Platform Vlieghinder Kennemerland
 

10 vragen aan….Jacqueline Koops (CU-Amstelveen)

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1460 
|
 dichtbij.nl Editie Amstelland 
10 vragen aan….Jacqueline Koops (CU-Amstelveen)

Kiesdichtbij - Door de dichtbijredactie, Stasja Bresser-Köhler (Amstelveens Weekblad)

AMSTELVEEN - Het Amstelveens Weekblad is gestart met de rubriek: Tien vragen aan. In deze rubriek vragen wij een Amstelvener antwoord te geven op tien vragen. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart zal de redactie van het weekblad ten eerste alle lijsttrekkers van de negen partijen uitnodigen mee te doen aan deze rubriek. Joep van Erp (SP) en Axel Boomgaars (GroenLinks) hebben vorige week reeds meegedaan aan de rubriek. Deze week: Jacqueline Koops (44), de huidige wethouder en lijsttrekker van de Christen Unie. Zij woont sinds 2001 in Amstelveen.

Er is de laatste tijd vanwege de crisis veel (weg) bezuinigd. Waar mag volgens u de komende jaren absoluut niet op worden bezuinigd? En waar mag volgens u juist wat meer op worden bezuinigd?
‘Er mag de komende jaren niet worden bezuinigd op de bestaande (inkomens)regelingen voor mensen met een minimuminkomen. Ook vindt de ChristenUnie dat er al veel te veel van Rijkswege wordt bezuinigd op de zorg voor onze ouderen en andere kwetsbare mensen, zoals gehandicapten. Bij de ChristenUnie staat de zorg voor onze kwetsbare medemens voorop.’
Als we dan toch moeten kiezen, dan kiest de ChristenUnie eerder voor bezuinigingen op subsidies voor uitgaansgelegenheden als P60 en musea als het Cobra-museum. Onbestaanbaar dat onze ouderen zorg moeten missen, maar wij wel allerlei dansfeesten fors subsidiëren. De jaarlijkse 1 miljoen euro aan het Cobra en de 650.000 euro per jaar aan P60 vinden wij in de huidige ontwikkelingen niet verantwoord. De gebruiker betaalt, ook bij cultuur. Dan blijft er meer geld over om de zorg voor onze ouderen goed te organiseren.’

Wat wordt hét speerpunt van uw partij?
‘Zorg voor ouderen en kwetsbaren, werk en inkomen voor iedereen. De ChristenUnie heeft geloof voor Amstelveen. Een Amstelveense samenleving waarin iedereen, jong en oud, ziek en niet ziek, rijk en arm, werkend en werkloos, alleengaand en samengaand, een goed en gelukkig bestaan kan opbouwen in Amstelveen, met oog voor eigen en andermans verantwoordelijkheid.’

Wat moet de komende vier jaar echt gerealiseerd worden in Amstelveen?
‘Een sluitend en integraal systeem van zorg in de breedste zin van het woord, dat snel, vakkundig, adequaat, efficiënt en wijkgericht is. Voor die inwoners die door een moeilijke periode gaan, bijvoorbeeld. door ziekte of handicap, geldproblemen, het alleen-zijn, moet er absoluut een sociaal vangnet overeind blijven. En de wachtlijsten voor de toewijzing van een woning moeten fors korter worden. Dat betekent dat die maatregelen moeten worden genomen die een doorstroming op de woningmarkt tot stand brengen, effect moeten gaan sorteren. Er moet ook een bloeiend Stadshart komen, waar de Amstelvener graag komt om te winkelen en zich te ontspannen. Bovendoen moeten er meer stallingen voor fietsers bij winkels en andere voorzieningen komen, minder geluidsoverlast door overvliegende vliegtuigen en minder uitstoot van fijnstof en CO2 en meer energieneutrale (gemeentelijke) gebouwen.’

Vindt u, lokaal gezien, de kloof tussen politiek en burger te groot?
‘Nee, met alle communicatiemiddelen en ook social media, die al wordt ingezet, worden de burgers goed meegenomen in de ontwikkelingen in de politiek. Ook kunnen burgers elke keer inspreken in de commissies over welk onderwerp dan ook. Het kan natuurlijk altijd beter en daarom is het goed om te blijven zoeken naar betere wegen.’

Vindt u dat de gemeenteraad over het algemeen te lang vergadert?
‘Die ervaring heb ik niet. De voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, houdt strak vast aan het verloop van de agenda. En als tussen de fracties gediscussieerd wordt over agendapunten, gaat het ook echt wel ergens over. Maar staar u niet blind op de gemeenteraadsvergadering; de meeste politiek wordt bedreven in de aanloop naar zo’n vergadering.’

Wat is uw favoriete plek in Amstelveen en waarom?
‘Mijn huidige kamer in het raadshuis. Dat uitzicht over De Poel is adembenemend!’

Wat is uw favoriete boek?
‘Ach? vroeger las ik vaak boeken, de laatste jaren ben ik gewoon te druk. Ik ben christen, dus ik lees wel vaak in de Bijbel. Dat is mijn motor, dat geeft mij richting en doet mij beseffen hoe belangrijk liefde voor God en de medemens is. Mijn favoriete boek uit de Bijbel is de brief van Paulus aan de Efeziërs. Prachtig gewoon. Poëtisch, maar toch krachtig. Ik ken hele stukken uit mijn hoofd! Zo mooi.’

Als ik voor een dag iemand anders zou kunnen zijn, dan..
‘Dan zou ik iemand willen zijn uit een heel ander tijdperk. Om te ervaren hoe men toen leefde.’

In mijn vrije tijd doe ik het liefst..
‘Mijn vrije tijd breng ik het liefst door met mijn man en onze twee jonge kinderen.’

Wat niemand van mij weet….
‘Dat ik al sinds jaar en dag droom van het starten van een weeshuis in Albanië, India of Dominicaanse Republiek. Mijn man plaagt me er vaak mee. Of het ooit werkelijkheid wordt, is de vraag. Ik zou me graag inzetten tegen mondiale ongerechtigheid en armoede en een weeshuis maakt dat heel dichtbij. Toch kan ik wellicht beter via de politiek de wereld veranderen. Idealistisch? Ja, misschien. Misschien ook niet. We zullen zien.’

Lees meer over de verkiezingen en discussieer mee op kies.dichtbij.nl


Reacties op dit bericht