Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Kanttekeningen bij protest tegen Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 881 
|
 Trouw 
 Kanttekeningen bij protest tegen Schiphol

Vindplaats: ==> hier

(Novum) - De aangekondigde actie van Milieudefensie en negentien bewonersplatforms tegen de overlast van Schiphol leidt niet tot minder geluidshinder van de luchthaven. Dat stelt het onafhankelijke Platform Nederlandse Luchtvaart (PNL), dat streeft naar ‘een duurzame beschikbaarheid van de luchtvaart’. De actievoerders zouden de ‘onnodige’ zorg over veiligheid en luchtvervuiling voeden met onjuiste informatie.

De milieuorganisatie en de bewonersplatforms voeren dinsdag in Den Haag actie tegen het kabinetsbesluit om de luchthaven te laten groeien van vierhonderdduizend naar zeshonderdduizend vluchten per jaar. De bewoners overhandigen daarbij een petitie aan Tweede-Kamerleden. De omwonenden eisen van de regering betere bescherming tegen lawaai, luchtverontreiniging en onveiligheid die de luchthaven volgens hen veroorzaakt.

Het middelpunt van de actie is een ijsberg voor de Tweede Kamer, die symbool staat voor de twee miljoen klachten van honderdduizenden omwonenden sinds de opening van de Polderbaan. Dit aantal zou het topje van de ijsberg zijn. De kern van het protest is de wens om handhavingspunten in het buitengebied in te stellen, waarmee vliegtuiggeluid objectief kan worden gemeten.

Geluidshinder heeft volgens PNL ‘maar voor een beperkt deel te maken met decibellen en veel meer met zaken als voorspelbaarheid, informatie, zeggenschap en vertrouwen’. Wie echt op zoek is naar minder geluidshinder streeft naar experimenten, zoals hoger aanvliegen en andere vliegroutes, vindt de organisatie.

Wel vindt het platform dat er ruimte is voor verbeteringen. Uit onderzoek blijkt volgens PNL dat 77 procent van de omwonenden van Schiphol positief is over de luchthaven. Het aantal klachten en klagers is vorig jaar gedaald ten opzichte van 2004. Het Platform Leefmilieu Regio Schiphol liet eerder weten dat omwonenden van Schiphol niet minder klachten hebben, maar dat ze ‘klaagmoe’ zijn.

Handhavingspunten in het buitengebied leiden tot nog meer polarisatie over dit onderwerp, zegt PNL-woordvoerder Herman van der Werf. Meer handhavingspunten zouden niet leiden tot minder ‘hinderbeleving’. De betrokken partijen moeten overleggen en bindende afspraken maken, vindt Van der Werf.

Het kabinet vroeg luchtvaartpartijen eerder deze maand met maatregelen te komen om mensen in het buitengebied van Schiphol te beschermen tegen geluidsoverlast. Bijna alle hinder van de luchthaven zou worden ondervonden in het buitengebied dat ‘verder van Schiphol’ ligt. De bewindslieden willen deze zomer uitsluitsel van de luchtvaartmaatschappijen.

Het kabinet besluit in het najaar welke maatregelen voor de bewoners in het buitengebied worden genomen. Gedacht wordt aan zogeheten glijlandingen, het verleggen van start- of landingbanen, het bevorderen van het aanvliegen over zee en het vliegen op grotere hoogtes.

Vorige maand liet de regering weten akkoord te zijn met de groei van Schiphol en het beperken van de overlast. Het kabinet wil dat het vliegveld het belangrijkste knooppunt in Noordwest-Europa blijft. Daarbij maakt het kabinet gebruik van het ‘salderen’ tussen verschillende punten. Als op één punt meer lawaai wordt veroorzaakt en op een ander punt juist minder, blijft de hinder binnen de afgesproken grenzen.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum


DESINFORMATIE?

Dit is verhaal spreekt zichzelf op meerdere punten tegen.
Het bericht heb ik overigens niet kunnen aantreffen in de edities van 29 of 30 Mei van dagblad TROUW. Wel geeft de website van Trouw (http://www.trouw.nl) toegang tot 'nieuwtjes' geleverd door Novum en door ANP.

Novum is een commerciële nieuwsinstelling, (zie Hier), voor ieder per telefoon bereikbaar en waarvan de onafhankelijkheid niet gegarandeerd is.
Het bericht, dat de platforms bechuldigt van het verspreiden van onjuiste informatie is zelf schoolvoorbeeld van desinformatie techniek. De Heer van der Werf bewijst het Platform Nederlandse Luchtvaart hiermee geen dienst.

Geplaatst door OB uit Castricum

Het "© Trouw" suggereert redactionele verantwoordelijkheid van Trouw voor deze informatie op haar website,
In dat geval zou het niet misstaan wanneer het dagblad ook de voorzitter van het platformoverleg voor wederhoor polste.
Men heeft beloofd na te gaan hoe de zaken liggen en op zijn laatst morgen hierop terug te komen.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

GUNSTIGE BERICHTEN

Inmiddels zijn er positef klinkende reacties uit den Haag:

De Tweede Kamer staat in meerderheid welwillend tegenover de actievoerders. Een Kamermeerderheid zegt zich hard te maken voor een maximale beperking van overlast. CDA-Kamerlid Maarten Haverkamp liet weten zich in te spannen om 'daadwerkelijk bescherming aan het buitengebied te geven'. Ook zijn PvdA-collega Diederik Samsom stelt zich op het standpunt 'dat het niet nog erger mag worden'.

Postitief ontvangen signaal

Benieuwd wat de daadwerkelijke resultaten zijn
De actievoerders en de organisatoren zijn gelukgewenst met dit 'waardig' bedoeld en positief ontvangen signaal. signaal

Geplaatst door Bob uit Limmen

"Geluidshinder heeft volgens PNL 'maar voor een beperkt deel te maken met decibellen en veel meer met zaken als voorspelbaarheid, informatie, zeggenschap en vertrouwen'.

Reactie: Je moet er maar opkomen om zulke onzin te verkondigen.

"Wie echt op zoek is naar minder geluidshinder streeft naar experimenten, zoals hoger aanvliegen en andere vliegroutes, vindt de organisatie.

Reactie: Wie dwingt deze experimenten af? Niet het PNL. Als het aan hen ligt moet het nog lager om maar meer vluchten te kunnen maken.
Wel de weerstand die o.a. de gezamenlijke platforms ontwikkelen. Geen tegengeluid brengt ook niks tot stand, sterker; leidt alleen maar tot meer ellende.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Allen: Dit artikel heeft niet in de krant
Trouw gestaan Gelukkig ook maar want er stond gewoon onzin in: Zie antwoord aan mij door een der redacteuren:
Jan,
Novum is een persbureau waarvan de nieuwsberichten onder meer op de site van Trouw verschijnen.
Novum is een concurrent van het ANP.
Trouw neemt nieuws van Novum soms op in de krant, net als nieuws van ANP, Reuters etc. Maar op de site van Trouw komt dus veel meer Novum-nieuws langs...
groet
Vincent