met zijn omgeving. Dat is hard nodig, want dat evenwicht is al jaren zoek. Fulco van der Veen heeft daarin volkomen gelijk.

Geplaatst door baard uit heiloo

Droom maar lekker verder Hans ! .
Ik geniet nu al dagelijks van je 350000 vliegbewegingen en ik moet er niet aan denken dat dit tot 2040 zo blijft !!!
HINDERVERMINDERING is wat er moet gebeuren , en dat geleuter over minder vluchten , treinen etc. kan net zo goed stoppen . Gaat toch niet gebeuren , kijk naar het wegverkeer !!Geplaatst door Pierre uit Zaanstad

Dank voor de responses. Ik roep nog wat meer.

Ik veronderstel dat Schiphol op de huidige plek verder zal blijven groeien om 2 belangrijke redenen.

- (Mondiale) behoefte om te reizen zal de vraag naar vliegverkeer verder laten toenemen: snelheid, gemak en prijs ten opzichte van het ontbrekend alternatief.

a. Snelheid en gemak. Voor een reis van 1000 km. zit je (minstens) 10-12 uur in de trein/auto. Potentieel hiervan is zeer beperkt. Vliegen is (incl. wachten op luchthaven) meer dan de helft korter. Met nog een aanzienlijk potentieel op de wachttijden.
b. Kosten. Luchtvaart houdt vanwege belang kostenvoordeel. Bovendien: beweging naar gebruik i.p.v. bezit verandert kostenstructuur reis/vakantie en maakt vervoer op plaats van bestemming voordelig. Toenemende schaalvoordelen op bouw kleinere vliegtuigen.
c. Ruimte. Grond is vol (infra vs. natuur). Wegen lopen (duurzaam) vol, te veel knelpunten. HSL in NL is geen optie (veel tussenliggende stations, overgangen, investeringen veel te groot: Betuwe- en HSL-lijn zullen nooit rendabel worden). Internationaal treinen afstemmen is veel lastiger. Schiphol verplaatsen is door ontbreken van geschikte locatie geen serieus alternatief meer.

Conclusie: NL is/wordt te klein. Groei via de lucht is de logische keuze.

- Hinder en gevaar zijn (nog) niet groot genoeg en worden via innovatie/ontwikkeling teruggedrongen.

a. Acceptatie onder inwoners Noord- en Zuid-Holland is (nog altijd) hoog o.a. door toegevoegde waarde Schiphol.
b. Innovatie en verplaatsing inwoners. Normen worden aangepast/herijkt, daar waar overschrijding plaatsvindt vindt uiteindelijk hinderbeperking plaats (technologische ontwikkeling, isolatie en verplaatsen inwoners om verdere groei mogelijk te maken). IT zal kans op human error (verder) verkleinen en veiligheid en capaciteit verder vergroten.
c. Omgeving en overige belasting. Bijv. Co2 en fijnstof in Nood- en Zuid-Holland ook hoog zonder luchtvaart.

Conclusie: Men dient Schiphol te omarmen en hinder en gevaar te bestrijden door de voorwaarden waaronder kan worden gevlogen aan te scherpen (schoner, stiller en veiliger) o.a. via technologische innovatie af te dwingen/na te streven. We dealen met veiligheid/vervuiling/klimaat door ontwikkelen technologie, andere resources aan te boren/te ontwikkelen (economische aanjager) en opslag/opname schadelijke stoffen om zo de mondiale belasting terug te dringen. Op Europees niveau kunnen we toch een behoorlijke innovatiekracht ontwikkelen door/via o.a. Airbus? Wat doen we hier op dit moment aan/wat is onbenut potentieel? Financiering: o.a. innovatie toeslag op tickets.


Groeimodellen blijken in NL altijd te behoudend. Als Schiphol dezelfde lijn volgt als het wegverkeer in NL zitten we volgend jaar weer op niveau 2019. Nu covid zo goed als achter ons ligt, waarom zou dit niet het geval zijn? Wat voor de 1 een onnodige pretreis is, is voor de ander noodzakelijk. Covid en klimaat zijn geen game-changer. Hoeveel stedentrips hebben jullie al voor volgend jaar gepland staan? En de rest van Europa/Wereld?