Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Nederlandse luchtvaartsector wil afspraken met omgeving Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 603 
|
 luchtvaart =nieuws= 
 Nederlandse luchtvaartsector wil afspraken met omgeving Schiphol

SCHIPHOL - KLM, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de Schiphol Group willen met de omgeving afspraken maken over de verdere ontwikkeling van de luchthaven Schiphol. In het gezamenlijke document ‘Werken aan de toekomst van Schiphol en de regio’ geeft de Nederlandse luchtvaartsector aan dat een duurzame en optimale ontwikkeling van de luchthaven alleen mogelijk is in samenwerking met de omgeving.

De sector doet in het document voorstellen op welke punten en op welke wijze zij tot verbeteringen voor de omwonenden van de luchthaven wil komen. Het document is maandag (27 juni) aangeboden aan de leden van de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol (CROS) en wordt deze week ingediend bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat in het kader van evaluatie van de Wet luchtvaart.

Het gaat KLM, LVNL en Schiphol erom het draagvlak in de omgeving versterken. Men stelt met name de informatievoorziening en overlegvoering rond het gebruik van banen en routes en maatregelen ter compensatie van geluidbelasting centraal. Met ‘de omgeving’ heeft de luchtvaartsector niet alleen omwonenden, maar ook gemeenten en provinciale overheden op het oog. De drie initiatiefnemers pleiten tevens voor de ontwikkeling van een nieuw normen- en handhavingsstelsel.

Om invulling te geven aan de groei (jaarlijks vier tot vijf procent) en maatregelen ter compensatie van hinder hebben KLM, LVNL en Schiphol vier pijlers opgesteld.

Als eerste pijler wil de sector de informatievoorziening uitbreiden en beter laten aansluiten op de wensen van de omgeving. Zo start Schiphol vandaag (28 juni) met NOMOS online. Op de website www.schiphol.nl is het actuele geluid in decibellen van de geluidmeetposten in de directe omgeving te bekijken. En LVNL toont voor het einde van dit jaar op internet het actuele baan- en routegebruik, waarbij aan de hand van de actuele weergegevens een prognose gegeven wordt voor het baangebruik voor de komende zes uur.

Controleerbare afspraken
Als tweede pijler wil de sector met de verschillende buurgemeenten controleerbare afspraken maken over het gebruik van banen en routes en over compenserende maatregelen om de hinder te beperken. Hierbij willen KLM, Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol Group in overleg met omwonenden en overheden de omgeving invloed geven op maatregelen ter verbetering van hun leefomgeving. Het gaat hierbij om afspraken ten aanzien van isolatie op maat of verschillende mogelijkheden voor compensatie.

Ten derde verplicht de Nederlandse luchtvaartsector zich om operationele en technische verbeteringen in de luchtvaart zo spoedig mogelijk in te voeren, en als vierde pijler wil men een handhavingssysteem ontwikkelen waarbij geluid gemeten wordt in plaats van berekend. De sector wil beginnen met het plaatsen van meetpunten aan de kop van de banen, waardoor direct kan worden geregistreerd of een vliegtuig geluidslimieten overschrijdt. Dit kan worden gekoppeld aan een boetesysteem, waarbij deze heffingen ten gunste komen van de regio en gebruikt kunnen worden voor specifieke maatregelen voor verbetering van de leefomgeving.

Knooppuntfunctie
KLM, Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol Group benadrukken dat Schiphol haar knooppuntfunctie alleen kan behouden wanneer overheden een duidelijke keuze maken voor ruimte voor verdere groei op de huidige locatie. “Een luchthaven geeft overlast, maar ook economische groei en werkgelegenheid voor de regio. Behoud van de mainportpositie kan alleen als Schiphol kan blijven concurreren met de andere grote hubs in Europa”, zo stelt de luchtvaartsector in het document.


Reacties op dit bericht