Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Lokale politiek, wat heb je er aan?

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1297 
|
 PVRC 
 Lokale politiek, wat heb je er aan?

In het najaar van 2005 vroegen we aan de lokale partijen in Castricum en Uitgeest wat hun standpunt was met betrekking tot het Schipholdossier. Zie hier

In het licht van de komende gemeenteraadverkiezingen op 7 maart zonden wij op 21 februari een aanvullende brief aan alle lokale politieke partijen van de gemeente Castricum Zie de bijlage hieronder.

Opmerking: We zonden de kersverse politieke partijen Vrijelijst Castricum en Castricum Kern(en) een aangepaste brief.

Het ligt in ons voornemen om de reacties van de politieke partijen op onze webiste te plaatsen vóór de gemeenteraadverkiezingen van 7 maart a.s. 

Uiteraard willen de antwoorden toetsen aan de daadwerkelijke daden en bereikte resultaten in de komende raadsperiode.  Wij houden de vinger aan de pols en berichten u te zijner tijd.

=========
Bijlage: Brief PVRC aan lokale partijen Castricum
=========


Geachte dames en heren,


Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.


Inleiding
Op 29 september 2005 werden de raadsfracties van de Gemeente Castricum en Uitgeest door het PVRC (Platform Vlieghinder Regio Castricum) uitgenodigd om een standpunt in te nemen op tien stellingen (met toelichting) die betrekking hadden op Schiphol en de evaluatie van de Schipholwet in 2006.

Alleen de politieke partijen uit Castricum hebben hierop gereageerd.

Op dit moment, dan wel de komende weken, doen zich belangrijke momenten voor. Deze zijn:
- de gemeenteraadverkiezingen van 7 maart a.s.;
- de uitkomsten van de evaluatie van de Schipholwet;
- het standpunt van de regering;
- het standpunt van de Tweede kamerfracties;
- besluitvorming over de toekomst (groei) van Schiphol.
En waar je naar verhouding weinig over hoort:  
- de toekomst van de omwonenden in termen van geluidsoverlast, veiligheid en gezondheid.


Aanleiding
Het PVRC maakt zich ernstig zorgen over de huidige en toekomstige geluidsoverlast, veiligheid en de gezondheid van alle omwonenden van Schiphol en in het bijzonder die van de gemeente Castricum. Onze gevoelens worden daarbij niet in de laatste plaats gevoed door de wijze waarop de verantwoordelijke staatssecretarissen, onlangs bij de presentatie van het evaluatierapport, op optimistische wijze een overdreven positief beeld van Schiphol schetsten. Daarmee werd wat ons betreft de toon gezet. Onze conclusie is, als deze minachting voor de toekomst van de omwonenden zo doorgaat, wij het ergste moeten vrezen voor onszelf en onze kinderen.


Wat betekent Uw lokale politieke partij voor de inwoners van de gemeente Castricum met betrekking tot de geschetste Schiphol problematiek?
Vanuit uw zorgplicht voor de inwoners van de gemeente Castricum, maar zeker niet in de laatste plaats vanuit het standpunt dat uw fractie heeft ingenomen op de eerder genoemde stellingen, vragen wij U “wat gaat u structureel en aantoonbaar doen” zodat de doelstellingen, die ten grondslag liggen aan de door U ingenomen opvattingen over de stellingen, worden gerealiseerd?


Publiciteit
De reacties van alle politieke partijen uit de gemeente Castricum plaatsen wij op de PVRC website. Onze website wordt veelvuldig bezocht en niet alleen door onze ruim 1.300 betalende leden. Ter illustratie: de reacties van de afzonderlijke raadsfracties op de stellingen die op de website werden geplaatst, zijn maar liefst 1.372 keer gelezen.
Daarnaast hebben wij het voornemen om over deze reacties een interview te geven aan de lokale/regionale dag en/of weekbladen.


Met veel belangstelling zien we uw spoedige reactie tegemoet.


Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur PVRC,
Erwin von der Meer
voorzitter
Castricum, 21-02-2006


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Gerard uit NULL

Ik ben vooral benieuwd naar de reactie van de VVD. Lokaal claimt de VVD te willen luisteren naar de mensen, maar PAUL de KROM van de VVD blijft bij herhaling volharden dat Schiphol eerst en vooral moet kunnen groeien dus dat de zeer vele klachten over overlast niet te serieus genomen mogen worden. Hoezo, VVD, luisteren naar de mensen? Hou toch op!

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Een politieke partij bestaat uit mensen die door actief lidmaatschap laten merken dat ze op hun manier iets voor het algemeen belang willen doen. Daarmee zorgen ze dat de andere inwoners ergens voor te kiezen hebben.

Politieke partijen gaan over meer dan alleen vlieghinder. Of de luchtvaart een belangrijke rol speelt binnen het geheel is moet niet afhangen van druk van buitenaf, maar van interesse van binnenuit. Het moet van de mensen zelf komen.

In mijn ogen is de bovenstaande brief vandaag niet erg op zijn plaats. Fractiestandpunten over luchtvaart zijn al uitgebreid weergegeven. Het gaat nu om het geheel.

Maar het hangt er wél van af of je hebt gezorgd dat je erbij hoort. Dáár kun je wel naar kijken.
Democratie is niet praten, maar doen.
PVRC, laat dát je keus bepalen.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Olav, een politieke partij met invloed bestaat naar mijn bescheiden mening alleen als er voldoende mensen zijn die achter hun doelstellingen staan. Het zijn immers de mensen, de stemmers, die zo'n partij al of niet invloed geven. Jij en ik zijn dus nu aan zet, in de rol van stemgerechtigde. Dat is de basis van onze democratie. Een partij wordt inderdaad van binnenaf door de partijleden vormgegeven, maar krijgt zijn mogelijk mandaat toch echt van de kiezer. En niet andersom. Een verstandige partij zal rekening houden met wat er onder de bevolking leeft.

Des te concreter de partijen zijn, des te meer ze bereid zijn om zich op concrete zaken te laten afrekenen, des te beter kan de stemgerechtigde bepalen welke van de partijen zijn voorkeur heeft. Vóórdat je stemt moet je weten waar je aan toe bent, je moet niét achteraf merken dat de algemene beloften loos bleken en de feitelijke koers haaks staat op wat gesuggereerd werd.

Als er binnen de partij dan ook nog autenthiek in de goede richting wordt gedacht, dan heb je een punt. Dat laatste kun je inderdaad beinvloeden door actief lid van een partij te worden. (Je kunt een partij zelfs infiltreren of overnemen, als je groot genoeg bent.) Maar het blijft fundamenteel om vooraf zo goed mogelijk te weten waar je als stemmer nu echt op stemt.
Natuurlijk is het voor eenieder zelf om zijn/haar eigen overall afweging te maken. Daarin heeft de overlast door vliegverkeer zijn eigen waarde.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Een interessant punt.

Maar: Maak onderscheid tussen macht en waarde.
Macht kun je ontlenen aan het aantal (stemmers). Je kunt die verwerven door mensen naar de mond te praten. Dat is waar de brief op uit zou kunnen lopen.

Waarde ontleen je alleen aan idealen.
Er zijn partijen met hoge idealen die altijd klein zullen blijven.
Maar de aanwezigheid van een solist kan het stuk de moeite waard maken.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Zeker, als die solist in staat is het orkest als zodanig ook nog beter te laten spelen.

Anderszijds: In de echte wereld er is een groot risico dat de goede solist ten onder gaat in de wanklanken van het slechte orkest. In dat geval ontkomt je er niet aan het spel van de macht van de stemmer mee te spelen.
Begin als start eens met het stemmen op een beter orkest waar de kwaliteit van de goede solist een voedingsbodem kan vinden.