Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Accijns op kerosine helpt klimaat een stuk vooruit

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 638 
|
 Trouw 
 Accijns op kerosine helpt klimaat een stuk vooruit

De aandacht voor klimaatverandering is flink toegenomen. En terecht, het is een probleem waar bijna iedereen mee te maken krijgt. Opvallend is dat de luchtvaart, als grote uitstoter van broeikasgas, bij het nemen van maatregelen nog altijd buiten beeld blijft. Deze sector is verantwoordelijk voor maar liefst 10 procent van de totale Nederlandse klimaatimpact. En zonder ingrepen zal dat aandeel gaan verdubbelen.

Met collega-Kamerleden uit België, Duitsland, Engeland en Frankrijk stellen we daarom de introductie voor van accijns op de kerosine die wordt verbruikt door het vliegverkeer tussen en in onze landen. Daarvoor hebben we drie redenen: De uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaart groeit zó hard, dat ze onze besparingen op de grond teniet doet. Ten tweede gaat het om een belasting die bus- en autoreizigers ook moeten betalen. Het niet belasten van het vliegverkeer is eigenlijk een onterechte subsidie voor een vervuilende vorm van vervoer. En ten derde zijn er voldoende alternatieven in Noordwest-Europa om niet het vliegtuig te hoeven pakken.

We beseffen dat belastingen betalen nooit leuk is, maar zien liever een belasting op een vervuilende activiteit als het verstoken van kerosine, dan een op arbeid. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Vliegbelasting is bovendien een belasting die vooral de hogere inkomensgroepen treft. Onderzoek door de Hogeschool voor Toerisme in opdracht van Milieudefensie toont aan dat vooral welgestelden van middelbare leeftijd veel vliegen. De helft van de Nederlanders vliegt overigens nooit of minder dan eens per drie jaar.

Wij nemen het klimaatprobleem serieus. Niets doen aan de groei van de luchtvaart is voor ons geen optie. Want de positieve ontwikkelingen die wij zien, zoals vrijwillige CO2-compensatie en de Europese emissiehandel, hebben voorlopig nauwelijks invloed op de groei van de uitstoot van broeikasgas. We vragen het kabinet daarom in actie te komen.

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt maatregelen tegen de snel groeiende uitstoot door de luchtvaart, zoals accijns op kerosine. Nederland heeft al accijns op het binnenlandse verkeer en een ticketbelasting. Internationale verdragen maken het onmogelijk dat Nederland in zijn eentje belasting op kerosine kan heffen. Omdat een ticketbelasting in de hele EU niet is te verwachten, is het tijd om samen met onze buren een volgende stap te zetten.

Wij roepen minister Bos en staatssecretaris De Jager op om met de steun van de Kamer de regeringen uit de ons omringende landen daarvan te overtuigen.

Dit artikel is medeondertekend door: Emile Roemer (SP), Wijnand Duyvendak (GroenLinks), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren), Boris van der Ham (D66)

Ernst Cramer en Esmée Wiegman-Van Meppelen Scheppink, (ChristenUnie)


Reacties op dit bericht

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Als ik de radioberichten mag geloven is hier een kleine Kamermeerderheid voor, dus inclusief de pvda. Dat is goed nieuws. Nu de daden nog !
Bij ongewijzigd beleid wordt het aandeel
CO-2 door de Luchtvaart in 2020 20 % .

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Ik ben wat cynischer geachte jhgriese. Tegen de tijd dat er daadwerkelijk wat gebeurt is het 2020.

Schiphol en politiek heeft toch nog nooit iets opgeleverd behalve onbeperkte groei, natuurlijk binnen de milieuwetgeving (die dan gewoon genegeerd wordt waarna ze worden opgerekt)?

Geplaatst door Boudewijn uit Kudelstaart

Wat een flutkabinet dit!
Het zal jullie zeker nog niet links genoeg zijn, maar het land gaat (net als met meneer Den Uyl)compleet naar de maan zo.
Als spullen al wel niet duurder worden
door de schaarste, doet Bos dat wel even
zodat hij over een half jaar weer loonsverhoging krijgt die smiegt.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Wat een flinke praatjes weer. Het was het kabinet Wiegel van Agt, dat de grootste tekorten veroorzaakte! Waar denkt u dat al die klimaatmaatregelen van betaalt moeten worden, zoals daar zijn dijkverzwaringen langs de hele kust,de Co-2 uitstoot etc, etc.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Ah, onze wannabe-piloot heeft kersvakantie en verveelt zich.
Naar de maan vliegen moet jou aanspreken Boudewijn. En of je nu links of rechts bent, global warming kent geen politieke kleur. En je hebt helemaal gelijk hoor, we kunnen veel beter voor al dat geld zwemvesten kopen en die onder de bevolking uitdelen.
Oh ja, en natuurlijk watervliegtuigen.

Prettige kerst Boudewijn.

Geplaatst door Hans uit Voorschoten

En afgezien van de Global Warming:

Waarom zou er een uitzondering gemaakt moeten worden voor de luchtvaart? Waarom wel BTW en Accijns op zaken aan de grond en niet voor hen? Puur concurentievervalsing! Tegen zo'n verkapte vorm van subsidie kan niemand op. Waar blijft de NMA?