Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Noord-Hollandse statenleden discussiëren over toekomst Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1083 
|
 Luchtvaart =nieuws= 
 Noord-Hollandse statenleden discussiëren over toekomst Schiphol

HAARLEM - Donderdag 30 maart komen de leden van vier Noord-Hollandse statencommissies in openbare vergadering bijeen om te discussiëren over de toekomst van de luchthaven Schiphol. Centraal staat de Contourennotitie middellange- en zeer langetermijnvisie Schiphol. De discussie vindt plaats in het SAS Radisson Hotel Amsterdam Airport.

In genoemde notitie schetsen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de hoofdlijn van de visie die in ontwikkeling is voor de toekomst van Schiphol voor de middellange en lange termijn. Bestaand beleid is bij de ontwikkeling van deze visie uitgangspunt.

Deelnemende statencommissies zijn Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (ROV), Economie, Landbouw en Europa (ELE), Natuur, Landschap, Water en Milieu (NLWM) en Wegen, Verkeer en Vervoer (WVV).

De bijeenkomst begint om 9.30 uur en wordt voorgezeten door Dré Kraak, de voorzitter van de commissie ROV. Het programma voorziet er in dat belangstellend publiek kan reageren op de standpunten van de statenleden.

In verband met de indeling van de publieksruimte in het hotel worden belangstellenden verzocht hun komst aan te kondigen met een telefoontje of e-mail naar de commissiegriffier ROV, mw. N. Takkenberg, tel. 023-5143712 of takkenbergn@noord-holland.nl


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J. de Jong uit Uitgeest

Waarom wijkt commissiegriffier N. Takkenberg eigenlijk uit naar het AirPortCity SAS Hotel? Zou een bijeenkomst op neutraal terrein, het Provinciehuis dus, niet meer voor de hand liggen? Of zijn de Heren Gedeputeerden nu al zo met de Schiphol Vastgoedgroep vergroeid (beide thans op de vastgoed beurs in Cannes present) dat deze basis van democratisch bestuur voorgoed is verlaten?

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam