Platform Vlieghinder Kennemerland
 

‘Benutten milieuruimte Schiphol’  Algemeen Overleg Tweede Kamer 7 juni

 |
 Geplaatst door: Liesbeth 
 |
 Bekeken: 1094 
|
 VenW 
 ‘Benutten milieuruimte Schiphol’  Algemeen Overleg  Tweede Kamer 7 juni

Vindplaats ==> hier

Agenda vc VW
Laatste wijziging: 30-05-07, 16:03 uur


donderdag 7 juni 2007
Algemeen overleg : 10:00 tot ca. 12:30 uur in de Groen van Prinstererzaal
   
 
    Den Haag, 30 mei 2007
Aan:
De leden en plaatsvervangende leden van de
vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat
vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer
i.a.a.
de minister van VW
de minister van VROM
De vergadering van Uw commissies op:
donderdag 7 juni 2007 van 10.00 tot ca. 12.30 uur
=================================================
Agenda:
Algemeen overleg met de ministers van VW en VROM over de brief inzake
benutten milieuruimte Schiphol voor groei en beperken van hinder,
aanpak middellange en korte termijn, d.d. 25 oktober 2006 (29 665,
nr. 39).
Hierbij komen de volgende brieven aan de orde:
- de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat houdende stand
van zaken aanpak Schiphol korte en middellange termijn, d.d. 13
april 2007 (29 665, nr. 44);
- de brief van de minister van Verkeer en waterstaat over Lelystad
Airport, d.d. 24 mei 2007;
- de brief van de minister van Verkeer en waterstaat ten geleide van
de vijfde voortgangsrapportage over het project Geluidsisolatie
Schiphol, d.d. 25 mei 2007;
- de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat over beleids-
agenda mainport Schiphol, d.d. 25 mei 2007 en
- de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat over gelijk-
waardigheidscriteria Schiphol, d.d. 25 mei 2007.
Griffier : C.J.M. Roovers


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav uit Castricum

Misschien wordt nu de toon gezet voor de toekomst van Nederland.
Misschien moeten we een keer niet netjes zijn.
Stel we halen 650000 vliegbewegingen per jaar dan betekent dit dat, wanneer er echt altijd 6 banen in gebruik zijn, voor ieder van de zes banen voor altijd en zonder ophouden, dag en nacht iedere 5 minuten een vliegtuigpassage en iedere anderhalve minuut een vliegtuig met vracht of passagiers te verwerken. Zes verloren regios die binnen hun convenatenzone hun hinderbeleving fraai mogen verwerken.

Hoe dit enorme beslag nog te verwerken in een randstad die nu al vol loopt door overbevolking en verkeersinfarcten, waar mensen tussen geluidswallen worden opgesloten in kneuterige Vinex buurten en het 'oneindig laagland' vervagen is door eindeloze monotone vliegtuigpassages door de luchten boven die wallen.

Schiphol dicteert in mateloosheid het ruimtelijk verkeersbeleid tot ver buiten de randstad en legt claims ten aanzien van weg en railverbindingen tot ver over zijn grenzen heen. De nu nog ongerepte duinen heeft het al als woongebieden aangewezen en het beetje ruimte naast Haarlem en Heemstede claimt het maar vast voor nieuwe stationsgebouwen en toeleidende wegen. Weg dat nu al verdwijnende zicht op de Bavo, laatste rustig bastion voor de kust.

Bedenk dat de nadering van al dat luchtverkeer uit vele richtingen daarboven meerdere wolken van over lange trajecten laagvliegend verkeer zal voortbrengen, waarvan desondanks de overlast zoals ook nu in het hinderbeleid niet meetelt.
Nu, de laatste dagen voor het algemeen overleg, speelt de luchtvaart een bedrieglijk en misselijkmakend spel van landje-pik.

Dit alles om een concurrentieslag te winnen, terwijl Frankrijk al de messen slijpt, een land dat wél ruimte te over heeft om plannen te realiseren die geen overbevolkte gebieden terroriseren. Waar blijft al die werkgelegenheid en bedrijvigheid wanneer de energievoorziening onverhoopt eens even stil valt? Zijn we volledig blind geworden door het milieubeslag van een uit de klauwen gelopen luchtvaart te vergeten? Moeten we kolossale investeringen plegen in een project waarvan over tien jaar misschien geldt dat dit op deze manier niet meer houdbaar is en we nu al lijken vast te lopen?

Bedenk wat je doet met een generatie die al niet meer zeker is van de duurzaamheid van de eigen werkgelegenheid, die het risico loopt overmorgen vast te lopen in bergen nutteloos roest met lege stationsgebouwen omdat de economie even in een dip is en geen toerist nog zin heeft een kaalgeplukt onderlopend land te bezoeken. Waar nog maar een enkeling zich op kleine eilandjes van grenzeloze welvaart binnen hekwerken aan de heersende ellende kan onttrekken.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Er wordt in een doorkijkje naar de toekomst (VROM) al gesproken over éénmiljoenzevenhonderdduizend vluchten in 2085. Vlúchten. Onze kinderen moeten dus vluchten, zolang het nog kan. Ik zal het mijn kinderen, hoog opgeleid, toch echt adviseren. Dit land wordt onleefbaar gemaakt. Absurd. En de recente plannen spreken al weer over 650.000. Terwijl ze het nu gevraagde plafond van 600.000 nog niet eens binnen hebben. Verwende apen daar, die sectorjongens. Wát een arrogantie. Wát een kortzichtigheid.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Je woorden zijn mij uit het hart gegrepen.
Mijn voorstel: Laat een ieder van uit zijn positie en situatie, de politici benaderen
met mailberichten en/of anderzins.
(Zie http://www.TweedeKamer.nl)
De megalomane plannen van schiphol (die alleen een stel aandeelhouders lijken te bevoordelen, met commerciele aspiraties, tenkoste van veel maatschappelijk welzijn)
moet een halt toe worden geroepen.

Geplaatst door Ton uit NULL

1000 gehinderden x € 1000, - per persoon geeft € 1.000.000 ,- .
Een goed organisatieteam kan daar een goede anti-reklamecampagne voor opzetten en uitvoeren.
De 1e € 1000,- ligt al klaar ! ( zie ook een reaktie op een eerder artikel).
Het is de hoogste tijd !

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Mogelijk het intern bespreken waard Ton !

Na eenmiddag weer met schipholzaken in de weer te zijn geweest werd ik aangenaam verrast door het Programma Profiel vanavond, dat dit keer over Foppe de Haan ging, die het jeugdvoetbalelftal kampioen van europa maakte en mee bouwde als trainer aan de voetbalclub Heerenveen. Deze sympatieke fries, zag je eens per week lezingen geven. O.a. voor een zaal met ca 400 Rabobank medewerkers. De Interviewer zei: Foppe je wordt rijk.....! Foppe: Dat ben ik al. Al die bedragen gaan in een fonds voor achter gestelde kinderen. En...daar kan die gehaaide Cerfontaine een puntje aan zuigen !
Fryslan......boppe.... Foppe je bent een pracht vent !

Geplaatst door Els uit Castricum

Ton, mag het ook €100.- zijn? ( Klein inkomen). Ik doe graag mee.

Geplaatst door Rieneke Schokking uit Amstelveen

Ton, ik vind dit een uitermate goed voorstel. Ik lees net ergens dat er 1.000.000 gehinderde zijn (wat volgens mij nog aan de lage kant is). Als zelfs "maar" 10 procent meedoet, kom je met de €100,= van Els aan een enorm bedrag. Ik doe mee.
Ik blijf geloven dat het van belang is dat we ons niet langer laten verdelen, maar als één man NEE zeggen tegen de ogenschijnlijk onstuitbare groeidrang van Schiphol. Met het oog op de uitbreiding van Lelystad, die uiteraard ook niet gaat stoppen bij de voorgenomen plannen, vraag ik me zo langzamerhand ook af waar we over een aantal jaren in Nederland nog rustig kunnen wonen.

Geplaatst door Ton uit NULL

Hoopgevend !
Bij een toekomstig geschikt artikel zal ik er op terug komen.
Er moet nodig hard (nog harder) aan de bel gerukt worden.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Ton, zou je mij een mail willen sturen, dan discussieren we zo verder .